Waarderingskamer

Aansluiten gemeenten op LV WOZ

Op deze pagina vindt u alle informatie die ondersteunt bij het aansluiten van een bronhouder (gemeente of samenwerkingsverband) op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ).

Planning aansluiten gemeenten op LV WOZ

Alle gemeenten zijn aangesloten op de LV WOZ.

Aanjager aansluiten LV WOZ

Op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken vervult Geert Jansen de rol van bestuurlijke aanjager voor het aansluiten van gemeenten op de Landelijke Voorziening WOZ. Geert Jansen is oud Commissaris van de Koning(in) in Overijssel en oud-voorzitter van de Waarderingskamer.

De werkzaamheden die de aanjager heeft verricht en nog zal gaan doen blijken goed uit de "oliemannetjes" die zijn uitgegeven. In deze kranten komen de diverse aspecten van het aansluiten en het aangesloten zijn goed aan bod.

Het Oliemannetje, krant 7 (pdf, 4,1 Mb)

Het Oliemannetje, krant 6 (pdf, 4,5 Mb)

Het Oliemannetje, krant 5 (pdf, 4,5 Mb)

Het Oliemannetje, krant 4 (pdf, 4,5 Mb)

Het Oliemannetje, krant 3 (pdf, 10 Mb)

Het Oliemannetje, krant 2 (pdf, 7,5 Mb)

Het Oliemannetje, krant 1 (pdf, 7,5 Mb)

Criteria aansluittoets

Voordat een gemeente mag aansluiten op de LV WOZ moet eerst met goed resultaat een aansluittoets worden gedaan. De criteria (PDF, 50 kB)  die worden gehanteerd bij de beoordeling van deze aansluittoets staan in bijgevoegd document.

Draaiboek aansluiten bronhouders op LV WOZ

Wanneer gemeenten of samenwerkingsverbanden aansluiten op de LV WOZ moeten een groot aantal stappen worden doorlopen. Om hierbij te ondersteunen zijn al deze stappen opgenomen in het Draaiboek aansluiten gemeenten op de LV WOZ (PDF, 180 kB).

Factsheets

Ter ondersteuning van gemeenten en samenwerkingsverbanden bij het aansluiten op de LV WOZ zijn een aantal factsheets opgesteld. Er zijn factsheets over:

Aanmelden voor aansluiten

Om te kunnen aansluiten op de LV WOZ en te kunnen starten met de aansluittoets moet een gemeente of samenwerkingsverband zich aanmelden bij het Kadaster. Dit kan met een digitaal aanmeldformulier.