Waarderingskamer

Vergaderingen Waarderingskamer

De Waarderingskamer komt vier keer per jaar bijeen. Op deze pagina vindt u het vergaderschema, de agenda van de meest recente of eerstvolgende vergadering en de besluitenlijsten van eerdere vergaderingen van de Waarderingskamer.

Agenda van de Waarderingskamervergadering 9 maart 2023

 

  1. Opening en mededelingen

  • Mondelinge terugkoppeling gesprek Autoriteit Persoonsgegevens 9 maart 2023 


Strategiedeelte

  2. Kennismaking (nieuwe) leden Waarderingskamer

  3. Midterm-review strategiedocument 2020-2025 (WK 23/1/3)


Inhoudelijk gedeelte

  4. Ervaringen waardering en bekend maken waarden peildatum 1-1-2022 (WK 23/1/4)

  5. Vaststellen jaarverslag, inclusief jaarrekening 2022 (WK 23/1/5)

  6. Vaststellen begroting 2024 (WK 23/1/6)

  7. Breder (intensiever) gebruik WOZ-waarden: Box 3 en WWS (WK 23/1/7)

  8. Stand van zaken DNO LV WOZ en WOZ-waardeloket 2024-2028 (WK 23/1/8)

  9. Strategiedag Waarderingskamer 15 juni 2023 (WK 23/1/9)

10. Verslag Waarderingskamer van 17 november 2022 (WK 23/1/10)

11. Ingekomen en uitgegane stukken

  • a. Samenstelling Waarderingskamer en commissies per 1-1-2023 (WK 23/1/a)
  • b. Brief aan staatssecretaris over internationaal benchmarkonderzoek (WK 23/1/b)
  • c. Kamervragen en antwoorden over foto’s voor WOZ-taxaties (WK 23/1/c)
  • d. Verzonden persberichten (communicatiekalender) (WK 23/1/d)
  • e. Goedkeuring bijgestelde begroting 2023 (WK 23/1/e)
  • f. Beëindiging procedure voor aanbeveling ivm levering aan LV WOZ (WK 23/1/11f)
  • g. Kamervragen en antwoorden over het monitoren van sociale media (WK 23/1/11g)

12. Rondvraag en sluiting

Vergaderschema Waarderingskamer 2023

donderdag 9 maart 2023, aanvang: 14.30 uur
donderdag 15 juni 2023, aanvang: 10.00 uur 
donderdag 21 september 2023, aanvang: 15.00 uur
donderdag 16 november 2023, aanvang: 15.00 uur

Besluitenlijsten Waarderingskamer

Besluitenlijsten 2023

Besluitenlijst 1 (PDF) van de vergadering op 9 maart 2023

Besluitenlijsten 2022

Besluitenlijst 1 (PDF) van de vergadering op 10 maart 2022
Besluitenlijst 2 (PDF 100 kB) van de vergadering op 16 juni 2022
Besluitenlijst 3 (PDF, 90 kB) van de vergadering op 22 september 2022
Besluitenlijst 4 (PDF, 140 kB) van de vergadering op 17 november 2022

Besluitenlijsten 2021

Besluitenlijst 1 (PDF, 35 kB) van de vergadering op 4 maart 2021
Besluitenlijst 2 (PDF, 140 kB) van de vergadering op 10 juni 2021
Besluitenlijst 3 (PDF, 90 kB) van de vergadering op 23 september 2021
Besluitenlijst 4 (PDF, 90 kB) van de vergadering van 18 november 2021

Besluitenlijsten 2020

Besluitenlijst 1 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 5 maart 2020
Besluitenlijst 2 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 4 juni 2020
Besluitenlijst 3 (PDF, 110 kB) van de vergadering op 24 september 2020
Besluitenlijst 4 (PDF, 130 kB) van de vergadering op 19 november 2020

Besluitenlijsten 2019

Besluitenlijst 1 (PDF, 130 kB) van de vergadering op 7 maart 2019
Besluitenlijst 2 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 20 juni 2019
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering van 26 september 2019
Besluitenlijst 4 (PDF 105 kB) van de vergadering van 21 november 2019

Besluitenlijsten 2018

Besluitenlijst 1 (PDF, 90 kB) van de vergadering op 1 maart 2018
Besluitenlijst 2 (PDF, 110 kB) van de vergadering op 7 juni 2018
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 13 september 2018
Besluitenlijst 4 (PDF, 115 kB) van de vergadering op 22 november 2018