Waarderingskamer

Werking WOZ-dashboard

Uitleg werking Dashboard WOZ-benchmark

Op deze pagina bieden wij een aantal video's waarin we de werking van het WOZ-dashboard uitleggen. We laten een aantal voorbeelden zien van analyses die u kunt doen met gegeven die beschikbaar zijn.

De eerste video laat u de gebruiksmogelijkheden van het dashboard WOZ-benchmark en de achterliggende benchmarkverkenner zien. We laten zien hoe u bij het dashboard komt, welke gegevens u er kunt vinden en wat u hier allemaal mee kunt doen! 

De volgende video's laten praktijkvoorbeelden zien van toepassingen van beschikbare gegeven..

Aanbesteding nieuw softwarepakket

In deze video gaan we in op het maken van een overzicht dat bijvoorbeeld kan helpen op het moment dat een uitvoeringsorganisatie bezig is met de aanbesteding van een nieuw softwarepakket voor bijhouden van de WOZ-administratie of voor de modelmatige waardebepaling.

Bezwaarafhandeling

In deze video laten we zien op welke wijze u informatie over de afhandeling van bezwaren, specifieker de doorlooptijden bij het afhandelen van bezwaren, bij andere organisaties kunt vinden en gebruiken om deze te vergelijken met bijvoorbeeld uw eigen organisatie.

Personeelsbestand WOZ-uitvoering

In deze video kijken we naar de formatie binnen de diverse uitvoeringsorganisaties, gericht op de medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de WOZ. Dit stelt u bijvoorbeeld in staat om de omvang van uw eigen personeelsbestand te vergelijken met die van een andere organisatie.

Proces- en griffiekosten

In deze video laten we zien hoe u een overzicht WOZ-kosten maakt, met in het bijzonder een overzicht van de proces- en griffiekosten.