Waarderingskamer

Veelgestelde vragen over uw WOZ-waarde

Hieronder beantwoorden wij enkele veelgestelde vragen over uw WOZ-waarde. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt ook bij uw gemeente terecht of kunt u uw vraag stellen via ons contactformulier.

Ik lees dat de woningprijzen dalen. Waarom is mijn WOZ-waarde gestegen?

De recente berichten over de woningmarkt laten zien dat gemiddelde verkoopprijs van woningen de afgelopen maanden daalt. Deze daling zien we alleen nog niet terug in de WOZ-waarden van 2023. Dat komt omdat gemeenten voor de WOZ-waarde in 2023 moeten kijken naar waardepeildatum 1 januari 2022. Door de marktontwikkeling in 2021 (de periode tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022) stijgt de WOZ-waarde van een woning in 2023 gemiddeld met 17%.

Let op!
De 17% stijging is een landelijk gemiddelde. Per woning wijkt de waardestijging af van dit landelijk gemiddelde. De waardestijging van een woning hangt af van verschillende factoren zoals de ligging, het type woning en de status van onderhoud. Ook zijn er regionale verschillen. Bekijk hier het overzicht met de actuele waardeontwikkelingen per gemeente.

Bekijk de animatiefilm voor een uitleg.

Hoe bepalen gemeenten de WOZ-waarde?

Gemeenten bepalen de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) door een taxatie. Hierbij gaat een gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak bij een verkoop op 1 januari 2022 (de waardepeildatum voor belastingjaar 2023) zou opbrengen. Omdat gemeenten veel taxaties op hetzelfde moment moeten doen, gebruiken ze computer- of taxatiemodellen.

In deze taxatiemodellen worden alle verkoopprijzen van woningen meegenomen. Deze verkoopprijzen worden gecombineerd met gegevens over alle te taxeren woningen. Door alle woningen onderling te vergelijken met deze taxatiemodellen krijgt men taxaties die goed met elkaar te vergelijken zijn.

Meer weten? Klik hier voor meer informatie.

Mag de gemeente mij om informatie vragen om de WOZ-waarde te taxeren?

Ja.

Gemeenten hebben informatie nodig over bijvoorbeeld de kwaliteit en de status van het onderhoud van een woning om tot een goede waardebepaling te komen. Om over actuele en betrouwbare informatie te beschikken vragen gemeenten regelmatig om informatie bij de eigenaar van de woning. De eigenaar kent zijn of haar woning namelijk het best.

Het verstrekken van deze informatie is verplicht. Vaak vragen gemeenten deze informatie als er sprake is van een verandering. Denk aan een woning die net is verkocht of een woning die wordt verbouwd. Het kan ook voorkomen dat er informatie wordt opgevraagd bij iemand die al jaren in hetzelfde huis woont zonder dat er een verbouwing is geweest. Op deze manier proberen gemeenten de gegevens actueel te houden.

Mag de gemeente vragen om foto's van de binnenkant van mijn woning aan de gemeente te verstrekken

Gemeenten ondernemen verschillende activiteiten om de gegevens van woningen actueel te houden. Het vragen van informatie aan een woningeigenaar is daarbij een belangrijk hulpmiddel. De woningeigenaar kent zijn eigen woning namelijk het beste.

In plaats van inhoudelijke vragen te stellen over bijvoorbeeld het voorzieningenniveau of de technische kwaliteit van de woning, is het voor de eigenaar vaak veel eenvoudiger om een foto te maken. Gemeenten maken het met een App of een QR-code makkelijk om deze foto's aan te leveren.

Het aanleveren van foto's levert vaak een win-win situatie op. Het is voor de eigenaar eenvoudiger dan het invullen van een vragenformulier en de gemeente ontvangt objectieve, actuele informatie. De eigenaar van de woning is niet verplicht om foto's te verstrekken. Maar het aanleveren van informatie over de woning is wel verplicht.

 

 

Waar vind ik mijn WOZ-taxatieverslag?

Voor elke woning stelt een gemeente een taxatieverslag op. Op het taxatieverslag staan de kenmerken van uw woning. Bijvoorbeeld de oppervlakte en het bouwjaar. Ook vindt u op het taxatieverslag de gegevens die gemeenten gebruikt hebben voor het bepalen van de WOZ-waarde. Bij een woning zijn dit verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. Het taxatieverslag kunt u opvragen bij de digitale belastingbalie van uw gemeente of de organisatie die voor uw gemeente de WOZ-taxaties en belastingheffingen verzorgt. Daarnaast tonen de meeste gemeenten de WOZ-taxatieverslagen ook via MijnOverheid.

Zowel bij de gemeentelijke balie als bij MijnOverheid kunt u inloggen met uw DigiD. Als u geen toegang heeft tot internet of geen DigiD kunt u het taxatieverslag bij uw gemeente ook schriftelijk of per telefoon aanvragen.

 

 

Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?

Via het WOZ-waardeloket kunt u gratis de WOZ-waarde van uw woning en andere woningen opvragen. Ook kunt u bij uw gemeente een taxatieverslag opvragen van uw woning of bedrijfspand. Met de koopsominformatie van het Kadaster kunt u controleren of de WOZ-waarde ongeveer klopt.

Is er een maximaal stijgingspercentage voor de WOZ-waarde?

Nee, de WOZ-waarde wordt bepaald door te kijken naar de verkoopprijzen van verkochte woningen in de gemeente rondom de waardepeildatum (dit jaar is dat 1 januari 2022). Elk jaar wordt de WOZ-waarde opnieuw vastgesteld. De WOZ-waarde stijgt dus mee met de verkoopprijzen op de woningmarkt. Als de woningmarkt daalt, dalen ook de WOZ-waarde weer mee. Dit heeft tot gevolg dat er geen maximaal stijgingspercentage bestaat, want er is een vrije markt voor de verkoop van woningen, dus de prijsstijging op de markt is niet beperkt.

De WOZ-waarde wordt niet getaxeerd door de vorige WOZ-waarde met een bepaald percentage te verhogen. Ieder jaar wordt iedere woning opnieuw getaxeerd. Daarbij wordt  gekeken naar de verkoopprijzen van woningen rondom de waardepeildatum.

Het stijgingspercentage voor een bepaalde woning is dan ook meestal anders dan het landelijke gemiddelde of het gemiddelde in die gemeente. Immers de verkoopprijzen en ook de stijgingspercentage verschillen voor de locatie, het type woning, het marktsegment, de kwaliteit van de woning, etc. Elke woning is anders en dat heeft ook gevolgen voor een mogelijke verkoopprijs (voor de marktwaarde).