Waarderingskamer

Veelgestelde vragen over de woningmarkt (en de WOZ)

De prijzen voor woningen stijgen al enkele jaren. Deze hoge prijsstijgingen hebben ook gevolgen voor de WOZ-waarden van woningen. Hier gaan we in op enkele vragen over de invloed van de woningmarkt op de WOZ-waarden van woningen.

De huizenprijzen stijgen. Heeft dit gevolgen voor op de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is een zo goed mogelijke schatting van de prijs waarvoor je de woning zou kunnen verkopen. Voor de WOZ-waarde wordt daarbij altijd gekeken naar de prijs die een jaar eerder verkregen zou kunnen worden. We noemen dat de waardepeildatum.

Uw WOZ-waarde in 2022 is gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2021. We kijken daarbij voor welk bedrag u uw woning op 1 januari 2021 had kunnen verkopen.

 

Mijn woning is in waarde gestegen. Geldt er een maximale stijging aan de WOZ-waarde?

Nee. De WOZ-waarde van uw woning wordt elk jaar opnieuw getaxeerd door te vergelijken met verkoopcijfers. De taxatie vindt dus plaats onafhankelijk van de WOZ-waarde van uw woning in eerdere jaren. Als vergelijkbare woningen voor een hoger bedrag zijn verkocht, krijgt ook uw woning een hogere WOZ-waarde.

Of uw woning veel of weinig in waarde is gestegen, is dan ook geen goede indicatie voor de vraag of uw woning juist getaxeerd is. Er kunnen diverse redenen zijn waarom uw woning meer of minder is gestegen dan het gemiddelde in uw gemeente. Immers voor kopers kan een bepaalde buurt of een bepaald type woning extra aantrekkelijk zijn. Ook kan uw woning meer in waarde zijn gestegen door verbeteringen die u aan uw woning heeft aangebracht. Daarom is er geen maximum aan de stijging van de WOZ-waarde ten opzichte van de WOZ-waarde van vorig jaar.

Mag de gemeente verkoopprijzen gebruiken waarbij de woning ver boven de vraagprijs verkocht is?

Ja. De gemeente moet de marktwaarde taxeren. De prijzen die betaald worden bij verkoop zijn de beste indicatie van de marktwaarde van een woning.

Niet de vraagprijs is bepalend voor de marktwaarde maar de prijs waarover koper en verkoper het uiteindelijk eens zijn geworden.

De WOZ-waarde moet wel altijd onderbouwd worden met meerdere verkoopcijfers. Het is niet zo dat één hoog verkoopcijfer direct invloed heeft op de WOZ-waarden. Maar als meer woningen verkocht worden voor deze hogere prijzen (boven de vraagprijs) dan volgt de WOZ-waarde die marktontwikkeling.

Is bij het overbieden op woningen nog wel sprake van marktwaarde?

Het begrip marktwaarde is gebaseerd op een internationale definitie volgens de International Valuation Standards, die ook is overgenomen in de European Valuation Standards (EVS).

De officiële definitie is dat de marktwaarde het geschatte bedrag is waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de waardepeildatum waarbij de partijen met kennis van zaken prudent en niet onder dwang hebben gehandeld.

Wanneer het in de huidige woningmarkt gewoon is dat bij de verkoop uiteindelijk een prijs betaald wordt die hoger is dan de vraagprijs, dan is dat de markt waarop de WOZ-taxaties gebaseerd moeten worden.

Wat is de opkoopbescherming voor woningen?

De opkoopbescherming houdt in dat woningen die onder deze bescherming vallen, alleen gekocht mogen worden door mensen die er zelf in gaan wonen. Met deze regeling wil men voorkomen dat (particuliere) beleggers woningen kopen om deze te verhuren. Starters en andere woningzoekeneden krijgen hierdoor een betere kans om een koopwoning te kopen, omdat zij niet hoeven "op te bieden" tegen deze beleggers.

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2022 de mogelijkheid om woningsegmenten aan te wijzen waarvoor de opkoopbescherming geldt. De gemeente kan een bepaald gebied aanwijzen, zoals een aantal buurten, maar kan ook een bepaald marktsegment aanwijzen, zoals alle woningen met een WOZ-waarden lager dan een bepaald bedrag.

Hoe komt de Waarderingskamer aan de door haar gepubliceerde gemiddelde waardeontwikkeling per gemeente?

Elke gemeente geeft de gemiddelde marktontwikkeling van woningen door aan de Waarderingskamer zodra men de WOZ-taxaties heeft afgerond. Het gepubliceerde percentage betreft de gemiddelde ontwikkeling van de WOZ-waarde van alle woningen in de gemeente. Dit wordt berekend door voor elke woning de nieuwe WOZ-waarde te vergelijken met de voorgaande WOZ-waarde.