Waarderingskamer

Effecten van de corona-crisis op de WOZ

Laatst bijgewerkt op 20 mei 2020

Waarderingskamer bereikbaar ondanks corona-crisis

Net als bij bijna alle organisaties in Nederland werkt het personeel van de Waarderingskamer in deze periode nagenoeg volledig thuis. De Waarderingskamer blijft echter gewoon bereikbaar via de gebruikelijke kanalen, zoals het contactformulier op onze site, het mailadres info@waarderingskamer.nl of het telefoonnummer 070 311 05 55.

Bij de Waarderingskamer worden in beginsel bijeenkomsten en vergaderingen vervangen door video-conferenties. Voor bijeenkomsten waarvoor videoconferenties geen passende oplossing bieden, wordt gekeken of uitstel mogelijk is of op een andere wijze invulling gegeven kan worden aan het beoogde overleg.

De Waarderingskamer voert op dit moment geen inspecties, audits of onderzoeken uit waarvoor onze onderzoekers fysiek bij de gemeente of uitvoeringsorganisatie langs moeten komen. Ook onderzoeken ter plaatse blijven achterwege tot het moment dat de richtlijnen van het RIVM  weer aangeven dat dit verantwoord is. In het kader van onze toezichtactiviteiten hebben wij wel contact met gemeenten en uitvoeringsorganisaties via het gemeenteportaal, via mail en telefoon en incidenteel door videoconferentie.

Invloed op Toezichtactiviteiten door de Waarderingskamer

Inspecties
Inspecties die fysiek bij gemeenten plaatsvinden, zijn in ieder geval opgeschort tot 1 juni. Met gemeenten en uitvoeringsorganisaties waar voor deze periode een onderzoek geplend was, wordt contact opgenomen om het onderzoek op een andere wijze in te vullen.

In juni 2020 zullen we zoals gebruikelijk alle uitvoeringsorganisaties weer het toezichtsplan voor de periode julie 2020 tot en met juni 2021 toesturen. We zullen tegen die tijd inschatten wat een reëel scenario voor toezicht (op afstand) is voor de geschetste periode. 

Aprilinventarisatie

De deadline voor het indienen van de aprilinventarisatie is inmiddels verstreken. De ontvangen zelfevaluaties worden op dit moment beoordeeld. In de loop van mei 2020 ontvangen alle uitvoeringsorganisaties een terugkoppeling van ons.

Uit de ontvangen reacties leiden wij ook diverse landelijke kengetallen af, die wij zullen delen met betrokken ministerie en ook zullen publiceren.

Invullen Benchmark vragenlijst

Ook voor actieve deelname aan de WOZ-benchmark 2019 is de deadline inmiddels verstreken. De ontvangen gegevens worden op dit moment gecontroleerd en onderling vergeleken. De resultaten zullen eind juni 2020 beschikbaar zijn in het dashboard van de WOZ Benchmark. Heeft u nog vragen over (deelname aan) de WOZ-benchmark 2019, neem dan contact op met a.rietbergen@waarderingskamer.nl

Heeft corona crisis gevolgen voor indienen en afhandelen WOZ-bezwaar?

Voor de meeste gemeenten kunnen belanghebbenden tussen eind februari en half april 2020 bezwaar indienen. Er zijn veel vragen of de maatregelen in het kader van de corona crisis effect hebben op het indienen van bezwaren. 

Maar ook gemeenten hebben vragen hoe zij nu het best aan de slag kunnen met het afhandelen van (informele) bezwaren tegen de WOZ-waarden voor 2020.

We hebben de aandachtspunten rond WOZ-bezwaren in verband met corona op een rijtje gezet.

Heeft coronacrisis gevolgen voor project gebruiksoppervlakte voor taxatie woningen?

In 2020 en 2021 moeten de werkzaamheden afgerond worden die ervoor zorgen dat vanaf 2022 alle WOZ-waarden van woningen gebaseerd zijn op een taxatie waarbij de gebruiksoppervlakte is gebruikt. Bij sommige organisaties leeft de vraag of de coronacrisis leidt tot aanpassing van de planning voor deze omschakeling.

De omschakeling naar gebruiksoppervlakte is een project waarvoor vijf jaar is uitgetrokken vanaf 1 januari 2017. Ten opzichte van deze totale periode is de periode waarin beperkingen gelden als gevolg van de coronacrisis slecht een beperkt tijd. Verder leert de ervaring dat het grootste gedeelte van de activiteiten voor deze overgang geen opname ter plaatse vergen. De werkzaamheden vinden voor het grootste gedeelte plaats door gebruik te maken van digitale gegevensbestanden zoals de BGT en het AHN bestand en slimme tools enerzijds en anderzijds het benutten van (gedigitaliseerde) bouwtekeningen. Als gevolg van de huidige maatregelen wordt er veel werk momenteel vanuit huis verricht. Veruit de meeste geschetste werkzaamheden die te maken hebben met de overgang van inhoud naar oppervlakte kunnen juist prima vanachter een beeldscherm thuis worden gedaan. Eventuele overleggen met collega’s (ook van bijvoorbeeld bouwtoezicht voor het verkrijgen van bouwtekeningen) kan prima met gangbare systemen voor (video)bellen en dergelijke.

Uiteindelijk zal in een heel beperkt aantal gevallen een opname ter plaatse of een inpandige opname wellicht nodig zijn en dat kan inderdaad niet op dit moment. Door goede planning kunnen deze werkzaamheden dan prima in het tweede deel van dit jaar of eventueel in 2021 worden uitgevoerd.

De afgelopen jaren hebben wij veel tips en dergelijke gepubliceerd in ons WOZ-journaal. Daarnaast bevat onze site meer informatie over deze overgang. Gezien het feit dat we in 2020 en 2021 steeds meer bezig zijn met de afronding van dit project verwijzen we met name naar het "opleverdocument".

Symposium 25 jaar WOZ uitgesteld

Op 18 juni 2020 zou in Den Haag een symposium plaatsvinden over 25 jaar Wet WOZ.

Dit symposium is uitgesteld tot donderdag 1 oktober 2020.

Waarderingskamer en de VNG Belastingconferentie

Op 17 en 18 maart 2020 had de Waarderingskamer enkele presentaties willen geven tijdens de VNG Belastingconferentie. Door de omstandigheden is deze conferentie niet doorgegaan. Op 31 augustus 2020 is er voor de belastingconferentie een kleine herkansing. Maar de hoofdlijnen van twee van de presentaties zijn beschikbaar als video.

Het is mogelijk om de video ook te bekijken met (Nederlandstalige) ondertiteling. U kunt de ondertiteling aanzetten met de "cc" knop onderin de balk van de video.

 

  • Ben Bervoets: Kwaliteitsbeoordeling taxaties aan de hand van internationale standaard voor Ratio Studies

Meer informatie over deze wijze van kwaliteitsbeoordeling en de Nederlandse vertaling van de internationale standaard kunt u vinden op de pagina Standaard voor Ratio controles.

  • Ook op video beschikbaar is de presentatie van Jan Gieskes: "Nog één keer dan".

Luc Hermans zou tijdens de belastingconferentie een presentatie geven over de toepassingsmogelijkheden van GIS-systemen bij de uitvoering van de Wet WOZ. Ook deze presentaties is hier beschikbaar:

WOZ-afbakening mag niet gebruikt worden voor (corona) beleid

De Waarderingskamer benadrukt nogmaals nadrukkelijk dat de Wet WOZ geen ruimte biedt om beleid te voeren ten aanzien van afbakening of waardering. De voorschriften in de Wet WOZ moeten altijd zorgvuldig worden uitgevoerd en hiervan mag niet beleidsmatig worden afgebakend, bijvoorbeeld om belanghebbenden te compenseren voor schade die zij ondervinden van de corona-maatregelen.

De gemeente Westland had aangekondigd ondernemers binnen deze gemeente, met name tuinbouwondernemers, te willen helpen in deze tijd van coronacrisis. Daarbij heeft de gemeente het aanbod gedaan om de WOZ-objectafbakening zodanig aan te passen dat deze ondernemers een veel lager bedrag aan energiebelasting hoeven te betalen.

De Waarderingskamer heeft de gemeente Westland erop gewezen dat dit beleid om de WOZ-objectafbakening te wijzigen, zodat de ondernemer minder energiebelasting hoeft te betalen aan de Belastingdienst, in strijd is met de Wet WOZ. De gemeente moet de wettelijke regels voor de objectafbakening zorgvuldig toepassen en deze regels bieden geen enkele ruimte voor beleidsvrijheid.

In overleg met de Belastingdienst is de gemeente erop gewezen dat wanneer er in verband met de Coronacrisis behoefte bestaat om maatregelen te nemen op het terrein van de te betalen energiebelasting, dat deze maatregelen dan via een landelijke aanpak moeten worden gerealiseerd. De gemeente kan hierbij geen rol spelen.