Waarderingskamer

Gebruik WOZ-waarde (niet belastingheffing)

Van de WOZ-waarde is vooral bekend dat hij gebruikt wordt voor de belastingheffing door gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst. Verder speelt de WOZ-waarde een belangrijke rol in het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) voor huurwoningen.
Naast de belastingheffing en het woningwaarderingsstelsel wordt de WOZ-waarde ook voor steeds meer andere doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld door het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) en het Openbaar Ministerie (OM) maar ook door banken, verzekeraars en notarissen.

WOZ-waarde voor fraudebestrijding

Notarissen, hypotheekverstrekkers, banken en verzekeraars kunnen onder bepaalde voorwaarden de WOZ-waardes opvragen bij de gemeente. Deze maatregel is getroffen in verband met de bestrijding van de vastgoedfraude. Notarissen, krijgen alle waarden in het kader van de bestrijding van vastgoedfraude. Banken en verzekeraars krijgen alleen de woningwaarden en alleen voor de beoordeling van een financieringsaanvraag.

Zo kunnen notarissen de WOZ-waarde bij aan- en verkoop van onroerende zaken vergelijken met de overeengekomen verkoopprijs, het hypotheekbedrag en de taxatiewaarde die aan een hypothecaire geldlening ten grondslag ligt. De WOZ-waarde dient dan als hulpmiddel om risico’s, fraude, witwassen of misbruik te herkennen. Door het gebruik van de WOZ-waarde kan de notaris voldoen aan zijn verplichtingen met betrekking tot het informeren en adviseren van zijn klanten en het rapporteren van verdachte transacties. Een notaris is bij gebruik van de WOZ-waarde verder verplicht om twijfels over de juistheid van een WOZ-waarde te melden aan de gemeente.
 
Voor banken en verzekeraars is geregeld dat zij het waardegegeven van woningen kunnen opvragen. Zij kunnen alleen om het waardegegeven verzoeken voor het verstrekken van hypotheken op een specifieke woning. De mogelijkheid tot het opvragen van het waardegegeven door banken en verzekeraars strekt zich niet uit tot niet-woningen, omdat het waardegegeven van niet-woningen concurrentiegevoelige informatie kan zijn. Hoewel het hen wel vrij staat om te doen, bestaat voor deze partijen niet de verplichting het aan de gemeente te melden wanneer zij twijfelen over de juistheid van een waarde.

Ook de validatie-instituten die de door taxateurs opgestelde taxatierapporten voor het verkrijgen van een hypotheek moet controleren en valideren hebben toegang tot de WOZ-waarden van woningen om mogelijk onjuiste taxaties op te sporen.

WOZ-waarde voor het Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt de WOZ-waarde voor diverse statistische doeleinden. Daarmee zijn ook statische gegevens over de WOZ-waarden, zoals de gemiddelde WOZ-waarde van woningen per gemeente  via het CBS voor iedereen beschikbaar.