Waarderingskamer

WOZ-waardeloket

WOZ-waardeloket

Sinds 1 oktober 2016 kunt u de WOZ-waardes van woningen bekijken. Iedereen kan nu de WOZ-waarde van een willekeurige woning in Nederland zien en met elkaar vergelijken.

De WOZ-waarde is de marktwaarde van een woning op de waardepeildatum. In 2016 geldt de WOZ-waarde naar de waardepeildatum 1 januari 2015. Dat wil zeggen: de woning is getaxeerd op het bedrag waarvoor deze rond 1 januari 2015 verkocht had kunnen worden. Begin 2017 worden de WOZ-waarden naar de waardepeildatum 1 januari 2016 bekend gemaakt. Deze WOZ-waarden worden verzameld in een landelijke database ofwel landelijke voorziening en gebruikt door onder andere de Waterschappen en de Belastingdienst. De landelijke voorziening wordt ook gebruikt om de WOZ-waarden te tonen in het WOZ-waardeloket. In dit loket kunt u eenvoudig een woning aanklikken op een plattegrond of het adres van een woning ingeven om de WOZ-waarde te zien.

De getoonde WOZ-waarden zijn de formeel door de gemeente vastgestelde WOZ-waarden. De gemeente is verantwoordelijk voor deze WOZ-waarden. Voor vragen over de WOZ-waarden kunt u dan ook terecht bij de gemeente.

De getoonde woning kenmerken, zoals bouwjaar en gebruiksoppervlakte, zijn afkomstig uit de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG). Ook voor deze gegevens is de gemeente verantwoordelijk. De getoonde gegevens zijn slechts een klein deel van de gegevens die de gemeente heeft verzameld van een woning. Alleen de eigenaar of huurder van een woning kan het volledige taxatieverslag van een woning krijgen waarin de getaxeerde waarde wordt toegelicht met alle relevante objectkenmerken.