Waarderingskamer

Klacht over de Waarderingskamer

Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag door de Waarderingskamer, kunt u eerst telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen om te proberen om er samen in goed overleg uit te komen. Als het niet lukt om op die manier tot een oplossing te komen, dan kunt u een klacht indienen. Hoe dit in zijn werk gaat, staat beschreven in onze klachtenregeling.

Klachtenregeling Waarderingskamer

De Waarderingskamer neemt klachten over haar gedragingen serieus en wil deze zorgvuldig behandelen, om deze uiteindelijk zoveel mogelijk te voorkomen. De Waarderingskamer houdt er rekening mee dat een ieder kan klagen, burgers, ondernemingen, instellingen, maar ook bijvoorbeeld gemeenteambtenaren. Met de Klachtenregeling Waarderingskamer (PDF, 68,4 kB) komt de Waarderingskamer tegemoet aan het belang om burgers adequaat van informatie te voorzien over de interne klachtenprocedure.

De klachten die de Waarderingskamer ontvangt hebben niet altijd betrekking op haar gedragingen, maar kunnen ook betrekking hebben op de gedragingen van de gemeente. De Waarderingskamer neemt ook deze klachten serieus. Deze klachten vallen echter niet onder onze interne klachtenregeling.

Klacht indienen bij de Nationale ombudsman

Mensen die niet tevreden zijn over de klachtbehandeling van de Waarderingskamer, kunnen een klacht indienen bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman is een onafhankelijke instantie die klachten behandelt over bijna alle overheidsinstanties. Bijvoorbeeld over de trage behandeling van brieven of verzoeken, het niet reageren op uitspraken of onjuiste toepassing van wettelijke voorschriften. De Nationale ombudsman laat binnen 4 weken weten of hij uw klacht kan behandelen.