Waarderingskamer

Totstandkoming algemeen oordeel in schema

Het algemeen oordeel geeft aan hoe wij de WOZ-uitvoering door WOZ-uitvoeringsorganisaties (gemeenten en samenwerkingsverbanden) beoordelen. Wij geven een algemeen oordeel per gemeente, maar als er binnen een samenwerkingsverband sprake is van een uniform werkproces en van een WOZ-administratie met een gelijk kwaliteitsniveau voor alle deelnemers, kennen wij aan alle gemeenten van het samenwerkingsverband hetzelfde algemeen oordeel toe. Er is dan de facto sprake van één algemeen oordeel voor het samenwerkingsverband.

In 5 stappen leggen wij uit hoe het algemeen oordeel van de Waarderingskamer tot stand komt.

Stap 1

Het algemeen oordeel varieert van één ster tot vijf sterren die corresponderen met de volgende bijbehorende beschrijving:

gebruikte sterrenkwalificatie

Stap 2

De Waarderingskamer heeft twee generieke onderzoeken waarbij de WOZ-uitvoering in brede zin wordt beoordeeld. Dit zijn de inspectie ter plaatse en het onderzoek interne beheersing. Werkinstructies van beide onderzoeken kunnen worden opgevraagd via info@waarderingskamer.nl. De managementsamenvatting van deze onderzoeken publiceren wij op onze website.

Stap 3

Op basis van deze onderzoeken kunnen drie conclusies worden getrokken. Dit zijn:

uitkomsten onderzoeken

Stap 4

schema aanpassen oordeel

Het algemeen oordeel van de Waarderingskamer is gelijk aan de conclusie van de laatste inspectie ter plaatse of het laatste onderzoek interne beheersing.

Stap 5

Terugval in oordeel

Bijzonderheden.

1. Als uit een specifiek onderzoek, bijvoorbeeld een onderzoek waarbij de kwaliteit van de taxaties is beoordeeld, blijkt dat er sprake is van tekortkomingen, dan kunnen wij het algemeen oordeel naar beneden bijstellen.

 

 

 

 

 

2. Als een gemeente langer dan twee jaar een algemeen oordeel van 4 sterren (goed) heeft, is er sprake van een stabiele situatie en kennen wij 5 sterren toe.

3. Als een gemeente voornemens is om WOZ-taxaties, waarvan wij hebben vastgesteld dat het kwaliteitsniveau onvoldoende is, naar de belanghebbenden te sturen, dan valt deze gemeente terug naar een algemeen oordeel van één ster.