Waarderingskamer

Basisregistratie adressen en gebouwen

Binnen het stelsel van basisregistraties wordt momenteel hard gewerkt aan het realiseren van de Basisregistratie adressen en de Basisregistratie gebouwen. Samen worden deze twee basisregistraties aangeduid als de Basisregistraties adressen en gebouwen of BAG.

De BAG wordt bijgehouden door gemeenten. Het beschikbaar zijn en het bijhouden van de BAG heeft veel gevolgen voor de uitvoering van de WOZ in gemeenten. De hoofdlijnen van deze invloed zijn door Waarderingskamer en het Ministerie van VROM beschreven in een folder (PDF, 114 kB). Meer informatie over de BAG kunt u vinden op de speciale website over dit onderwerp.

Relatie Basisregistratie WOZ en BAG

De Basisregistratie WOZ maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. Kenmerk van dit stelsel is dat alle registraties op elkaar aansluiten. In de Basisregistratie WOZ vormen de WOZ-objecten de basis van de registratie. In de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) vormen de verblijfsobjecten en de panden de basis.

Op welke manier de relaties tussen verblijfsobjecten en panden enerzijds en WOZ-objecten anderzijds worden gelegd, is gedefinieerd in de Catalogus basisregistratie WOZ (PDF, 393 kB) en in het Referentiemodel voor het stelsel van gemeentelijke basisgegevens (RSGB).

Deze relatie is nu in een samenwerking tussen het Projectteam BAG van het Ministerie van VROM, de Nederlandse Vereniging voor Gemeente Belastingen (NVvGB) en de Waarderingskamer uitgewerkt in een aantal folders:

Vragen of reacties kunt u richten aan: info@waarderingskamer.nl.

BAG-WOZ integratie

"Als je geen visie hebt, is dit niet te doen". Dit citaat, van de projectleider basisregistraties bij de gemeente Geldrop-Mierlo, karakteriseert de aanpak in deze gemeente volledig. De gemeente Geldrop-Mierlo benadert de implementatie van BAG en de Basisregistratie WOZ via de inrichtingsprincipes van NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur). Deze aanpak met de NORA heeft geleid tot een groot draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie.

De eerste analyse leidde tot de conclusie dat de invoering van beide basisregistraties het best als één project kon worden benaderd. De belangrijkste overwegingen hierbij waren:

  • de relatie tussen gegevens in beide registraties;
  • de mogelijkheid om de controles tussen beide registraties beter te kunnen uitvoeren; en
  • de wens om tegelijkertijd de kwaliteit van het WOZ-bestand te verbeteren.

Daarnaast biedt een geïntegreerde aanpak de kans om medewerkers uit de diverse kennisgebieden te betrekken, zodat een goede basis wordt gelegd voor de beheerfase.

Deze aanpak blijkt succesvol. Het gelijktijdig met het vullen van de BAG controleren van de bron­gegevens uit het WOZ-bestand kost wel veel energie. De geïntegreerde benadering biedt daarentegen veel mogelijkheden voor geautomatiseerde controles en voorkomt later complexe koppelingsvraagstukken.

Onjuistheden en onvolle­digheden in het WOZ-bestand worden opgespoord en opgelost. De senior medewerker Belastingen zegt daarover: "Wij matchen lucht­foto’s, geo-informatie en administratieve gegevens. Er is ook veel werk verricht aan de verbetering van de GBKN. De verschillen worden inzichtelijk gemaakt met een reeks van controles. Op die manier zijn al veel foute en ontbrekende objectkenmerken ontdekt. Die werken we nu weg. Twee vliegen in één klap".

Op de vraag of de gemeente verrast is door de vragen van de Waarderingskamer over de koppeling van de WOZ-registratie aan de BAG in de vragenlijst van oktober 2009, geeft de medewerker aan: "Dat is geen verassing. De koppeling is aangegeven in de Catalogus Basisregistratie WOZ en sluit aan bij onze visie dat het onderhoud van beide basisregistraties geïntegreerd moet plaatsvinden".

Het beheer van de basisregistraties wordt in Geldrop-Mierlo vanuit de geometrie ingericht. Dit geeft meer inzicht voor de gebruiker en biedt meer mogelijkheden voor kwaliteitsbeheer van de vastgoedinformatie. De gemeente ziet hierin een kans om haar dienstverlening op een hoger kwaliteitsniveau te brengen. Senior medewerker: "Belangrijk is dat alle betrokken vakdisciplines doordrongen zijn van het gemak dat gemeentebreed aan de basisregistraties te ontlenen is."