Waarderingskamer

Wij controleren of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. Verder houden wij toezicht op de uitvoering van de Basisregistratie waarde onroerende zaken.

Onze missie is:

De Waarderingskamer bevordert het vertrouwen in een adequate uitvoering van de Wet WOZ 

 

WOZ-taxaties

Wilt u weten hoe de waarde van uw woning wordt bepaald?

 

 

Bekijk de video

Marktontwikkeling woningen

De WOZ-waarde heeft een vaste waardepeildatum: 1 januari van het jaar dat vooraf gaat aan het jaar waarin de WOZ-waarde geldt.

In 2014 geldt de WOZ-waarde met de waardepeildatum 1 januari 2013.

bron: Prijsindex bestaande koopwoningen van Kadaster en CBS, oktober 2014

De WOZ-waarde van woningen is gemiddeld tussen waardepeildatum 2012 en 2013 met 5,4% gedaald. Sinds de waardepeildatum 1 januari 2013 is er sprake van een lichte daling.  De bovenstaande grafiek maakt dit duidelijk.