Waarderingskamer

Vervolgonderzoek termijnoverschrijding bij WOZ-bezwaren

Rapportages termijnoverschrijding WOZ-bezwaren

Begin 2015 is op verzoek van de staatssecretaris van FinanciĆ«n de voortgang geĆÆnventariseerd van de bezwaarafhandeling bij de organisaties waar in 2014 een achterstand werd geconstateerd.

Uit dit vervolgonderzoek (PDF, 28 kB) bleek dat 26 organisaties inmiddels wel voldeden aan de normen van de Waarderingskamer. Bij 15 organisaties was nog sprake van een achterstand. Per 1 januari 2015 was het absolute aantal bezwaren dat nog niet was afgehandeld significant minder. Dit aantal lag rond de 5.000 bezwaren in vergelijking met 16.000 een jaar eerder.