Waarderingskamer

De Waarderingskamer

illustratie

De Waarderingskamer bevordert het vertrouwen in een adequate uitvoering van de Wet WOZ

Meer over de Waarderingskamer

Wij stellen drie kernthema's centraal: goede WOZ-taxaties, de Basisregistratie WOZ en het contact met belanghebbenden

Werkplan 2017

Onze adresgegevens, telefoonnummer, route en het contactformulier

Neem contact met ons op