Waarderingskamer

Feiten over de WOZ

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt volgend jaar met 5 tot 7%. Dat schrijft de Waarderingskamer (de toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)) in een brief aan de staatssecretaris van Financiën. De WOZ-waarde die men volgend jaar ontvangt, geeft de marktontwikkeling tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2017 weer. De Waarderingskamer wijst erop dat ontwikkeling van de woningmarkt in deze periode zeer verschillend is tussen gemeenten en tussen regio’s. In de Randstad is bijvoorbeeld sprake van een meer dan gemiddelde stijging en woningbezitters in deze regio moeten rekening houden met een stijging van de WOZ-waarde van ruim boven de 10%. In sommige andere gebieden is nog sprake van een lichte daling.

Onderwerp 2017 2016 2015 2014
Waardepeildatum 1-1-2016 1-1-2015 1-1-2014 1-1-2013
Aantal onroerende zaken (WOZ-objecten) waarvoor waarde is bepaald 8,8 miljoen 8,7 miljoen 8,6 miljoen 8,6 miljoen
Aantal verzonden geschriften met één of meer WOZ-beschikkingen 7,6 miljoen* 7,6 miljoen 6,2 miljoen 6,0 miljoen
Percentage tijdig verzonden beschikkingen 95,8% 98,0% 95,6% 95,4%
Aantal gemeenten dat de WOZ-beschikkingen tijdig heeft verzonden 369 (van de 388) 386 (van de 390) 377 (van de 393) 387 (van de 403)
Aantal ingediende WOZ-bezwaarschriften 104.000 87.000 79.000 96.000
Percentage bezwaarschriften 1,4% 1,1% 1,3% 1,6%
Aantal ingediende WOZ-bezwaarschriften op basis van "no cure no pay" 23.000 19.000*** 16.500*** 20.000***
Percentage bezwaarschriften op basis van "no cure no pay" 22,1% 23,0% 20,8%*** 18,9%***
Percentage woningen onder bezwaar 1,5%* 1,3% (apr.) 1,8% (okt.) 1,3% (april) 1,8% (okt.) 1,7% (april) 2,4% (okt.)
Waarvan op basis van "no cure no pay" 27,7% 29,3% 19,6%***
Percentage niet-woningen onder bezwaar 4,2% 4,0% (apr.) 6,1% (okt.) 4,9% (apr.) 6,1% (okt.) 4,8% (apr.) 6,4% (okt.)
Waarvan op basis van "no cure no pay" 30,6% 29,9% 23,5%***
Onderwerp 2017 2016 2015 2014
Woningen
Waardepeildatum 1-1-2016 1-1-2015 1-1-2014 1-1-2013
Gemiddelde waarde-ontwikkeling WOZ-waarde 3,3% 1,2% -2,8% -5,4%
Percentage woningen onder bezwaar 1,5%* 1,8% 1,8% 2,4%
Percentage gehonoreerde bezwaren ** 51,1% 57,2% 42,6%
Percentage woningen dat een andere waarde heeft door heroverweging in bezwaar ** 1,0% 1,1% 1,1%
Gemiddelde verandering van de waarde door bezwaar ** 11,3% 10,8% 16,3%
Verandereing van de waarde door bezwaar t.o.v.waarde alle woningen ** 0,13% 0,15% 0,25%
Aantal beroepsprocedures woningen ** 4.250 5.200 10.600
Niet-woningen
Gemiddelde waarde-ontwikkeling WOZ-waarde -1,5% -1,9% -2,7% -3,7%
Percentage niet-woningen onder bezwaar 4,2%* 6,1% 6,1% 6,4%
Percentage gehonoreerde bezwaren ** 53,2% 49,6% 48,0%
Percentage niet-woningen dat andere waarde heeft door heroverweging in bezwaar ** 3,8% 3,4% 3,3%
Aantal beroepsprocedures niet-woningen ** 2.500 1.600 2.450
Onderwerp 2017 2016 2015 2014
Financiële kengetallen
Uitvoeringskosten Wet WOZ € 150 miljoen € 147 miljoen € 150 miljoen
Kosten per WOZ-object € 16,45 € 16,50 € 17,00
Uitbetaalde proceskostenvergoedingen € 6,4 miljoen € 6,8 miljoen € 6,6 miljoen

*     Percentage objecten onder bezwaar zal in de loop van het jaar nog toenemen.

**   Cijfers pas bekend na afronding bezwaarafhandeling, eind 2017.

*** Niet alle gemeenten konden de uitsplitsing maken.