Waarderingskamer

Vergaderingen Waarderingskamer

De Waarderingskamer komt vier keer per jaar bijeen. Op deze pagina vindt u het vergaderschema, de agenda van de meest recente of eerstvolgende vergadering en de besluitenlijsten van eerdere vergaderingen van de Waarderingskamer.

Agenda van de Waarderingskamervergadering 15 juni 2023

 

  1. Opening en mededelingen

Strategiedeelte

  2. ROB-signalement ‘Gezag herwinnen. Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur’ (WK 23/2/2)

Vaststellen Staat van de WOZ 2023

  3. Vertrouwensonderzoek WOZ 2023 (WK 23/2/3)

  4. Onderzoek tijdigheid bekend maken WOZ-waarden en afhandeling bezwaren WOZ (WK 23/2/4)

  5. Onderzoek afhandeling (no-cure-no-pay-)bezwaren (WK 23/2/5)

  6. Actualiteiten aanpak ncnp-problematiek (WK 23/2/6)

  7. Bespreken en vaststellen Staat van de WOZ 2023 (WK 23/2/7)

Overige inhoudelijk gedeelte

  8. Dienstniveau-overeenkomst LV WOZ en WOZ-waardeloket 2024-2028 (WK 23/2/8)

  9. Kwaliteitszorg en toezicht geo-registraties (WK 23/2/9)

Stukken ter kennisname

10. Vergaderdata 2024 (WK 23/2/10)

11. Resultaten onderzoeken kwaliteit taxaties waardepeildatum 2022 (WK 23/2/11)

12. Resultaten april inventarisatie gemeenten over uitvoering Wet WOZ (WK 23/2/12)

13. Breder gebruik WOZ-taxaties (WK 23/2/13)

14. Verslag Waarderingskamer van 9 maart 2023 (WK 23/2/14)

15. Ingekomen en uitgegane stukken

  • Congres International Property Tax Institute Den Haag (WK 23/2/15a)
  • Antwoorden Kamervragen over berichtgeving hoge WOZ-taxaties (WK 23/2/15b)
  • Beëindiging deelname WOZ in ENSIA (WK 23/2/15c)

16. Rondvraag en sluiting

Vergaderschema Waarderingskamer 2023

donderdag 9 maart 2023, aanvang: 14.30 uur
donderdag 15 juni 2023, aanvang: 10.00 uur 
donderdag 21 september 2023, aanvang: 15.00 uur
donderdag 16 november 2023, aanvang: 15.00 uur

Besluitenlijsten Waarderingskamer

Besluitenlijsten 2023

Besluitenlijst 1 (PDF, 160 kB) van de vergadering op 9 maart 2023

Besluitenlijst 2 (PDF, 160 kB) van de vergadering op 15 juni 2023

Besluitenlijsten 2022

Besluitenlijst 1 (PDF, 100 kB) van de vergadering op 10 maart 2022
Besluitenlijst 2 (PDF 100 kB) van de vergadering op 16 juni 2022
Besluitenlijst 3 (PDF, 90 kB) van de vergadering op 22 september 2022
Besluitenlijst 4 (PDF, 140 kB) van de vergadering op 17 november 2022

Besluitenlijsten 2021

Besluitenlijst 1 (PDF, 35 kB) van de vergadering op 4 maart 2021
Besluitenlijst 2 (PDF, 140 kB) van de vergadering op 10 juni 2021
Besluitenlijst 3 (PDF, 90 kB) van de vergadering op 23 september 2021
Besluitenlijst 4 (PDF, 90 kB) van de vergadering van 18 november 2021

Besluitenlijsten 2020

Besluitenlijst 1 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 5 maart 2020
Besluitenlijst 2 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 4 juni 2020
Besluitenlijst 3 (PDF, 110 kB) van de vergadering op 24 september 2020
Besluitenlijst 4 (PDF, 130 kB) van de vergadering op 19 november 2020

Besluitenlijsten 2019

Besluitenlijst 1 (PDF, 130 kB) van de vergadering op 7 maart 2019
Besluitenlijst 2 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 20 juni 2019
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering van 26 september 2019
Besluitenlijst 4 (PDF 105 kB) van de vergadering van 21 november 2019

Besluitenlijsten 2018

Besluitenlijst 1 (PDF, 90 kB) van de vergadering op 1 maart 2018
Besluitenlijst 2 (PDF, 110 kB) van de vergadering op 7 juni 2018
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 13 september 2018
Besluitenlijst 4 (PDF, 115 kB) van de vergadering op 22 november 2018