Waarderingskamer

Veelgestelde vragen over de oppervlakte

Bij de WOZ-taxatie van woningen wordt altijd gekeken naar de gebruiksoppervlakte van een woning. Deze oppervlakte is belangrijk om woningen met elkaar te vergelijken. Hier gaan we in op enkele vragen over deze gebruiksoppervlakte.

Mist u informatie, neem dan gerust contact met ons op.

Waarom wordt de oppervlakte van mijn woning gebruikt bij het bepalen van de WOZ-waarde?

Voor het taxeren van woningen is het erg belangrijk om woningen met elkaar te vergelijken.

Woningen die getaxeerd worden, worden vergeleken met woningen die recent verkocht zijn. Op die manier kan de verkoopprijs van de ene woning gebruikt worden om veel andere woningen te taxeren.

Net zo belangrijk is om woningen die getaxeerd worden onderling te vergelijken. Heeft de woning die bij verkoop naar verwachting een hogere verkoopprijs oplevert, inderdaad een hogere WOZ-waarde. Ook voor die vergelijking is de grootte van de woning erg belangrijk.

Voor het onderling vergelijken van de grootte van woningen, wordt bij de WOZ-taxatie altijd gekeken naar de oppervlakte. Een van de redenen hiervoor is dat de oppervlakte goed aansluit bij hoe inwoners naar de grootte van hun woning kijken. Maar de oppervlakte sluit ook aan op hoe makelaars meten, wanneer een woning wordt verkocht, zoals op Funda. Het gebruik van de oppervlakte in de WOZ maakt het ook voor bijvoorbeeld de eigenaar van de woning makkelijk om de woningkenmerken te controleren en te vergelijken met andere woningen.

Welke oppervlakte wordt gehanteerd bij het bepalen van de WOZ?

Voor de WOZ-taxatie wordt de gebruiksoppervlakte gehanteerd. De manier waarop gemeenten deze gebruiksoppervlakte moeten inmeten staat beschreven in de Meetinstructie gebruiksoppervlakte wonen.

Kan de WOZ-oppervlakte afwijken van de oppervlakte uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)?

Van alle woningen kan de gebruiksoppervlakte bekeken worden in de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). Deze gegevens zijn te raadplegen via de BAG-viewer.

Deze oppervlakte uit de BAG is ook zichtbaar op het WOZ-waardeloket.

Meestal staat diezelfde gebruiksoppervlakte ook op het WOZ-taxatieverslag en is dus door de taxateur gebruikt voor de taxatie van de woning. Toch staat er soms op het taxatieverslag ook een andere oppervlakte dan in de BAG.

In de BAG gelden bepaalde eisen voor het wel of niet in de gebruiksoppervlakte meetellen van "bijgebouwen" zoals een garage, schuur of berging.

Het kan ook zijn dat bij de WOZ-taxatie (op het WOZ-taxatieverslag) een woning in enkele onderdelen is gesplitst. Dan wordt bijvoorbeeld op het WOZ-taxatieverslag de oppervlakte van een aangebouwde serre apart vermeld, terwijl de oppervlakte van deze serre is meegenomen in de totale oppervlakte die geregistreerd is in de BAG.

Wat is op het WOZ-waardeloket het verschil tussen "oppervlakte" en "grondoppervlakte"?

Met oppervlakte wordt verwezen naar de oppervlakte in de woning. Dit is de oppervlakte van de verschillende verdiepingen bij elkaar opgeteld. De op het WOZ-waardeloket vermelde oppervlakte is geregistreerde in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Deze oppervlakte wordt gemeten volgens de definitie van gebruiksoppervlakte en is gemeten aan de hand van de meetinstructie.

Deze gebruiksoppervlakte en meetinstructie wordt ook gebruikt voor de WOZ-taxatie, maar soms wordt voor een goede vergelijking van woningen voor de taxatie de totale oppervlakte van een woning gesplitst in een aantal onderdelen. Dan wordt bijvoorbeeld een aangebouwde serre of een inpandige garage als een aparte oppervlakte vermeld op het taxatieverslag.

Met grondoppervlakte wordt verwezen naar de oppervlakte van de grond en dus niet de oppervlakte in het gebouw. Deze grondoppervlakte wordt alleen vermeld bij "grondgebonden woningen", zoals tussenwoningen of vrijstaande woningen. Bij appartementen wordt geen grondoppervlakte vermeld, omdat er geen grond aangewezen kan worden die uitsluitend door deze woning wordt gebruikt.

De grondoppervlakte wordt afgeleid uit de Basisregistratie Kadaster en betreft de oppervlakte van het kadastraal perceel dat bij deze woning hoort. In sommige gevallen zijn dat meerdere kadastrale percelen waarvan de oppervlakte uit het Kadaster wordt opgeteld of is het een gedeelte van een perceel uit het Kadaster. De oppervlakte die vermeld wordt omvat zowel de oppervlakte van bijvoorbeeld de tuin als de oppervlakte "onder de gebouwen".