Waarderingskamer

Waarderingsinstructie 2017

De Waarderingskamer heeft een nieuwe Waarderingsinstructie (PDF, 3,6 MB) vastgesteld. Deze Waarderingsinstructie geldt vanaf 2017. Om te zorgen dat iedereen zich goed kan voorbereiden is de Waarderingsinstructie ruim tevoren gepubliceerd.

De nieuwe Waarderingsinstructie legt het accent op de interne beheersing en kwaliteitszorg van alle WOZ-werkzaamheden door gemeenten en voor gemeenten werkende samenwerkingsverbanden. De nieuwe Waarderingsinstructie betekent niet dat de WOZ-processen heel anders moeten worden uitgevoerd of dat er hele andere producten moeten worden geleverd.

Kwaliteitszorg betekent dat de gemeente of het samenwerkingsverband aantoonbaar op basis van sturingsinformatie conclusies moet trekken over de kwaliteit van de de WOZ-waarden, en ook over de kwaliteit van de onderliggende gegevens, de gebruikte systemen, de contacten met belanghebbenden etc. In voorkomende gevallen moeten deze conclusies ook leiden tot maatregelen om de kwaliteit te verbeteren. De Waarderingsinstructie ondersteunt deze kwaliteitszorg met beoordelingsprotocollen en zelfevaluaties.