Waarderingskamer

Berichtencatalogus BAG

In het kader van verplicht gebruik van BAG-gegevens voor de WOZ en vele andere gemeentelijke activiteiten hebben de leveranciers van BAG-applicaties, de leveranciers van WOZ-applicaties, gebruikersverenigingen, het projectteam BAG van het Ministerie van VROM, de Waarderingskamer en andere betrokkenen vastgelegd hoe de koppeling tussen uw BAG-applicatie en uw WOZ-applicatie technisch vormgegeven kan worden.

Deze definitie wordt aangeduid als de berichtcatalogus BAG. Dit werd voorheen ook wel aangeduid als koppelvlak BAG-WOZ en specifieke BAG + afspraken. Wanneer het BAG- en het WOZ-systeem deze berichtcatalogus ondersteunen, kan het WOZ-systeem alle mutaties die in de BAG worden aangebracht verwerken, deels volledig geautomatiseerd en deels na een interactieve beoordeling (bijvoorbeeld de vraag of al dan niet de WOZ-afbakening veranderd moet worden bij bijvoorbeeld een splitsing van verblijfsobjecten in de BAG).


Deze berichtcatalogus is een aanvullende specificatie op de StUF standaard. Het is, net als bijvoorbeeld het Sectormodel WOZ, volledig gebaseerd op de open standaard StUF bg 03.10. Daarom is ook het Kwaliteit Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) betrokken bij dit koppelvlak. Immers KING beheert het basisgedeelte, de StUF bg 03.10 standaard.

Veel gemeenten kiezen er voor om bij de registratie van gegevens over adressen en gebouwen in de BAG meer gegevens vast te leggen dan volgens de Wet op de BAG verplicht is. Deze gegevens zijn in het algemeen ook van belang voor de uitvoering van de Wet WOZ of zijn afkomstig uit de WOZ-uitvoering. Deze gemeenten leggen bijvoorbeeld meer gegevens over verblijfsobjecten vast, zoals bruto inhoud, type, gebruiksdoel, of zij leggen ook overige gebouwde objecten en overige terreinen vast. Het vastleggen en uitwisselen van deze extra gegevens wordt ook wel aangeduid als BAG+ en is uitgewerkt in het Referentiemodel voor het stelsel van gemeentelijke basisgegevens (RSGB). Het formaat StUF bg 03.10 en ook de berichtcatalogus BAG ondersteunt het uitwisselen van deze BAG+ gegevens.

In veel gemeenten zullen de BAG-applicatie en de WOZ-applicatie niet direct met elkaar worden gekoppeld. Dit kan te maken hebben met het feit dat bijvoorbeeld één van de activiteiten wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband en een andere activiteit binnen de gemeente zelf. Maar ook wanneer de activiteiten wel binnen dezelfde organisatie of hetzelfde organisatieonderdeel worden uitgevoerd, wordt er vaak voor gekozen om applicaties niet direct te koppelen, maar deze uitwisseling van gegevens te laten verlopen via een zogenaamde mid-office of gegevensmakelaar. Daarom zullen niet alleen de leveranciers van BAG-applicaties en van WOZ-applicaties de technische voorzieningen moeten realiseren voor dit koppelvlak, maar ook de leveranciers van deze mid-office applicaties. De berichtcatalogus BAG op basis van StUF bg 03.10 zal naar verwachting ook gebruikt gaan worden voor het aansluiten van andere gemeentelijke applicaties op de BAG-registratie met behulp van StUF bg 03.10.