Waarderingskamer

Vergaderingen Waarderingskamer

De Waarderingskamer komt vier keer per jaar bijeen. Op deze pagina vindt u het vergaderschema, de agenda van de meest recente of eerstvolgende vergadering en de besluitenlijsten van eerdere vergaderingen van de Waarderingskamer.

Agenda van de Waarderingskamervergadering 17 november 2022

 

  1. Opening en mededelingen

Strategiegedeelte

  2. Aanvullende reactie kabinet op het WODC-rapport “Van beroep in bezwaar – Werkwijze en verdienmodel "no cure no pay" bedrijven WOZ en BPM” (WK 22/4/2)

  3. Internationale benchmark vergelijking voor WOZ/OZB systeem (WK 22/4/3)

Inhoudelijk gedeelte

  4, Opvragen foto’s van binnenzijde woning door gemeenten (WK 22/4/4)

  5. Rapportage oktoberinventarisatie (WK 22/4/5)

  6. Invloed energiecrisis op WOZ-waarde (WK 22/4/6)

  7, Vaststellen werkplan 2023 (WK 22/4/7)

  8. Vaststellen bijstelling begroting 2023 (WK 22/4/8)

  9. Dienstniveau-overeenkomst LV WOZ 2024-2028 (WK 22/4/9)

Stukken ter kennisname

10. Contouren meerjarenbegroting 2024-2028 (WK 22/4/10)

11. Concept persbericht verwachte landelijke waardeontwikkeling (communicatiekalender) (WK 22/4/11)

12. Mijlpalennotitie ICT transitie Waarderingskamer (WK 22/4/12)

13. Verslag van de Waarderingskamer van 22 september 2022 (WK 22/4/13)

14. Ingekomen en uitgegane stukken

  • a. Kamervragen lid Kops (PVV) (WK 22/4/14a)
  • b. Kamervragen lid Van Haga (Groep Van Haga) (WK 22/4/14b)
  • c. Kamervragen lid De Groot en Strolenberg (VVD) (WK 22/4/14c)
  • d. Kamerbrief over Kaderwetevaluatie Waarderingskamer periode 2017-2021  (WK 22/4/14d)
  • e. Kamerbrief laagdrempelige onafhankelijke fiscale rechtshulp (WK 22/4/14e)
  • f. Rappelring DNO-rapportages (WK 22/4/14f)
  • g. Uitnodiging horen ivm aanbeveling niet leveren aan LV WOZ (WK 22/4/14g)
  • h. Nieuwsbericht over effecten kwaliteitsverbetering WOZ in Steenwijk (WK 22/4/14h)

15. Rondvraag en sluiting

Vergaderschema Waarderingskamer 2022

donderdag 10 maart 2022, aanvang: 15.00 uur
donderdag 16 juni 2022, aanvang: 10.30 uur 
donderdag 22 september 2022, aanvang: 15.00 uur
donderdag 17 november 2022, aanvang: 15.00 uur

Besluitenlijsten Waarderingskamer

Besluitenlijsten 2022

Besluitenlijst 1 (PDF) van de vergadering op 10 maart 2022
Besluitenlijst 2 (PDF 100 kB) van de vergadering op 16 juni 2022
Besluitenlijst 3 (PDF, 90 kB) van de vergadering op 22 september 2022

Besluitenlijst 4 (PDF, 140 kB) van de vergadering op 17 november 2022

Besluitenlijsten 2021

Besluitenlijst 1 (PDF, 35 kB) van de vergadering op 4 maart 2021
Besluitenlijst 2 (PDF, 140 kB) van de vergadering op 10 juni 2021
Besluitenlijst 3 (PDF, 90 kB) van de vergadering op 23 september 2021
Besluitenlijst 4 (PDF, 90 kB) van de vergadering van 18 november 2021

Besluitenlijsten 2020

Besluitenlijst 1 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 5 maart 2020
Besluitenlijst 2 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 4 juni 2020
Besluitenlijst 3 (PDF, 110 kB) van de vergadering op 24 september 2020
Besluitenlijst 4 (PDF, 130 kB) van de vergadering op 19 november 2020

Besluitenlijsten 2019

Besluitenlijst 1 (PDF, 130 kB) van de vergadering op 7 maart 2019
Besluitenlijst 2 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 20 juni 2019
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering van 26 september 2019
Besluitenlijst 4 (PDF 105 kB) van de vergadering van 21 november 2019

Besluitenlijsten 2018

Besluitenlijst 1 (PDF, 90 kB) van de vergadering op 1 maart 2018
Besluitenlijst 2 (PDF, 110 kB) van de vergadering op 7 juni 2018
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 13 september 2018
Besluitenlijst 4 (PDF, 115 kB) van de vergadering op 22 november 2018