Waarderingskamer

Veel gestelde vragen bij Klopt mijn WOZ-waarde

Heeft de gemeenten een belang bij een hoge WOZ-waarde?

Nee, de opbrengst van de belastingen wordt voornamelijk bepaald door het tarief dat de gemeenteraad vaststelt. De gemeente heeft eerder een belang bij een lage WOZ-waarde, bijvoorbeeld omdat zij dan minder bezwaarschriften krijgt en daardoor lagere kosten heeft. Het wettelijk systeem is er op gericht dat de WOZ-waarde zo zuiver en objectief mogelijk op de marktwaarde aansluit. Op deze manier is de WOZ-waarde ook het beste controleerbaar voor de belanghebbende.

Is er een maximaal stijgingspercentage voor de WOZ-waarde?

Nee, de WOZ-waarde wordt bepaald door te kijken naar de transactiecijfers van verkochte woningen in de gemeente rondom de peildatum (dit jaar is dat 1 januari 2020). Omdat de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw worden vastgesteld, is deze eigenlijk onafhankelijk van de waarde in het jaar ervoor. Dit heeft tot gevolg dat er geen maximaal stijgingspercentage bestaat. Er wordt immers steeds gekeken naar de koopsommen rondom de peildatum en niet naar de oude WOZ-waarden.

Mag de gemeente de WOZ-waarde voor 2021 al vaststellen als er nog niet beslist is op mijn bezwaar of beroep over de WOZ-waarde voor 2020?

Ja, de WOZ-waarde voor het nieuwe jaar is onafhankelijk van het eerdere jaar. Als u van mening bent dat hetzelfde probleem weer aan de orde is, moet u binnen de termijn bezwaar indienen. De gemeente kan er dan voor kiezen om uw nieuwe bezwaar pas te behandelen, wanneer het bezwaar of beroep over de WOZ-waarde over 2020 definitief is afgehandeld.

Waar vind ik mijn taxatieverslag?

Iedereen die van de gemeente een aanslagbiljet heeft ontvangen met daarop de bekendmaking van een nieuwe WOZ-waarde, kan zijn taxatieverslag inzien. Dit inzien kan via de site van de gemeente (via het digitale loket, beveiligd met uw DigiD) of in toenemende mate ook via www.MijnOverheid.nl. Wanneer men geen toegang heeft tot internet kan met een taxatieverslag ook schriftelijk of per telefoon aanvragen.

De meeste gemeenten tonen hun WOZ-taxatieverslagen ook via MijnOverheid. Inwoners van deze gemeenten kunnen met met DigiD inloggen op www.mijn.overheid.nl om uw taxatieverslag in te zien. Via MijnOverheid zijn vooralsnog alleen de taxatieverslagen beschikbaar voor woningen, en niet voor bedrijfspanden.