Waarderingskamer

Effecten van de corona-crisis op de WOZ

Laatst bijgewerkt op 12 augustus 2020

Bereikbaarheid Waarderingskamer

Net als bij bijna alle organisaties in Nederland werken de meeste medewerkers van het secretariaat van de Waarderingskamer vanuit huis. De Waarderingskamer blijft echter gewoon bereikbaar via de gebruikelijke kanalen, zoals het contactformulier op onze site, het mailadres info@waarderingskamer.nl of het telefoonnummer 070 311 05 55.

Bij de Waarderingskamer worden bijeenkomsten en vergaderingen in beginsel vervangen door video-conferenties. Voor bijeenkomsten waarvoor videoconferenties geen passende oplossing bieden, wordt gekeken of op een andere wijze invulling gegeven kan worden aan het beoogde overleg.

De Waarderingskamer voert weer inspecties, audits of onderzoeken fysiek bij de gemeente of uitvoeringsorganisatie uit. Daarbij houden wij ons strikt aan de richtlijnen van het RIVM. Naast deze richtlijnen hanteren wij ook een aantal heldere spelregels. Onze medewerkers bespreken vooraf of er bij de te bezoeken organisatie een geschikte ruimte is om het onderzoek uit te voeren en de gesprekken te voeren, waar de 1,5 meter afstand gemakkelijk gehandhaafd kan worden. Verder verifiëren wij nadrukkelijk dat alle deelnemers aan het onderzoek vrijwillig op kantoor komen. Wanneer de medewerkers van de te bezoeken organisatie de voorkeur geven aan thuiswerken zal het onderzoek plaats vinden via een video-verbinding.

Daarom zullen wij in het kader van onze toezichtactiviteiten veel contact hebben met gemeenten en uitvoeringsorganisaties via het gemeenteportaal, via mail en telefoon en via videoconferentie.

Invloed op Toezichtactiviteiten door de Waarderingskamer

Inspecties

Vanaf 15 juni 2020 worden weer inspecties fysiek bij gemeenten of uitvoeringsorganisaties uitgevoerd. Daarbij wordt steeds een afweging gemaakt tussen het belang van de fysieke aanwezigheid voor het zorgvuldig vormen van een oordeel en de daaraan verbonden risico's. Indien in overleg met de betrokken organisatie besloten wordt tot een fysieke inspectie dan communiceren wij heldere spelregels. Onze medewerkers werken in een ruimte waar 1,5 meter afstand zonder problemen gerealiseerd kan worden en alle medewerkers van de te bezoeken organisaties die betrokken zijn bij de inspectie hebben vrijwillig ingestemd met de aanwezigheid op kantoor.

We hebben alle uitvoeringsorganisaties het toezichtsplan voor de periode juli 2020 tot en met juni 2021 toegestuurd. We maken afspraken binnen een reëel scenario voor toezicht (op afstand) voor de geschetste periode.  

Veldcontroles

Als gevolg van de versoepelingen in de coronamaatregelen voeren medewerkers van de Waarderingskamer ook weer veldcontroles uit. Bij deze controles vergelijken onze medewerkers de gegevens in de administratie van een gemeente of uitvoeringsorganisatie waarover wij beschikken met de werkelijkheid ter plaatse. Ook bij deze controles hanteren wij strikt de regels van het RIVM, waaronder de anderhalve meter afstand . Overleggen over de werkzaamheden onderling gebeurt zoveel mogelijk buiten. We vermijden drukke plekken tijdens de uitvoering van de veldcontroles en als het op een bepaalde locatie te druk is gaan we weg en gaan we ergens anders controleren.

Heeft corona crisis gevolgen voor afhandelen WOZ-bezwaar?

Het aantal ontvangen WOZ-bezwaren ligt in 2020 hoger dan voorgaande jaren. Het is dus belangrijk dat deze op een doelmatige en zorgvuldige wijze worden afgehandeld, ondanks de coronamaatregelen.

Gemeenten hebben regelmatig vragen hoe zij nu het best aan de slag kunnen met het afhandelen van (informele) bezwaren tegen de WOZ-waarden voor 2020 en de effecten van de coronamaatregelen en de versoepelingen die inmiddels zijn doorgevoerd.

We hebben de aandachtspunten rond WOZ-bezwaren in verband met corona op een rijtje gezet.

Heeft coronacrisis gevolgen voor project gebruiksoppervlakte voor taxatie woningen?

In 2020 en 2021 moeten de werkzaamheden afgerond worden die ervoor zorgen dat vanaf 2022 alle WOZ-waarden van woningen gebaseerd zijn op een taxatie waarbij de gebruiksoppervlakte is gebruikt. Bij sommige organisaties leeft de vraag of de coronacrisis leidt tot aanpassing van de planning voor deze omschakeling.

De omschakeling naar gebruiksoppervlakte is een project waarvoor vanaf 1 januari 2017 vijf jaar is uitgetrokken. Ten opzichte van deze totale periode is de periode waarin beperkingen gelden als gevolg van de coronacrisis slechts een beperkte tijd. Verder leert de ervaring dat voor het grootste gedeelte van de activiteiten voor deze overgang geen opname ter plaatse nodig is. De werkzaamheden vinden voor het grootste gedeelte plaats door gebruik te maken van digitale gegevensbestanden zoals de BGT, het AHN bestand en slimme tools enerzijds en anderzijds het benutten van (gedigitaliseerde) bouwtekeningen. Als gevolg van de huidige maatregelen wordt er veel werk momenteel vanuit huis verricht. Veruit de meeste geschetste werkzaamheden die te maken hebben met de overgang van inhoud naar oppervlakte kunnen juist prima vanachter een beeldscherm thuis worden gedaan. Eventuele overleggen met collega’s (ook van bijvoorbeeld bouwtoezicht voor het verkrijgen van bouwtekeningen) kan prima met gangbare systemen voor (video)bellen en dergelijke.

Uiteindelijk zal wellicht in een heel beperkt aantal gevallen een  inpandige opname nodig zijn en dat kan inderdaad nog niet op dit moment. Bij een goede planning kunnen deze werkzaamheden prima in het tweede deel van dit jaar of eventueel in 2021 worden uitgevoerd.

De afgelopen jaren hebben wij veel tips en dergelijke gepubliceerd in ons  WOZ-journaal. Daarnaast bevat onze site meer informatie over deze overgang. Gezien het feit dat we in 2020 en 2021 steeds meer bezig zijn met de afronding van dit project verwijzen hier ook naar het "opleverdocument".

Symposium 25 jaar WOZ

Op donderdag 1 oktober 2020 vindt, mits de dan geldende maatregelen dat toelaten, in Den Haag een symposium plaats over 25 jaar Wet WOZ. Meer informatie ziet u op de pagina 'Symposium 25 jaar WOZ'

Waarderingskamer en de VNG Belastingconferentie

Op 17 en 18 maart 2020 had de Waarderingskamer enkele presentaties willen geven tijdens de VNG Belastingconferentie. Door de omstandigheden is deze conferentie niet doorgegaan. De hoofdlijnen van de presentaties zijn wel beschikbaar als video.

Het is mogelijk om de video ook te bekijken met (Nederlandstalige) ondertiteling. U kunt de ondertiteling aanzetten met de "cc" knop onderin de balk van de video.

  • Ben Bervoets: Kwaliteitsbeoordeling taxaties aan de hand van internationale standaard voor Ratio Studies

Meer informatie over deze wijze van kwaliteitsbeoordeling en de Nederlandse vertaling van de internationale standaard kunt u vinden op de pagina Standaard voor Ratio controles.

  • Ook op video beschikbaar is de presentatie van Jan Gieskes: "Nog één keer dan".

Luc Hermans zou tijdens de belastingconferentie een presentatie geven over de toepassingsmogelijkheden van GIS-systemen bij de uitvoering van de Wet WOZ. Ook deze presentatie is hier beschikbaar: