Waarderingskamer

Waarderingskamer benoemt nieuwe secretaris directeur

nieuwe secretaris

De Waarderingskamer heeft mevrouw mr. drs. L.C. (Linda) Hennink benoemd als nieuwe secretaris-directeur. Zij start op 14 september 2020.

Linda Hennink heeft op diverse plaatsen in het openbaar bestuur haar sporen verdiend, de laatste jaren bij het Openbaar Ministerie. Daarvoor heeft zij vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder andere gewerkt aan de omvorming van de GBA naar de Basisregistratie Personen.

Linda ziet het als een uitdaging om de komende jaren te werken bij de Waarderingskamer waar toezicht wordt gecombineerd met inhoudelijke expertise op het terrein van taxaties en informatievoorziening. WOZ-waarden worden steeds vaker voor verschillende toepassingen gebruikt. Op het terrein van het stelsel van basisregistratie liggen er veel uitdagingen in termen van kwaliteitszorg en toezicht waaraan de Waarderingskamer als gespecialiseerde organisatie een bijdrage kan leveren.

Linda Hennink volgt Jan Gieskes op die vanaf de oprichting van de Waarderingskamer, nu 25 jaar geleden, deze organisatie heeft geleid. In een volgend WOZ-journaal kunt u nader kennis maken met Linda Hennink.