Waarderingskamer

Samenhangende objectenregistratie

Voor het registreren van de objectkenmerken van fysieke objecten (gebouwen etc.) wordt in Nederland gewerkt aan het creëren van één samenhangende objectenregistratie. In deze objectenregistratie komen bijvoorbeeld kenmerken van gebouwen die nu in de Basisrgeistratie Adressen en Gebouwen (BAG)worden vastgelegd, maar ook de geometrie van fysieke objecten die in de Basisregistratie Grootschalige Topgrafie (BGT) vastliggen. Voor de WOZ-taxaties zijn betrouwbare objectkenmerken van groot belang. Daarom spelen ook de objectkenmerken die gebruikt worden bij deze WOZ-taxaties een belangrijke rol in de Samenhangende objectenregistratie.

De uitgangspunten van deze geïntegreerde objectenregistratie staan in het een informatieblad Samenhangende objectenregistratie.

 

Samenhang objecttypen in geo-(basis)registraties

De samenhangende objectenregistratie is een belangrijke schakel in de basisregistraties. Voor het vastleggen van objectenkenmerken zijn verschillende detailniveaus van belang (bijvoorbeeld verblijfsobjecten versus panden). Maar naast registraties over fysieke objecten bestaan er als onderdeel van de ger-registraties ook registraties van virtuele objecten. Belangrijke virtuele objecten zijn het kadastraal perceel (en het kadastrale appartement) en het WOZ-object.

Om de samenhang tussen de diverse niveaus van fysieke objecten en de samenhang met relevante virtuele objecten te schetsen zijn er voor diverse voorbeeldobjecten schetsen gemaakt over de samenhang tussen de onderscheiden objecttypen.