Waarderingskamer

BAG-WOZ studiedagen 2019

Gemeenten staan voor een enorme uitdaging om over te gaan van bruto inhoud naar de gebruiksoppervlakte vóór 1 januari 2022 voor de waardering van woningen.

Daarom worden door het ministerie van BZK, de Waarderingskamer en het Kadaster in april een viertal landelijke BAG-WOZ studiedagen georganiseerd.
 
Onder het motto  ‘Samen meten, Samen weten’, willen we graag met alle BAG en WOZ bronhouders de grootschalige optimalisatieslag voor de gebruiksoppervlakte voor de komende jaren goed inzetten.

Wilt u weten hoe anderen deze uitdaging aanpakken? En welke kansen dit biedt.

Dagprogramma voor de BAG-WOZ Studiedagen april 2019 *

9:30 - 10.00 uur - Inloop, registratie deelnemers

Welkom dagvoorzitter mevrouw Katinka Baehr

Thematische behandeling vanuit BAG en WOZ met de volgende onderwerpen:Historie en Toekomst van BAG en WOZ
Sprekers: Martijn Odijk (min. van BZK) en Jan Gieskes (Waarderingskamer)

Gebruiksoppervlakte en Meetinstructie – een praktische toelichting
Sprekers: Janette Storm (Kadaster), Ruud Kathmann (Waarderingskamer), Damir Brnobic (min. van BZK)

Pauze

Paneldiscussie met sprekers en dagvoorzitter:
Martijn Odijk (min. van BZK), Jan Gieskes (Waarderingskamer), Ruud Kathmann (Waarderingskamer), Janette
Storm (Kadaster), Damir Brnobic (min van BZK)

Lunch met mini-bedrijvenmarkt,
hier heeft u de mogelijkheid om in contact te komen met diverse leveranciers van applicaties die u
kunnen ondersteunen bij de overgang naar gebruiksoppervlakte.

Introductie praktijkvoorbeelden
Sprekers: Ivo Lechner (Waarderingskamer), Bert Mast (Kadaster)

Praktijkvoorbeeld 1: binnen gemeente

Praktijkvoorbeeld 2: samenwerkingsverband en gemeente

Gesprek dagvoorzitter met sprekers uit praktijk en vragen uit de zaal

16:30 – Afsluiting Studiedag – met o.a. terugkoppeling resultaten meting.
* Wijzigingen voorbehouden