Waarderingskamer

Kaderwetevaluatie Waarderingskamer 2017 - 2021

Laatst bijgewerkt 12 oktober 2022

De Waarderingskamer is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat onder het ministerie van Financien valt.

In de Kaderwet zbo’s is vastgesteld dat er elke vijf jaar een evaluatie plaats moet vinden naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van een zbo. Daarom heeft het onderzoeksbureau Anderson Elffers Felix (AEF) in opdracht van de staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) een evaluatie uitgevoerd naar het functioneren van de Waarderingskamer over de periode van 2017 tot en met 2021.

Op 12 oktober is het onderzoeksrapport samen met de reacties van staatssecretaris Van Rij en de Waarderingskamer naar de tweede- en eerste kamer der Staten-Generaal gestuurd.