Waarderingskamer

Stuf-WOZ bestanden uit de LV WOZ

In de jaren 2019 en 2020 maakt de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) nog Stuf-WOZ bestanden aan voor de Belastingdienst en de waterschappen.

Deze Stuf-WOZ bestanden zijn ASCII bestanden gebaseerd op de specificaties van Stuf-WOZ (versie 2).

 

Na 2020 blijven nog uitsluitend de huidige op xml-gebaseerde koppelvlakken actief.

Stuf-WOZ bestanden 2019 per 1 maart en 1 april

Per 1 januari 2019 zijn er bij de LV WOZ diverse technische wijzigingen doorgevoerd. Deze hebben ook gevolgen gehad voor de Stuf-WOZ bestanden die rond 1 maart (initiële levering 2019) en 1 april (eerste mutatie bestand 2019) zijn geleverd aan de Belastingdienst en waterschappen.

Geconstateerd is dat gemeenten naar aanleiding van deze beide leveringen verwerkingsverslagen hebben ontvangen van de Belastingdienst met daarop veel meer meldingen dan zij gewend zijn.

Een groot aantal van deze meldingen komen voort uit twee inmiddels onderkende problemen bij het aanmaken van deze Stuf-WOZ bestanden. Deze twee onderwerpen behoeven dus geen activiteiten van de gemeenten. Deze zullen door de LV WOZ worden opgelost. De overige meldingen op het verwerkingsverslag van de Belastingdienst behoeven natuurlijk wel de aandacht van gemeenten.

 

Melding 1

"Aandeel waarde gebouwd is niet gevuld, terwijl . . ."

Het gegeven Aandeel waarde gebouwd komt niet voor in de LV WOZ. Door een wijziging van de Waterschapswet is dit gegeven niet meer relevant. Volgens de specificaties voor de Stuf-WOZ bestanden is dit echter wel een verplicht gegeven. Daarom moet de LV WOZ in de geschetste omstandigheden dit veld in de Stuf-WOZ bestanden vullen met de WOZ-waarde. Helaas is dit in de leveringen van 1 maart en 1 april niet gedaan. Momenteel wordt gewerkt aan herstel hiervan en naar verwachting zal dit in de levering per 1 mei worden hersteld.

 

Melding 2 

"Veld is niet gevuld, Geslachtsnaam/statutaire naam".

In de Stuf-WOZ bestanden is het veld Geslachtsnaam/statutaire naam een verplicht veld. Echter van belanghebbenden die in de LV WOZ zijn geregistreerd als vestiging is geen statutaire naam bekend. Om die reden is in de bestanden van 1 maart en 1 april de handelsnaam van de vestiging in de Stuf-WOZ bestanden geplaatst in het veld "Handelsnaam verkort". In verband met de verplichte vulling van het veld "Geslachtsnaam/statutaire naam" had deze handelsnaam echter geplaatst moeten worden in dit veld. Naar verwachting zal ook deze fout opgelost worden vóór de levering van de Stuf-WOZ bestanden van 1 mei.