Waarderingskamer

Jaarverslagen van de Waarderingskamer

De Waarderingskamer brengt jaarlijks verslag uit aan de Minister van Financiën over haar werkzaamheden. Het jaarverslag geeft niet alleen een beeld van de werkzaamheden die de Waarderingskamer heeft gedaan maar ook van hoe de WOZ-uitvoering in Nederland er voor staat. De financiële jaarrekening maakt onderdeel uit van dit jaarverslag van de Waarderingskamer. De accountantsverklaring over de getrouwheid van de financiële cijfers en over de rechtmatigheid is steeds opgenomen in het verslag. Nadat de minister de jaarrekening heeft goedgekeurd, bieden wij het jaarverslag aan beide Kamers der Staten-Generaal aan.

Jaarverslag en jaarrekening 2021

Het bestuursverslag en de jaarrekening van 2021 zijn vastgesteld in de vergadering van de Waarderingskamer van 10 maart 2022 en daarna aangeboden aan de staatssecretaris van Financiën.

De publieksversie van ons jaarverslag illustreert de belangrijkste punten uit ons jaarverslag.

Jaarverslag en jaarrekening 2020

Het bestuursverslag en de jaarrekening van 2020 zijn vastgesteld in de vergadering van de Waarderingskamer van 4 maart 2021 en daarna aangeboden aan de staatssecretaris van Financiën.

De publieksversie van ons jaarverslag illustreert de belangrijkste punten uit ons jaarverslag.

Jaarverslag en jaarrekening 2019

Het bestuursverslag en de jaarrekening van 2019 zijn vastgesteld in de vergadering van de Waarderingskamer van 5 maart 2020 en daarna aangeboden aan de staatssecretaris van Financiën.

De publieksversie van ons jaarverslag illustreert de belangrijkste punten uit ons jaarverslag.

Jaarverslag en jaarrekening 2018

Het bestuursverslag en de jaarrekening van 2018 zijn vastgesteld in de vergadering van de Waarderingskamer van 7 maart 2019 en daarna aangeboden aan de staatssecretaris van Financiën.

De publieksversie van ons jaarverslag illustreert de belangrijkste punten uit ons jaarverslag.

Jaarverslag en jaarrekening 2017

Het bestuursverslag en de jaarrekening van 2017 zijn vastgesteld in de vergadering van de Waarderingskamer van 1 maart 2018 en daarna aangeboden aan de staatssecretaris van Financiën. Van betekenis zijn de onderstaande documenten.

Jaarverslag Waarderingskamer 2017 (PDF, 1 MB)

Ministeriële goedkeuring jaarrekening 2017 (PDF, 243 kB )

De publieksversie van ons jaarverslag is online beschikbaar.

Bekijk hier ons jaarverslag