Waarderingskamer

De Waarderingskamer

illustratie

De Waarderingskamer bevordert het vertrouwen in een adequate uitvoering van de Wet WOZ

Meer over de Waarderingskamer

Wij stellen drie kernthema's centraal: kwaliteit van de WOZ-beschikkingen, het inbedden van de Basisregistratie WOZ in het stelsel van basisregistraties en de kwaliteit van WOZ-taxaties niet-woningen.

Werkplan 2019

Onze adresgegevens, telefoonnummer, route en het contactformulier

Neem contact met ons op