Waarderingskamer

Kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen en objecten van toezicht

Om te zorgen dat alle ruim 7,5 miljoen woningen correct worden getaxeerd, stelt de Waarderingskamer verschillende kwaliteitseisen. Ons toezicht is erop gericht om te zorgen dat alle gemeenten deze eisen nakomen. De onderwerpen waar wij in het toezicht naar kijken noemen wij 'objecten van toezicht'. Per object van toezicht stellen wij een aantal kwaliteitseisen (PDF, 1,5 MB).

De objecten van toezicht zijn ingedeeld in drie hoofdgroepen:

  • registraties
  • producten
  • processen

Onder registraties vallen alle kwaliteitseisen die gelden voor de registraties die een gemeente bijhoudt om de Wet WOZ uit te voeren en alle overige informatie die van belang is om deze registratie bij te houden.

Onder producten vallen alle kwaliteitseisen die gelden voor de specifieke producten die een gemeente vervaardigt bij de uitvoering van de Wet WOZ en alle overige informatie die van belang is om deze producten te vervaardigen. Producten zijn bijvoorbeeld WOZ-beschikkingen, taxatieverslagen, gegevens voor de afnemers etc.

Onder processen vallen alle kwaliteitseisen die gelden voor de werkzaamheden die een gemeente verricht om de Wet WOZ uit te voeren en alle overige informatie die van belang is om deze werkzaamheden uit te voeren.