Waarderingskamer

Standaard voor ratio controles

Nederlandse vertaling van internationale Standard on Ratio Studies van de IAAO

Om te beoordelen of taxaties aansluiten op het marktniveau is het belangrijk om een directe vergelijking te maken tussen een taxatie en de verkoopprijs van hetzelfde object.

De verhouding tussen een taxatie en een verkoopprijs wordt aangeduid als een ratio.

Systematisch onderzoek naar de aansluiting van taxaties op verkoopprijzen wordt daarom wel aangeduid als "ratio controles".

Ratio controles worden overal toegepast waar men de kwaliteit van taxaties wil beoordelen.

Er is een internationaal erkende norm/werkwijze voor het uitvoeren van systematische ratiocontroles.

Dat is de door de IAAO (International Association of Assessing Officers) vastgestelde Standard on RatioStudies.

In Nederland wordt deze internationale norm ook in toenemende mate gebruikt.

Daarom is in overleg met de IAAO een Nederlandse vertaling gemaakt: Standaard voor Ratiocontroles.

 

Wanneer u vragen heeft over deze Nederlandse vertaling van de standaard of suggesties heeft voor verbetering van de vertaling, dan kunt u die richten aan info@waarderingskamer.nl