Waarderingskamer

Vergaderingen Waarderingskamer

De Waarderingskamer komt vier keer per jaar bijeen. Op deze pagina vindt u het vergaderschema, de agenda van de meest recente of eerstvolgende vergadering en de besluitenlijsten van eerdere vergaderingen van de Waarderingskamer.

Agenda van de Waarderingskamervergadering 16 juni 2022

 

 1. Opening en mededelingen

Strategiegedeelte

  2. WOZ en coalitieakkoord (WK 22/2/2)

Inhoudelijk gedeelte

  3. Staat van de WOZ 2022 (WK 22/2/3)

  4. Periodieke afstemming met voorzitter Commissie gegevensuitwisseling (WK 22/2/4)

  5. Vaststelling informatiemodel WOZ IMWOZ (WK 22/2/5)

  6. Opdrachtverlening en planning aanpassing LV WOZ (WK 22/2/6)

  7. Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement (WK 22/2/7)

  8. Communicatie over de WOZ door gemeenten (WK 22/2/8)

  9. Kennismakingsgesprek met staatssecretaris op 23 juni (WK 22/2/9)

Stukken ter kennisname

10. Resultaten april inventarisatie gemeenten over uitvoering Wet WOZ (WK 22/2/10)

11. Tijdigheid afhandeling bezwaarschriften en verzending beschikkingen (WK 22/2/11)

12. Kaderwetevaluatie Waarderingskamer 2017-2021 (WK 22/2/12)

13. Mid-term review Strategiedocument 2020-2025 Waarderingskamer (WK 22/2/13)

14. Nieuwe leden Waarderingskamer en commissies per 1 januari 2023 (WK 22/2/14)

15. Vergaderdata 2023 (WK 22/2/15)

16. Verslag van de Waarderingskamer van 10 maart 2022 (WK 22/2/16)

17. Ingekomen en uitgegane stukken

  • Beantwoording Kamervragen over het bericht Toezichthouder heeft dubbel gevoel bij reclames WOZ-aanslag (WK 22/2/17a)
  • HR verwerpt bijzondere regeling proceskostenvergoeding voor WOZ (WK 22/2/17b)
  • Vernieuwd WOZ-waardeloket (WK 22/2/17c)
  • Nieuwsbericht Provinciale OZB als serieuze optie (WK 22/2/17d)
  • Beslissing inzake klacht (WK 22/2/17e)

18. Rondvraag en sluiting

Vergaderschema Waarderingskamer 2022

donderdag 10 maart 2022, aanvang: 15.00 uur
donderdag 16 juni 2022, aanvang: 10.30 uur 
donderdag 22 september 2022, aanvang: 15.00 uur
donderdag 17 november 2022, aanvang: 15.00 uur

Besluitenlijsten Waarderingskamer

Besluitenlijsten 2022

Besluitenlijst 1 (PDF) van de vergadering op 10 maart 2022

Besluitenlijst 2 (PDF 100 kB) van de vergadering op 16 juni 2022

Besluitenlijsten 2021

Besluitenlijst 1 (PDF, 35 kB) van de vergadering op 4 maart 2021
Besluitenlijst 2 (PDF, 140 kB) van de vergadering op 10 juni 2021
Besluitenlijst 3 (PDF, 90 kB) van de vergadering op 23 september 2021
Besluitenlijst 4 (PDF, 90 kB) van de vergadering van 18 november 2021

Besluitenlijsten 2020

Besluitenlijst 1 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 5 maart 2020
Besluitenlijst 2 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 4 juni 2020
Besluitenlijst 3 (PDF, 110 kB) van de vergadering op 24 september 2020
Besluitenlijst 4 (PDF, 130 kB) van de vergadering op 19 november 2020

Besluitenlijsten 2019

Besluitenlijst 1 (PDF, 130 kB) van de vergadering op 7 maart 2019
Besluitenlijst 2 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 20 juni 2019
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering van 26 september 2019
Besluitenlijst 4 (PDF 105 kB) van de vergadering van 21 november 2019

Besluitenlijsten 2018

Besluitenlijst 1 (PDF, 90 kB) van de vergadering op 1 maart 2018
Besluitenlijst 2 (PDF, 110 kB) van de vergadering op 7 juni 2018
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 13 september 2018
Besluitenlijst 4 (PDF, 115 kB) van de vergadering op 22 november 2018