Waarderingskamer

StUF WOZ 03.13

xsd-schema's StUF woz 03.13

Binnen het WOZ-domein wordt voor diverse vormen van gegevensuitwisseling gebruik gemaakt van XML-berichtenverkeer. De specificaties voor al deze vormen van berichtenverkeer liggen vast in het Sectormodel WOZ. Het Sectormodel WOZ is een sectormodel binnen de generieke door KING vastgestelde StUF standaard. Dit Sectormodel WOZ is op 18 september 2009 door de betrokken partijen vastgesteld. Per 1 juli 2016 is versie StUF woz 03.13 in gebruik genomen. De komende periode zal deze StUF woz 03.13 versie geleidelijk de versie StUF woz 03.12 gaan vervangen.

Het belangrijkste deel van de specificatie van dit Sectormodel WOZ komt tot uitdrukking in de zogenoemde xsd-schema's (versie woz0313_20180914) (ZIP, 1350kB).

In deze xsd-schema's zijn naast de kern van het Sectormodel ook de schema's opgenomen die behoren bij drie specifieke koppelvlakken gebaseerd op het concept van aanvullende elementen binnen het StUF formaat. Deze schema's zijn terug te vinden binnen de map met berichtspecificaties voor de services van TIOX. Het betreft koppelvlakken voor de taxatie van Motorbrandstofverkooppunten (MBVP), NSW-landgoederen (NSW) en Recreatieterreinen (rec). In verband met de soepele transitie van StUF woz 03.12 naar StUF woz 03.13 kunnen deze services echter ook nog gebruikt worden met de berichten zoals gedefinieerd in de kern van StUF woz 03.13.

De structuur van het Sectormodel WOZ is verder ge├»llustreerd en toegelicht in diverse documenten. Deze documenten zijn samengebracht in de Definitie Sectormodel woz 03.13 (versie 20160701) (PDF, 1,2 MB). 

Daarnaast zijn natuurlijk de definities van alle gegevens van belang die met deze berichten worden uitgewisseld worden. Deze definities liggen vast in het Gegevenswoordenboek WOZ, Catalogus procesgegevens WOZ (PDF, 3,2 MB).

Naast het generieke Gegevenswoordenboek zijn er afzonderlijke woordenboek voor de koppelvlakken met betrekking tot Motorbrandstofverkooppunten (mbvp, PDF, 400kB), NSW-landgoederen (nsw, PDF, 400 kB) en Recreatieterreinen (rec, PDF, 750 kB).

Meer informatie over het StUF XML formaat en over de andere sectormodellen kunt u vinden binnen de StUF Community. Hier is ook een discussieforum om over het Sectormodel WOZ van gedachten te wisselen.