Waarderingskamer

Aanbevelingen aansluiting LV WOZ

Waarderingskamer geeft officiële aanbeveling aan 25 gemeenten

De Waarderingskamer heeft in december 2017 en januari 2018 aan 25 gemeenten een officiële aanbeveling gegeven in het kader van de uitvoering van de Wet WOZ. De aanbeveling strekt er toe dat die gemeenten zo snel mogelijk aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ), het centrale gegevensknooppunt voor WOZ-gegevens.

Door de aansluiting op de LV WOZ worden de waardegegevens van woningen ook centraal openbaar gemaakt via www.wozwaardeloket.nl. Maar de aansluiting op de LV WOZ zorgt er ook voor dat de afnemers van WOZ-gemeenten (waterschappen, belastingdienst, CBS, notarissen, banken en andere aangewezen partijen) WOZ-gegevens op een volledig geautomatiseerde manier en via beveiligde systemen en kanalen krijgen.

Tot de genoemde gemeenten zijn aangesloten moet het College van burgemeester en wethouders elke maand aan de Waarderingskamer de stand van zaken rapporteren.

Meer over de aanbeveling als bedoeld in artikel 21 Wet WOZ

Een aanbeveling is een wettelijk toezichtinstrument dat betrekking kan hebben op alle aspecten van  de uitvoering van de Wet WOZ. Zo hoeft de aanbeveling niet per se betrekking te hebben op de kwaliteit van de waardebepaling maar kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op de vastleggingen in de WOZ-administratie, de inachtneming van termijnen, de gegevenslevering aan de afnemers of de zorgvuldigheid van de communicatie met belanghebbenden.

Artikel 21 van de Wet WOZ bepaalt dat de Waarderingskamer het College van burgemeester en wethouders een aanbeveling kan doen omtrent de uitvoering van de wet. Alvorens de Waarderingskamer mag overgaan tot een dergelijke formele aanbeveling, wordt het college eerst in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. De Waarderingskamer grijpt pas naar het middel van de aanbeveling indien andere acties, zoals overleg met de desbetreffende gemeente, niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. De aanbeveling van de Waarderingskamer moet door de gemeente worden opgevolgd. Als de gemeente niet aan de aanbeveling voldoet, draagt de Waarderingskamer het toezicht over aan de staatssecretaris van Financiën. De Waarderingskamer draagt het toezicht pas aan de staatssecretaris over als zij geen redelijke kans meer ziet dat zij zelf de gemeente zo ver krijgt de verbeteringen ter hand te nemen. Voor procedures rondom een aanbeveling is het beleidskader voor een aanbeveling opgesteld. Dit beleidskader staat in bijlage 2 van het Bestuursreglement van de Waarderingskamer.

Aanbevelingen ten aanzien van de aansluiting op de LV WOZ

Gemeentenaam Datum aanbeveling Status aanbeveling
Dantumadiel 15 december 2017 Afgerond
Drechterland 15 december 2017 Afgerond
Elburg 15 december 2017 Afgerond
Enkhuizen 15 december 2017 Afgerond
Gemert-Bakel 15 december 2017 Afgerond
Harlingen 15 december 2017 Afgerond
Kollumerland 15 december 2017 Afgerond
Laarbeek 15 december 2017 Afgerond
Stede Broec 15 december 2017 Afgerond
Texel 15 december 2017 Afgerond
Valkenswaard 15 december 2017 Afgerond
Baarle-Nassau 22 januari 2018 Afgerond
Boxtel 22 januari 2018 Afgerond
Dongeradeel 22 januari 2018 Afgerond
Ferwerderadiel 22 januari 2018 Afgerond
Gilze en Rijen 22 januari 2018 Afgerond
Heiloo 22 januari 2018 Afgerond
Hollands Kroon 22 januari 2018 Afgerond
Kampen 22 januari 2018 Afgerond
Krimpen aan den IJssel 22 januari 2018 Afgerond
Leiderdorp 22 januari 2018 Afgerond
Schiermonnikoog 22 januari 2018 Afgerond
Sint-Michielsgestel 22 januari 2018 Afgerond
Venray 22 januari 2018 Afgerond
Zuidplas 22 januari 2018 Afgerond
Uitgeest 7 februari 2018 Afgerond

Herindelingsgemeenten die nog niet zijn aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ

Enkele gemeenten zijn betrokken geweest bij een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018, waarbij onder meer één gemeente in drieën werd gesplitst. Dit heeft de complexiteit van de aansluiting op de LV WOZ dusdanig vergroot, dat voor deze gemeenten geen aanbevelingsprocedure is gestart. Wel is afgesproken dat de aansluiting op de LV WOZ vóór 1 juli 2018 plaatsvindt. Dit betreft de gemeenten Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en Westerwolde. Ook moeten enkele gemeenten die aangesloten zijn op de LV WOZ door deze gemeentelijke herindeling nog het nieuw verkregen deel van hun grondgebied toevoegen aan de gegevens in de LV WOZ.