Waarderingskamer

Privacystatement

De Waarderingskamer respecteert de privacy van de bezoekers van www.waarderingskamer.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG) wordt behandeld. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

In het privacybeleid leggen wij uit hoe in onze organisatie met persoonsgegevens moet worden omgegaan. De Waarderingskamer kan bovenstaande privacystatement wijzigen. Vragen over het privacystatement van de Waarderingskamer, kunnen worden gericht aan:
info@waarderingskamer.nl of Waarderingskamer, Postbus 93210, 2509 AE  ’s-Gravenhage.