Waarderingskamer

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)


In het kader van de openbaarheid die de Wob nastreeft, publiceren wij informatie die is verstrekt op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) op onze website.

Gegevens voortgangsinventarisaties

De gegevens die gemeenten en voor gemeenten werkende samenwerkingsverbanden hebben ingevuld in de vragenlijsten gericht op de rapportage over de uitgevoerde zelfevaluaties (april en oktober), zijn samengevoegd in onderstaande documenten. De reden hiervoor is dat er regelmatig verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) worden gedaan naar deze gegevens bij zowel de Waarderingskamer als gemeenten. In het kader van de openbaarheid die de Wob nastreeft, maar ook in het kader van de efficiency maken wij deze informatie openbaar. Op deze manier wordt voorkomen dat alle gemeenten deze gegevens afzonderlijk moeten verstrekken.

(Onderstaande pdf-bestanden voldoen door hun omvang en rekening houdend met het doel niet volledig aan de eisen van Digitoegankelijkheid)

Gegevens uit de zelfevaluatie vragenlijsten oktober 2020 (PDF, 12,4 MB)

Gegevens uit de zelfevaluatie vragenlijsten april 2020 (PDF, 8,1 MB)

Gegevens uit de zelfevaluatie vragenlijsten oktober 2019 (PDF, 7,5 MB)

Gegevens uit de zelfevaluatie vragenlijsten april 2019 (PDF, 6,0 MB)

Gegevens uit de zelfevaluatie vragenlijsten oktober 2018 (PDF, 5,6 MB)

Gegevens uit de zelfevaluatie vragenlijsten april 2018 (PDF, 5,8 MB)

Gegevens uit de zelfevaluatie vragenlijsten, oktober 2017 (PDF, 4,3 MB)

Gegevens uit de zelfevaluatie vragenlijsten, april 2017 (PDF, 8,2 MB)

Gegevens uit de voortgangsinventarisatievragenlijsten, oktober 2016 (PDF, 4,4 MB)

Gegevens uit de voortgangsinventarisatievragenlijsten, april 2016 (PDF, 4,2 MB)

Gegevens uit de voortgangsinventarisatievragenlijsten, oktober 2015 (PDF, 2,9 MB)

Gegevens uit de voortgangsinventarisatievragenlijsten, april 2015 (PDF, 4,6 MB)

Verzoek NOS

Op 14 augustus 2018 heeft de Nederlandse Omroep Stichting ons het verzoek gedaan om alle rapportages van de Waarderingskamer sinds 1 januari 2015 openbaar te maken. Het verzoek betreft de organisaties: SaBeWa Zeeland, GBDrechtstdeden, Cocensus, Belastingen SWW, SED-Organisatie, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Bernheze, Heerde, Rijswijk, Texel en Utrechtse Heuvelrug. Deze rapporten zijn op 4 september 2018 aan de NOS verstrekt.

Rapporten verzoek NOS(5 MB, PDF)

Wob-verzoek gemeente Amsterdam

In het kader van een Wob-verzoek van een inwoner van de gemeente Amsterdam, maken wij de documenten(PDF, 55 kB) openbaar die betrekking hebben op het toezicht van de Waarderingskamer bij de gemeente Amsterdam vanaf 1 januari 2013 tot en met 1 maart 2019.