Waarderingskamer

Vakbekwaamheid WOZ-medewerkers

Het stimuleren van de vakbekwaamheid van medewerkers die bij gemeenten en bedrijven die de WOZ-werkzaamheden uitvoeren, is een belangrijk speerpunten van de Waarderingskamer. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vakbekwaamheid van de mensen die voor hen werken. De Waarderingskamer vindt het belangrijk dat de werkgever grip heeft op de vakbekwaamheid van de betrokken medewerkers. Ze moeten dit ten minste een keer per jaar laten zien aan de Waarderingskamer.

De Waarderingskamer zorgt samen met Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB) en Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) voor een infrastructuur waarmee medewerkers hun vakbekwaamheid kunnen laten toetsen. Een beschrijving van de rollen die nodig zijn bij de WOZ-uitvoering en een goed functionerend systeem van WOZ-examens zijn belangrijke componenten van deze infrastructuur.

Rollen uitvoering Wet WOZ

De uitvoering van de Wet WOZ omvat een groot aantal werkzaamheden:

 • het bijhouden van gegevens;
 • het analyseren van marktgegevens en het inrichten van taxatiemodellen;
 • het taxeren van WOZ-objecten;
 • het zorgvuldig communiceren met belanghebbenden; en
 • het correct afhandelen van juridische procedures.

Deze werkzaamheden vergen een team waarin meerdere disciplines samenwerken. De Waarderingskamer heeft deze disciplines uitgewerkt door in de Waarderingsinstructie de 20 rollen te beschrijven die nodig zijn om de WOZ-werkzaamheden te verrichten.

Voor elke rol is beschreven welke kennis en vaardigheden (vakbekwaamheid) van de betrokken medewerker worden verwacht. Sommige medewerkers zullen binnen het team één van de beschreven rollen (of een deel van een rol) vervullen, maar vaak zal een medewerker ook meerdere rollen hebben. In dat geval zal zijn vakbekwaamheid ook moeten aansluiten op de combinatie van de vakbekwaamheidseisen die zijn beschreven in de Waarderingsinstructie.

De Waarderingsinstructie benoemt de volgende 20 rollen:

 1. Selectie en inrichten taxatiemodel woningen
 2. Optimaliseren en kwaliteitsbeoordeling taxatiemodel woningen
 3. Marktanalyse woningen
 4. Taxateur woningen
 5. Taxateur niet-woningen (mkb)
 6. Taxateur niet-woningen (landelijk vastgoed)
 7. Taxateur niet-woningen (grootzakelijk)
 8. Applicatiebeheer
 9. Gegevensbeheer objectafbakening en kadastrale gegevens
 10. Gegevensbeheer belanghebbenden WOZ
 11. Gegevensbeheer geometrie WOZ-(deel)objecten
 12. Gegevensbeheer primaire objectkenmerken
 13. Gegevensbeheer secundaire objectkenmerken
 14. Technische ICT architect
 15. Informatie architect
 16. Communicatie
 17. Informeel contact
 18. Bezwaarafhandeling
 19. Juridische analyse en beroepen
 20. Coördinatie/interne beheersing

WOZ-examen

Naast het formuleren van de benodigde vakbekwaamheid en het zorgdragen voor opleidingen, is het ook belangrijk dat de kennis van medewerkers getoetst kan worden met een examen. Omdat het niet mogelijk is voor elke rol een afzonderlijk examen te organiseren zijn deze rollen geclusterd in zes kwalificaties. Deskundigen werkzaam in de WOZ kunnen in één of meer van deze kwalificaties examen doen, waarbij de basiskwalificatie "WOZ-medewerker" altijd nodig is om het certificaat voor een verdiepende kwalificatie te kunnen krijgen.

Voor elke cluster van rollen is een volledig kwalificatiedossier opgesteld. In dit kwalificatiedossier staat exact beschreven op welke onderwerpen en welk niveau een kandidaat getoetst wordt en aan welke eisen een medewerker verder moet voldoen. De kwalificatiedossiers kunnen hieronder geraadpleegd worden.

De onderscheiden kwalificatiedossiers zijn: 

Vanaf begin 2019 is het mogelijk om voor elk kwalificatiedossier examen te doen bij het Examenadviesburo en worden er door verschillende opleiders opleidingen aangeboden. Voor de WOZ-examens is er een examenreglement opgesteld en de examens worden vastgesteld door een examencommissie.

Voor de WOZ-taxateurs (woningen en niet-woningen) lopen de vakbekwaamheidseisen voor een belangrijk deel parallel met de vakbekwaamheidseisen voor taxateurs. Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) biedt de mogelijkheid aan taxateurs om zich als registertaxateur in te schrijven, mits men aan de vakbekwaamheidseisen voldoet. Bij NRVT is dan ook inschrijving als WOZ-taxateur mogelijk. Meer informatie over inschrijven al Register Taxateur WOZ vindt u op de site van het NRVT.

Overzicht modules WOZ-examen

Modules vakbekwaamheid WOZ bijgesteld