Waarderingskamer

Effecten van covid-19 op de WOZ-uitvoering

Laatst bijgewerkt op 21 januari 2020

Bereikbaarheid Waarderingskamer

Door de coronamaatregelen werken de meeste medewerkers van de Waarderingskamer vanuit huis. Hoewel het kantoor (nagenoeg) leeg is, blijft de Waarderingskamer echter gewoon bereikbaar via de gebruikelijke kanalen, zoals het contactformulier op onze site, het mailadres info@waarderingskamer.nl of het telefoonnummer 070 311 05 55.

Voorlopig worden bijeenkomsten en vergaderingen in de regel vervangen door video-conferenties. Nu iedereen in toenemende mate ervaring heeft met deze wijze van vergaderen, blijkt dit meestal goed te werken.

Met het oog op de maatregelen ("harde lockdown" tot 9 februari 2021) voert de Waarderingskamer geen inspecties, audits of onderzoeken fysiek bij gemeenten of uitvoeringsorganisaties uit. Deze onderzoeken vervangen we door overleg per video-verbinding. Nu zowel gemeenten als Waarderingskamer steeds meer ervaring hebben met overleg via video, kunnen deze inspecties en audits in de regel ook doeltreffend op deze wijze worden uitgevoerd. Daar waar een onderzoek per video-verbinding niet mogelijk is, zullen we de afspraak verplaatsen naar een later tijdstip. 

Invloed op Toezichtactiviteiten door de Waarderingskamer

 
Inspecties

We hebben alle uitvoeringsorganisaties het toezichtsplan voor de periode juli 2020 tot en met juni 2021 toegestuurd. We proberen dit toezichtsplan zoveel mogelijk uit te voeren, waarbij alle genoemde toezichtactiviteiten voorlopig in ieder geval tot 9 februari 2021 worden ingevuld door een variant via videoverbinding.

Veldcontroles

Door de aanscherping van de coronamaatregelen heeft de Waarderingskamer het uitvoeren van veldcontroles in ieder geval opgeschort. Ook hiervoor geldt dat we na 9 februari 2021 een nieuwe afweging maken over het uitvoeren van aangekondigde veldcontroles aan de hand van de dan geldende maatregelen.

Bij deze controles vergelijken onze medewerkers de gegevens in de administratie van een gemeente of uitvoeringsorganisatie waarover wij beschikken met de werkelijkheid ter plaatse. Gezien de aard van deze werkzaamheden passen deze onderzoeken niet binnen de uitgangspunten van de huidige maatregelen.

Heeft corona crisis gevolgen voor afhandelen WOZ-bezwaar en uitvoering herwaardering?

De afgelopen maanden hebben gemeenten en uitvoeringsorganisaties veel ervaring opgedaan met werken vanuit huis en andere wijze van contact met belanghebbenden. Zie ook ervaringen die beschreven zijn in het WOZ-journaal van september 2020.

We verwachten daarom dat de belangrijkste werkzaamheden op het terrein van de afhandeling van bezwaren en de herwaardering gewoon voortgang hebben. We hebben de aandachtspunten rond WOZ-bezwaren in verband met corona op een rijtje gezet. De uitgangspunten voor opnames ter plaatse en contacten met belanghebbenden gelden daarbij voor marktanalyse en herwaardering net zo als bij het afhandelen van bezwaren. Uit de voortgangsrapportage die wij van gemeenten en uitvoeringsorganisaties hebben ontvangen, komt naar voren dat nagenoeg alle organisaties de taxaties naar de waardepeildatum 1 januari 2020 en de kwaliteitscontroles van deze taxaties tijdig afgerond hebben om de nieuwe WOZ-waarden in januari of februari 2021 bekend te maken.

Heeft coronacrisis gevolgen voor project gebruiksoppervlakte voor taxatie woningen?

In 2020 en 2021 moeten de werkzaamheden afgerond worden die ervoor zorgen dat vanaf 2022 alle WOZ-waarden van woningen gebaseerd zijn op een taxatie waarbij de gebruiksoppervlakte is gebruikt. Bij sommige organisaties leeft de vraag of de coronacrisis leidt tot aanpassing van de planning voor deze omschakeling.

De omschakeling naar gebruiksoppervlakte is een project waarvoor vanaf 1 januari 2017 vijf jaar is uitgetrokken. Ten opzichte van deze totale periode is de periode waarin beperkingen gelden als gevolg van de coronacrisis slechts een beperkte tijd. Verder leert de ervaring dat voor het grootste gedeelte van de activiteiten voor deze overgang geen opname ter plaatse nodig is. De werkzaamheden vinden voor het grootste gedeelte plaats door gebruik te maken van digitale gegevensbestanden zoals de BGT, het AHN bestand en slimme tools enerzijds en anderzijds het benutten van (gedigitaliseerde) bouwtekeningen. Als gevolg van de huidige maatregelen wordt er veel werk momenteel vanuit huis verricht. Veruit de meeste geschetste werkzaamheden die te maken hebben met de overgang van inhoud naar oppervlakte kunnen juist prima vanachter een beeldscherm thuis worden gedaan. Eventuele overleggen met collega’s (ook van bijvoorbeeld bouwtoezicht voor het verkrijgen van bouwtekeningen) kan prima met gangbare systemen voor (video)bellen en dergelijke.

Uiteindelijk zal wellicht in een heel beperkt aantal gevallen een inpandige opname nodig zijn en dat kan inderdaad nog niet op dit moment. Bij een goede planning kunnen deze werkzaamheden prima in het tweede deel van dit jaar of eventueel in 2021 worden uitgevoerd.

De afgelopen jaren hebben wij veel tips en dergelijke gepubliceerd in ons WOZ-journaal. Daarnaast bevat onze site meer informatie over deze overgang. Gezien het feit dat we in 2020 en 2021 steeds meer bezig zijn met de afronding van dit project verwijzen hier ook naar het "opleverdocument".

25 jaar Wet WOZ in Nederland

In 2020 hebben we stil gestaan bij 25 jaar WOZ in Nederland. 

In dit kader is er een documentaire gemaakt over 25 jaar Wet WOZ.

Waarderingskamer en de VNG Belastingconferentie

Op 17 en 18 maart 2020 had de Waarderingskamer enkele presentaties willen geven tijdens de VNG Belastingconferentie. Door de omstandigheden is deze conferentie niet doorgegaan. De hoofdlijnen van de presentaties zijn wel beschikbaar als video.

Het is mogelijk om de video ook te bekijken met (Nederlandstalige) ondertiteling. U kunt de ondertiteling aanzetten met de "cc" knop onderin de balk van de video.

  • Ben Bervoets: Kwaliteitsbeoordeling taxaties aan de hand van internationale standaard voor Ratio Studies

Meer informatie over deze wijze van kwaliteitsbeoordeling en de Nederlandse vertaling van de internationale standaard kunt u vinden op de pagina Standaard voor Ratio controles.

  • Ook op video beschikbaar is de presentatie van Jan Gieskes: "Nog één keer dan".

Luc Hermans zou tijdens de belastingconferentie een presentatie geven over de toepassingsmogelijkheden van GIS-systemen bij de uitvoering van de Wet WOZ. Ook deze presentatie is hier beschikbaar: