Waarderingskamer

Beoordelingsprotocol woningen

Gemeenten kunnen bij hun kwaliteitscontrole van de taxaties gebruik maken van het Beoordelingsprotocol woningen. Doelen van het Beoordelingsprotocol woningen zijn:

  • systematische controle van de taxaties van woningen
  • handreiking voor de beoordeling van woningtaxatiesdoor het taxatiebureau
  • kwaliteitscontrole taxatieverslag vóór verzending van de beschikkingen

Het Beoordelingsprotocol woningen (PDF, 270 kB) is ook in de Waarderingsinstructie opgenomen. De meest actuele versie toegespitst op de waardepeildatum 1 januari 2022 bevat onder meer:

  • de kwaliteitsbeoordeling op basis van ratio's
  • kwaliteitsbeoordeling op basis van vergelijking met bijvoorbeeld oude waarden
  • de kengetallen die zijn gedefinieerd in de "Standaard voor ratio-controles", gebaseerd op de internationale standard.

Wanneer u een reactie heeft op deze versie maar ook ervaringen met het gebruik, dan horen wij dat graag via info@waarderingskamer.nl. Zo kan het product verder verbeterd worden.