Waarderingskamer

Handreiking interne beheersing systeemconversie WOZ-administratie

Uit ervaringen van de Waarderingskamer blijkt dat bij de uitvoering van de Wet WOZ regelmatig problemen optreden als gemeenten een systeemconversie van de WOZ- en belastingadministratie uitvoeren. Deze problemen kunnen leiden tot vertraging bij het verzenden van OZB-aanslagen en WOZ-beschikkingen. Dit heeft consequenties voor de belanghebbende in een gemeente, maar het heeft ook financiƫle schade tot gevolg bij gemeenten zelf door rentederving en bij de overige afnemers van de WOZ-gegevens zoals de Belastingdienst en de waterschappen.

Om een bijdrage te leveren aan de interne beheersing van conversietrajecten van gemeentelijke WOZ- en belastingadministraties hebben wij, in samenwerking met de VNG en accountantskantoren Deloitte, Ernst & Young, PriceWaterhouseCoopers en Haute Equipe, de Handreiking interne beheersing van systeemconversies opgesteld. Deze handreiking (PDF, 84 kB) is primair bedoeld voor gemeenten die een conversietraject moeten doorlopen.