Waarderingskamer

Waarderingsinstructie

De Waarderingskamer heeft in de Waarderingsinstructie (PDF, 3,6 MB) vastgelegd wat zij van gemeenten en voor gemeenten werkende uitvoeringsorganisaties verwacht bij de uitvoering van de Wet WOZ.

De Waarderingsinstructie legt het accent op de interne beheersing en kwaliteitszorg van alle WOZ-werkzaamheden. De gemeenten en de voor gemeenten werkende uitvoeringsorganisaties zijn immers in eerste instantie verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun werkzaamheden en voor de kwaliteit van de opgeleverde WOZ-taxaties en WOZ-gegevens.

De Waarderingsinstructie benadrukt dat interne beheersing en kwaliteitszorg betekent dat de gemeente of het samenwerkingsverband aantoonbaar op basis van sturingsinformatie conclusies moet trekken over de kwaliteit van de de WOZ-waarden, en ook over de kwaliteit van de onderliggende gegevens, de gebruikte systemen, de contacten met belanghebbenden etc. In voorkomende gevallen moeten deze conclusies ook leiden tot maatregelen om de kwaliteit te verbeteren. De Waarderingsinstructie ondersteunt deze kwaliteitszorg met beoordelingsprotocollen en zelfevaluaties.