Waarderingskamer

Beoordelingsprotocol courante niet-woningen

Centraal bij het toezicht op courante niet-woningen staat de kwaliteitscontrole door de gemeente zelf. Om deze kwaliteitscontrole door gemeenten te stimuleren, is een opzet gemaakt voor een beoordelingsprotocol.

Aan de hand van dit beoordelingsprotocol kunnen gemeenten op een systematische wijze de inhoud van taxatieverslagen, de opbouw van taxa¬≠ties en de aansluiting op het marktniveau controleren. Voor de taxaties naar de waardepeildatum 1 januari 2020 is het beoordelingsprotocol nagenoeg identiek ten opzichte van het vorige jaar. In het Beoordelingsprotocol courante niet-woningen (PDF, 380 kB) staat centraal:

  • een systematische vergelijking oude waarde en nieuwe waarde;
  • een systematische vergelijking met marktgegevens;
  • een systematische controle van objecten waartegen eerder bezwaar is gemaakt.