Waarderingskamer

Effecten van covid-19 op de WOZ-uitvoering

Laatst bijgewerkt op 20 december 2021

Werkzaamheden Waarderingskamer

Door de geldende, aangescherpte coronamaatregelen werken de meeste medewerkers van de Waarderingskamer vanuit huis. Per dag is circa 10 % van de medewerkers op kantoor. De rest werkt vanuit huis. De Waarderingskamer en alle medewerkers zijn gewoon bereikbaar via de gebruikelijke kanalen, zoals het contactformulier op onze site, het mailadres info@waarderingskamer.nl of het telefoonnummer 070 311 05 55.

Bijeenkomsten en vergaderingen vinden weer zoveel mogelijk online plaats. 

Invloed op Toezichtactiviteiten door de Waarderingskamer

Inspecties

In verband met de aanscherping van de maatregelen in verband met covid-19 doen wij onderzoeken bij gemeenten en uitvoeringsorganisaties weer volledig online. In sommige gevallen worden onderzoeken ook uitgesteld als dit in onderling overleg de beste oplossing wordt gevonden.

Onderzoeken voor het beoordelen van de nieuwe WOZ-taxaties worden echter niet uitgesteld gezien het duidelijk belang bij een tijdige beoordeling van deze nieuwe taxaties. Deze onderzoeken worden daarom gezien de lockdown online via een videoverbinding uitgevoerd. 

Veldcontroles

Rond de zomer heeft de Waarderingskamer weer diverse veldcontroles uitgevoerd. Bij deze controles vergelijken onze medewerkers de gegevens in de administratie van een gemeente of uitvoeringsorganisatie waarover wij beschikken met de werkelijkheid ter plaatse. Gezien de aard van deze werkzaamheden passen deze onderzoeken niet binnen de uitgangspunten van de huidige aangescherpte maatregelen.

De komende weken zullen deze onderzoeken dan ook niet door onze medewerkers worden gedaan.

Voortgangsgesprekken per video

De afgelopen maanden hebben veel gesprekken met gemeenten en uitvoeringsorganisaties plaatsgevonden via een video-verbinding. Gebleken is dat dit voor sommige typen contact een zeer doelmatige werkwijze is, zowel voor de waarderingskamer als voor de betreffende uitvoeringsorganisatie. Deze voortgangsgesprekken online kunnen bij de huidige aangescherpre maatregelen ook gewoon doorgaan.

Bij dit soort voortgangsgesprekken wordt bijvoorbeeld aan de hand van kengetallen uit de LV WOZ de voortgang van WOZ-werkzaamheden en met name de voortgang bij het oplossen van achterstanden besproken.

Heeft corona crisis gevolgen voor afhandelen WOZ-bezwaar en uitvoering herwaardering?

De afgelopen maanden hebben gemeenten en uitvoeringsorganisaties veel ervaring opgedaan met werken vanuit huis en andere wijze van contact met belanghebbenden. Zie ook ervaringen die beschreven zijn in het WOZ-journaal van september 2020.

We verwachten daarom dat de belangrijkste werkzaamheden op het terrein van de afhandeling van bezwaren en de herwaardering gewoon voortgang hebben en dat de nieuwe WOZ-waarden ook tijdig beschikbaar kunnen zijn om begin 2022 bekend te maken aan belanghebbenden.