Waarderingskamer

Beoordelingsprotocol incourante niet-woningen

Centraal bij het toezicht op incourante niet-woningen staat de kwaliteitscontrole door de gemeente zelf. Om deze kwaliteitscontrole door gemeenten te stimuleren, is een opzet gemaakt voor een beoordelingsprotocol.

Aan de hand van dit beoordelingsprotocol kunnen gemeenten op een systematische wijze de inhoud van taxatieverslagen en de opbouw van taxa¬≠ties controleren. Voor de taxaties naar de waardepeildatum 1 januari 2019 is het beoordelingsprotocol nagenoeg identiek ten opzichte van het vorige jaar. Toegevoegd is extra aandacht voor de BTW bij sportcomplexen en de woondelenvrijstelling. In het Beoordelingsprotocol incourante niet-woningen (PDF, 350 kB) staat centraal:

  • een systematische vergelijking oude waarde en nieuwe waarde;
  • een systematische vergelijking met marktgegevens;
  • een systematische controle van objecten waartegen eerder bezwaar is gemaakt.