Waarderingskamer

Beoordelingsprotocol aansluiting BAG

Sinds 1 juli 2011 moet de WOZ-administratie aansluiten op de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). Deze aansluiting betekent onder meer dat in de Basisregistratie WOZ (de Landelijke Voorziening WOZ) bij WOZ-objecten wordt geregistreerd welk verblijfsobject uit de BAG ef welk pand (uitsluitend de bijgebouwen; in de BAG zijn deze geregistreerd als panden zonder verblijfsobject) gekoppeld is aan een WOZ-object.

Net als andere relaties in het stelsel van basisregistraties wordt deze koppeling tussen de BAG en de WOZ steeds belangrijker. Een correcte koppeling is bijvoorbeeld nodig om de waarde van een woning correct te tonen op het WOZ-waardeloket.

Als hulpmiddel om te bewaken of de aansluiting tussen BAG en WOZ volledig en correct is geregistreerd, is het Beoordelingsprotocol aansluiting BAG (PDF, 401 kB) beschikbaar. Wanneer u vragen heeft over de toepassing van dit protocol of suggesties om het protocol te optimaliseren dan verneemt de Waarderingskamer dat graag van u.