Waarderingskamer

Werking WOZ-dashboard

Op deze pagina bieden wij een aantal video's waarin we de werking van het WOZ-dashboard uitleggen. We laten een aantal voorbeelden zien van analyses die u kunt doen met gegeven die beschikbaar zijn.

Uitleg werking Dashboard WOZ-benchmark

In de onderstaande video laat Peter van Erk van de Waarderingskamer u de gebruiksmogelijkheden van het dashboard WOZ-benchmark en de achterliggende benchmarkverkenner zien. In de video wordt getoond hoe u bij het dashboard komt, welke gegevens u er kunt vinden en wat u hier allemaal mee kunt doen!

Heeft u naar aanleiding van deze video nog vragen? Neem dan contact op met info@waarderingskamer.nl

De volgende video's laten praktijkvoorbeelden zien van toepassingen van beschikbare gegeven.

Aanbesteding nieuw softwarepakket

In de onderstaande video gaat Peter van Erk van de Waarderingskamer in op het maken van een overzicht dat bijvoorbeeld kan helpen op het moment dat een uitvoeringsorganisatie bezig is met de aanbesteding van een nieuw softwarepakket voor bijhouden van de WOZ-administratie of voor de modelmatige waardebepaling.

Heeft u naar aanleiding van deze video nog vragen? Neem dan contact op met info@waarderingskamer.nl

Bezwaarafhandeling

In de onderstaande video laat Peter van Erk van de Waarderingskamer u zien op welke wijze u informatie over de afhandeling van bezwaren, specifieker de doorlooptijden bij het afhandelen van bezwaren, bij andere organisaties kunt vinden en gebruiken om deze te vergelijken met bijvoorbeeld uw eigen organisatie.

Heeft u naar aanleiding van deze video nog vragen? Neem dan contact op met info@waarderingskamer.nl

Personeelsbestand WOZ-uitvoering

In de onderstaande video gaat Peter van Erk van de Waarderingskamer in op de formatie binnen de diverse uitvoeringsorganisaties, gericht op de medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de WOZ. Dit stelt u bijvoorbeeld in staat om de omvang van uw eigen personeelsbestand te vergelijken met die van een andere organisatie.

Heeft u naar aanleiding van deze video nog vragen? Neem dan contact op met info@waarderingskamer.nl

Proces- en griffiekosten

In de onderstaande video laat Peter van Erk van de Waarderingskamer zien hoe u een overzicht WOZ-kosten maakt, met in het bijzonder een overzicht van de proces- en griffiekosten.

Heeft u naar aanleiding van deze video nog vragen? Neem dan contact op met info@waarderingskamer.nl