Waarderingskamer

Samenhangende objectenregistratie

Gewijzigd 13 oktober 2020

Voor het registreren van de objectkenmerken van fysieke objecten (gebouwen etc.) wordt in Nederland gewerkt aan het creëren van één samenhangende objectenregistratie. In deze objectenregistratie komen bijvoorbeeld kenmerken van gebouwen die nu in de Basisrrgistratie Adressen en Gebouwen (BAG) worden vastgelegd, maar ook de geometrie van fysieke objecten die in de Basisregistratie Grootschalige Topgrafie (BGT) vastliggen.

Voor de WOZ-taxaties zijn betrouwbare objectkenmerken van groot belang. Daarom spelen ook de objectkenmerken die gebruikt worden bij deze WOZ-taxaties een belangrijke rol in de Samenhangende objectenregistratie.

Consultatie conceptueel model Samenhangende Objectenregistratie

De afgelopen maanden is gewerkt aan de uitwerking van de beoogde inhoud van de samenhangende objectenregistratie (SOR) in een conceptueel model. Dit conceptueel model is zeker nog geen gedetailleerd informatiemodel, maar geeft al wel een goed inzicht in de beoogde inhoud en het beoogde detailniveau van de SOR.

De actuele versie van dit conceptueel model voor de SOR is voor iedereen beschikbaar.

Het is niet alleen mogelijk om kennis te nemen van de beoogde inhoud, maar men kan ook reageren op deze inhoud. Er loopt namelijk tot 13 november 2020 een consultatie over de inhoud. Vanuit de SOR zijn we erg benieuwd hoe vanuit verschillende kanten gekeken wordt naar de beoogde opzet. Ook als u tevreden bent met wat u leest in dit conceptueel model en geen verbeterpunten verwacht te kunnen geven, vragen wij u de vragenlijst in te vullen. Van zowel tevredenheid als ontevredenheid zijn wij graag op de hoogte, zo weten wij ook welke zaken gereed zijn voor de uitvoeringspraktijk en wat nog voor verbetering vatbaar is.

Hoe neemt u deel aan de consultatie?

Door naar deze pagina, https://statisfact.nl/login/consultatie_cm_sor,te gaan, start u de vragenlijst. U heeft 30 tot 45 minuten nodig om de vragenlijst volledig in te vullen. U kunt de vragenlijst tussentijds opslaan en op een later moment verder gaan.

Meer informatie over deze consultatie vindt u op de pagina van geobasisregistraties.nl.

Oproep deelname

Samenhang objecttypen in geo-(basis)registraties

De samenhangende objectenregistratie is een belangrijke schakel in de basisregistraties. Voor het vastleggen van objectenkenmerken zijn verschillende detailniveaus van belang (bijvoorbeeld verblijfsobjecten versus panden). Maar naast registraties over fysieke objecten bestaan er als onderdeel van de geo-registraties ook registraties van virtuele objecten. Belangrijke virtuele objecten zijn het kadastraal perceel (en het kadastrale appartement) en het WOZ-object.

Om de samenhang tussen de diverse niveaus van fysieke objecten en de samenhang met relevante virtuele objecten te schetsen zijn er voor diverse voorbeeldobjecten schetsen gemaakt over de samenhang tussen de onderscheiden objecttypen.