Waarderingskamer

Presentaties BAG-WOZ studiedagen 2019

Gemeenten staan voor een enorme uitdaging om over te gaan van bruto inhoud naar de gebruiksoppervlakte vóór 1 januari 2022 voor de waardering van woningen.

Daarom zijn door het ministerie van BZK, de Waarderingskamer en het Kadaster in april 2019 een viertal landelijke BAG-WOZ studiedagen georganiseerd.
 
Onder het motto  ‘Samen meten, Samen weten’, willen we graag met alle BAG en WOZ bronhouders de grootschalige optimalisatieslag voor de gebruiksoppervlakte voor de komende jaren goed inzetten.

Wilt u weten hoe anderen deze uitdaging aanpakken? En welke kansen dit biedt.

Programma BAG-WOZ Studiedagen april 2019

  • Thematische behandeling vanuit BAG en WOZ: historie en Toekomst van BAG en WOZ
  • Gebruiksoppervlakte en Meetinstructie – een praktische toelichting
  • Introductie praktijkvoorbeelden
  • Praktijkvoorbeelden gemeenten en samenwerkingsverbanden

Hieronder treft u alle presentaties van de vier studiedagen aan.

Presentaties