Waarderingskamer

Samenhangende objectenregistratie

Gewijzigd 2 mei 2021

Voor het registreren van de objectkenmerken van fysieke objecten (gebouwen etc.) wordt in Nederland gewerkt aan het creëren van één samenhangende objectenregistratie. In deze objectenregistratie komen bijvoorbeeld kenmerken van gebouwen die nu in de Basisrrgistratie Adressen en Gebouwen (BAG) worden vastgelegd, maar ook de geometrie van fysieke objecten die in de Basisregistratie Grootschalige Topgrafie (BGT) vastliggen.

Voor de WOZ-taxaties zijn betrouwbare objectkenmerken van groot belang. Daarom spelen ook de objectkenmerken die gebruikt worden bij deze WOZ-taxaties een belangrijke rol in de Samenhangende objectenregistratie.

Conceptueel model Samenhangende Objectenregistratie

In het voorjaar van 2021 heeft een tweede consultatie plaatsgevonden over de bijgestelde visie op het conceptueel model van de SOR. Deze visie op het conceptueel model geeft een goed beeld van de beoogde inhoud van deze SOR. Naast het conceptueel model (ReSpec) is de inhoud ook herkenbaar in het document BegrippenXL.

De Samenhangende Objectenregistratie (SOR) wordt een landelijk uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Daaronder verstaan we objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en bomen, aangevuld met enkele niet altijd zichtbare objecten als oevers, woonplaatsen, sportterreinen en openbare ruimten.
Met de SOR wordt beoogd om meer samenhang aan te brengen tussen de verschillende objecttypen en de eigenschappen die daarover worden bijgehouden. Hiermee kunnen bijhoudingsprocessen worden vereenvoudigd, de informatievoorziening flexibeler worden opgezet en de wensen van gebruikers om meer samenhangende informatie worden ingewilligd.

Meer informatie over deze SOR vindt u op de pagina van geobasisregistraties.nl.

Samenhang objecttypen in geo-(basis)registraties

De samenhangende objectenregistratie is een belangrijke schakel in de basisregistraties. Voor het vastleggen van objectenkenmerken zijn verschillende detailniveaus van belang (bijvoorbeeld verblijfsobjecten versus panden). Maar naast registraties over fysieke objecten bestaan er als onderdeel van de geo-registraties ook registraties van virtuele objecten. Belangrijke virtuele objecten zijn het kadastraal perceel (en het kadastrale appartement) en het WOZ-object.

Om de samenhang tussen de diverse niveaus van fysieke objecten en de samenhang met relevante virtuele objecten te schetsen zijn er voor diverse voorbeeldobjecten schetsen gemaakt over de samenhang tussen de onderscheiden objecttypen.