Waarderingskamer

Vraagbaak Waardebepaling Wet WOZ, 2017

Vraagbaak Waardebepaling

De Waarderingskamer heeft een 4e herziene versie van de Vraagbaak Waardebepaling (PDF, 1,9MB) gepubliceerd.

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) regelt dat elk jaar alle onroerende zaken door gemeenten getaxeerd moeten worden. De wettelijke regels en de instructies van de Waarderingskamer liggen vast in de wet, de uitvoeringsregelingen en de Waarderingsinstructie.

Bij de toepassing van de regels voor de waardebepaling doen zich regelmatig vragen voor. In deze Vraagbaak waardebepaling geven we antwoord op die vragen, met vermelding van de vindplaatsen. Het antwoord op de vragen komt ook vaak voort uit jurisprudentie. De vraagbaak biedt daarom ook veel directe verbindingen naar gerechtelijke uitspraken.

De WOZ waarde wordt niet alleen door gemeenten, waterschappen en Belastingdienst gebruikt bij hun belastingen. In toenemende mate krijgt de WOZ-waarde een maatschappelijke positie. Daarom is duidelijkheid over geldende regels en een uniforme toepassing van groot belang.