Waarderingskamer

Veelgestelde vragen over de oppervlakte

Vanaf 2022 (waardepeildatum 1 januari 2021) wordt bij de WOZ-taxatie van woningen altijd gekeken naar de gebruiksoppervlakte van een woning. Deze oppervlakte is belangrijk om woningen met elkaar te vergelijken. Hier gaan we in op enkele vragen over deze gebruiksoppervlakte.

Waarom is de grootte van mijn woning anders gemeten dan voorgaande jaren?

Per 2022 wordt bij de WOZ-waardebepaling van woningen in bijna alle gemeenten gebruik gemaakt van de oppervlakte, terwijl voorheen ook de inhoud mocht worden gehanteerd. Een van de redenen hiervoor is dat de oppervlakte beter aansluit bij hoe inwoners naar de grootte van hun woning kijken, maar bijvoorbeeld ook bij hoe makelaars meten, zoals op Funda. Het gebruik van de oppervlakte in de WOZ maakt het makkelijker om de woningkenmerken te controleren en vergelijken met andere woningen.

Kan mijn woning als gevolg van de overgang van inhoud naar oppervlakte in waarde stijgen?

Door de krapte op de woningmarkt stijgen bijna alle woningen in waarde. Daardoor stijgt ook de WOZ-waarde. Dit komt dus niet doordat uw woning op een andere manier is gemeten.

Doordat de gemeente voor deze overgang van inhoud naar oppervlakte veel woningen opnieuw heeft gecontroleerd en opgemeten is de registratie van kenmerken van alle woningen verbeterd . Als bijvoorbeeld bij die controle (nieuwe) aanbouwen of bijgebouwen zijn gezien, staan deze nu wel in de registratie. Dat betekent dat deze (nieuwe) aanbouwen nu ook in de WOZ-waarde zijn betrokken. Dit kan in dit soort uitzonderingssituaties tot een hogere waardestijging leiden dan bijvoorbeeld vergelijkbare woning.

Welke oppervlakte wordt gehanteerd bij het bepalen van de WOZ?

Voor de WOZ-taxatie wordt de gebruiksoppervlakte gehanteerd. De manier waarop gemeenten deze gebruiksoppervlakte moeten inmeten staat beschreven in de Meetinstructie gebruiksoppervlakte wonen.

Kan de WOZ-oppervlakte afwijken van de oppervlakte uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)?

Van alle woningen kan de gebruiksoppervlakte bekeken worden in de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). Deze gegevens zijn te raadplegen via de BAG-viewer.

Deze oppervlakte uit de BAG is ook zichtbaar op het WOZ-waardeloket.

Meestal staat diezelfde gebruiksoppervlakte ook op het WOZ-taxatieverslag en is dus door de taxateur gebruikt voor de taxatie van de woning. Toch staat er soms op het taxatieverslag ook een andere oppervlakte dan in de BAG.

In de BAG gelden bepaalde eisen voor het wel of niet in de gebruiksoppervlakte meetellen van "bijgebouwen" zoals een garage, schuur of berging.

Welke gemeenten zijn dit jaar overgestapt naar gebruiksoppervlakte?

Niet alle gemeenten hebben in 2022 voor het eerst de gebruiksoppervlakte gebruikt om de WOZ-waarde van woningen te taxeren.

Sommige gemeenten gebruiken al (veel) langer de gebruiksoppervlakte om woningen bij de taxatie onderling te vergelijken. Andere gemeenten hebben die overstap in 2021 gemaakt (waardepeildatum 2020).

In het Overzicht moment overgang gebruiksoppervlakte is dit per gemeente aangegeven. De gemeenten die dit jaar 2022 de overgang hebben gemaakt staan in de kolom met waardepeildatum 2021.

Met enkele gemeenten zijn afspraken gemaakt om de overgang met één jaar te mogen uitstellen.