Waarderingskamer

Feiten over de WOZ

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt volgend jaar met 7,5 tot 9,5%. Dat schrijft de Waarderingskamer (de toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)) in een brief aan de staatssecretaris van Financiën. De WOZ-waarde die men volgend jaar ontvangt, geeft de marktontwikkeling tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018 weer. 

Onderwerp 2018 2017 2016 2015
Waardepeildatum 1-1-2017 1-1-2016 1-1-2015 1-1-2014
Aantal onroerende zaken (WOZ-objecten) waarvoor waarde is bepaald 8,9 miljoen 8,8 miljoen 8,7 miljoen 8,6 miljoen
Aantal verzonden geschriften met één of meer WOZ-beschikkingen 8,1 miljoen 7,6 miljoen 7,6 miljoen 6,2 miljoen
Percentage tijdig verzonden beschikkingen 96,7% 95,8% 98,0% 95,6%
Aantal gemeenten dat de WOZ-beschikkingen tijdig heeft verzonden 374 (van de 380) 368 (van de 388) 386 (van de 390) 377 (van de 393)
Aantal ingediende WOZ-bezwaarschriften 122.000 104.000 87.000 79.000
Percentage bezwaarschriften 1,5% 1,4% 1,1% 1,3%
Aantal ingediende WOZ-bezwaarschriften op basis van "no cure no pay" 40.000 23.000 19.000*** 26.500***
Percentage bezwaarschriften op basis van "no cure no pay" 32,4% 22,1% 23,0%*** 20,8%***
Percentage woningen onder bezwaar 1,6%* 1,5% (apr.) 2,1% (okt.) 1,3% (april) 1,8% (okt.) 1,3% (april) 1,8% (okt.)
Waarvan op basis van "no cure no pay" 36,1% 27,7% 29,3%*** 19,6%***
Percentage niet-woningen onder bezwaar 3,8% 4,2% (apr.) 6,0% (okt.) 4,0% (apr.) 6,1% (okt.) 4,9% (apr.) 6,1% (okt.)
Waarvan op basis van "no cure no pay" 38,9% 30,6% 29,9%*** 23,5%***
Onderwerp 2018 2017 2016 2015
Woningen
Waardepeildatum 1-1-2017 1-1-2016 1-1-2015 1-1-2014
Gemiddelde waarde-ontwikkeling WOZ-waarde 5,9% 3,3% 1,2% -2,8%
Percentage woningen onder bezwaar 1,6%* 2,1% 1,8% 1,8%
Percentage gehonoreerde bezwaren ** 43,3% 51,1% 57,2%
Percentage woningen dat een andere waarde heeft door heroverweging in bezwaar ** 0,9% 1,0% 1,1%
Gemiddelde verandering van de waarde door bezwaar ** 12,6% 11,3% 10,8%
Verandering van de waarde door bezwaar t.o.v.waarde alle woningen ** 0,13% 0,13% 0,15%
Aantal beroepsprocedures woningen ** 4.700 4.250 5.200
Niet-woningen
Gemiddelde waarde-ontwikkeling WOZ-waarde 0,5% -1,5% -1,9% -2,7%
Percentage niet-woningen onder bezwaar 3,8%* 6,0% 6,1% 6,1%
Percentage gehonoreerde bezwaren ** 51,1% 53,2% 49,6%
Percentage niet-woningen dat andere waarde heeft door heroverweging in bezwaar ** 3,3% 3,8% 3,4%
Aantal beroepsprocedures niet-woningen ** 1.600 2.500 1.600
Onderwerp 2018 2017 2016 2015
Financiële kengetallen
Uitvoeringskosten Wet WOZ € 153 miljoen € 150 miljoen € 147 miljoen
Kosten per WOZ-object € 17,30 € 16,90 € 16,50
Uitbetaalde proceskostenvergoedingen € 7,3 miljoen € 6,4 miljoen € 6,8 miljoen

*     Percentage objecten onder bezwaar zal in de loop van het jaar nog toenemen.

**   Cijfers pas bekend na afronding bezwaarafhandeling, eind 2018.

*** Niet alle gemeenten konden de uitsplitsing maken.