Waarderingskamer

WOZ wijzer voor raadsleden

Als lid van de raad in uw gemeente komt u regelmatig in aanraking met de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De kans is groot dat burgers u aanspreken op de WOZ-taxatie van hun woning of bedrijfspand en de daarvan afgeleide OZB-aanslag. U komt het tegen bij de begroting, bij besluitvorming over het begrotingsbeleid, in beleidsnotities en in uw traditionele controlerende rol. In deze brochure (PDF, 149 kB) wil de Waarderingskamer, de toezichthouder op de uitvoering van deze wet, u inzicht geven in de wereld van de WOZ.