Waarderingskamer

Effecten van covid-19 op de WOZ-uitvoering

Laatst bijgewerkt op 6 juli 2021

Werkzaamheden Waarderingskamer

Door de coronamaatregelen werken de meeste medewerkers van de Waarderingskamer nog vanuit huis. Door de maatregelen die gelden in het gebouw waarin de Waarderingskamer is gevestigd, zijn per dag tussen de 20 en 40 % van de medewerkers op kantoor. De rest werkt vanuit huis. De Waarderingskamer en alle medewerkers zijn gewoon bereikbaar via de gebruikelijke kanalen, zoals het contactformulier op onze site, het mailadres info@waarderingskamer.nl of het telefoonnummer 070 311 05 55.

Vanaf de zomer van 2021 vinden bijeenkomsten en vergaderingen weer meer fysiek plaats, veelal nog wel als hybride bijeenkomst, zodat deelnemers ook de mogelijkheden hebben om via video aan te sluiten 

Invloed op Toezichtactiviteiten door de Waarderingskamer

Inspecties

Inmiddels vinden onderzoeken bij gemeenten en uitvoeringsorganisaties weer vaker plaats fysiek in het kantoor van de desbetreffende uitvoeringsorganisatie. Bij het afspraak maken voor deze onderzoeken wordt altijd geveirifeerd of er een locatie beschikbaar is waar met inachtneming van de 1,5 meter maatregel gesproken kan worden met de betrokken medewerkers. Ook wordt steeds geverifieerd of de betrokken medewerkers instemmen met het fysiek bijeenkomen. Als niet aan deze uitgangspunten is voldaan vindt het onderzoek plaats via een video-verbinding.

Veldcontroles

In verband met de coronamaatregelen heeft de Waarderingskamer gedurende geruime tijd geen veldcontroles uitgevoerd. In de zomer van 2021 worden deze veldcontroles, steeds afgestemd op de geldende maatregelen en de ontwikkeling van de besmettingscijfers per regio, weer opgestart.

Bij deze controles vergelijken onze medewerkers de gegevens in de administratie van een gemeente of uitvoeringsorganisatie waarover wij beschikken met de werkelijkheid ter plaatse. Gezien de aard van deze werkzaamheden passen deze onderzoeken niet binnen de uitgangspunten van de huidige maatregelen.

Voortgangsgesprekken per video

De afgelopen maanden hebben veel gesprekken met gemeenten en uitvoeringsorganisaties plaatsgevonden via een video-verbinding. Gebleken is dat dit voor sommige typen contact een zeer doelmatige werkwijze is, zowel voor de wkr als voor de betreffende uitvoeringsorganisatie. Daarom blijven wij ook in de toekomst regelmatig via video contact hebben met uitvoeringsorganisaties. Dit blijkt bijvoorbeeld een zeer doelmatige werkwijze om bijvoorbeeld aan de hand van kengetallen uit de LV WOZ de voortgang van werkzaamheden en met name de voortgang bij het oplossen van achterstanden te bespreken.

Heeft corona crisis gevolgen voor afhandelen WOZ-bezwaar en uitvoering herwaardering?

De afgelopen maanden hebben gemeenten en uitvoeringsorganisaties veel ervaring opgedaan met werken vanuit huis en andere wijze van contact met belanghebbenden. Zie ook ervaringen die beschreven zijn in het WOZ-journaal van september 2020.

We verwachten daarom dat de belangrijkste werkzaamheden op het terrein van de afhandeling van bezwaren en de herwaardering gewoon voortgang hebben. We hebben de aandachtspunten rond WOZ-bezwaren in verband met corona op een rijtje gezet. Deze aandachtspunten zijn ook nog van belang in het tweede jaar waarin de afhandeling van WOZ-bezwaren nog beïnvloed wordt door de geldende coronamaatregelen.

Heeft coronacrisis gevolgen voor project gebruiksoppervlakte voor taxatie woningen?

In 2021 moeten de werkzaamheden afgerond worden die ervoor zorgen dat vanaf 2022 alle WOZ-waarden van woningen gebaseerd zijn op een taxatie waarbij de gebruiksoppervlakte is gebruikt. Bij sommige organisaties leeft de vraag of de coronacrisis leidt tot aanpassing van de planning voor deze omschakeling.

De omschakeling naar gebruiksoppervlakte is een project waarvoor vanaf 1 januari 2017 vijf jaar is uitgetrokken. Ten opzichte van deze totale periode is de periode waarin beperkingen gelden als gevolg van de coronacrisis slechts een beperkte tijd. Verder leert de ervaring dat voor het grootste gedeelte van de activiteiten voor deze overgang geen opname ter plaatse nodig is. De werkzaamheden vinden voor het grootste gedeelte plaats door gebruik te maken van digitale gegevensbestanden zoals de BGT, het AHN bestand en slimme tools enerzijds en anderzijds het benutten van (gedigitaliseerde) bouwtekeningen. Als gevolg van de huidige maatregelen wordt er veel werk momenteel vanuit huis verricht. Veruit de meeste geschetste werkzaamheden die te maken hebben met de overgang van inhoud naar oppervlakte kunnen juist prima vanachter een beeldscherm thuis worden gedaan. Eventuele overleggen met collega’s (ook van bijvoorbeeld bouwtoezicht voor het verkrijgen van bouwtekeningen) kan prima met gangbare systemen voor (video)bellen en dergelijke.

Uiteindelijk zal wellicht in een heel beperkt aantal gevallen een inpandige opname nodig zijn en dat kan inderdaad nog niet op dit moment. Bij een goede planning kunnen deze werkzaamheden prima in 2021 worden uitgevoerd.

De afgelopen jaren hebben wij veel tips en dergelijke gepubliceerd in ons WOZ-journaal. Daarnaast bevat onze site meer informatie over deze overgang. Gezien het feit dat we in 2021 steeds meer bezig zijn met de afronding van dit project verwijzen hier ook naar het "opleverdocument".

25 jaar Wet WOZ in Nederland

In 2020 hebben we stil gestaan bij 25 jaar WOZ in Nederland. 

In dit kader is er een documentaire gemaakt over 25 jaar Wet WOZ.