Waarderingskamer

Feiten over de WOZ

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen zijn dit jaar met 7.3 % gestegen (marktontwikkeling tussen  1 januari 2019 en 1 januari 2020).

Onderwerp2020201920182017
Waardepeildatum1-1-20191-1-20181-1-20171-1-2016
Aantal onroerende zaken (WOZ-objecten) waarvoor waarde is bepaald9,0 miljoen8,9 miljoen8,8 miljoen8,8 miljoen
Aantal verzonden geschriften met één of meer WOZ-beschikkingen7,9 miljoen7,3 miljoen7,6 miljoen7,6 miljoen
Percentage tijdig verzonden beschikkingen96,9%94,9%98,3%95,8%
Aantal gemeenten dat de WOZ-beschikkingen tijdig heeft verzonden348 (van de 355)346 (van de 355)374 (van de 380)368 (van de 388)
Aantal ingediende WOZ-bezwaarschriften186.000149.000120.000104.000
Percentage bezwaarschriften2,3%2,0%1,6%1,4%
Aantal ingediende WOZ-bezwaarschriften op basis van "no cure no pay"75.00051.00039.00023.000
Percentage bezwaarschriften op basis van "no cure no pay"40,4%34,4%32,6%22,1%
Percentage woningen onder bezwaar2,4% (apr)2,1% (apr. 2019) 2,6% (apr. 2020)1,5% (apr. 2018) 2,3% (apr 2019)1,5% (apr. 2017) 2,1% (apr. 2018)
Waarvan op basis van "no cure no pay" 35,9%33,5%27,7%
Percentage niet-woningen onder bezwaar3,8% (apr)3,7% (apr. 2019) 5,7% (apr. 2020)3,7% (apr. 2018) 6,0% (ape. 2019)4,2% (apr. 2017) 6,0% (apr. 2018)
Waarvan op basis van "no cure no pay" 36,6%35,3%30,6%
Onderwerp2020201920182017
Woningen
Waardepeildatum1-1-20191-1-20181-1-20171-1-2016
Gemiddelde waarde-ontwikkeling WOZ-waarde8,6%8,3%5,9%3,3%
Percentage woningen onder bezwaar2,4%2,6%2,3%1,5%
Percentage gehonoreerde bezwaren**38,8%40,9%43,2%
Percentage woningen dat een andere waarde heeft door heroverweging in bezwaar**1,0%0,9%0,8%
Gemiddelde verandering van de waarde door bezwaar**10,6%10,1%8,5%
Verandering van de waarde door bezwaar t.o.v.waarde alle woningen**0,18%0,18%0,14%
Aantal beroepsprocedures woningen**5.5754.9004.400
Niet-woningen
Gemiddelde waarde-ontwikkeling WOZ-waarde 2,0%0,5%-1,5%
Percentage niet-woningen onder bezwaar3,8%5,7%6,0%6,0%
Percentage gehonoreerde bezwaren**42,9%40,4%51,1%
Percentage niet-woningen dat andere waarde heeft door heroverweging in bezwaar**2,4%2,4%3,3%
Aantal beroepsprocedures niet-woningen**1.2001.3001.550
Onderwerp2020201920182017
Financiële kengetallen
Uitvoeringskosten Wet WOZ € 161 miljoen€ 141 miljoen ***€ 153 miljoen
Kosten per WOZ-object € 17,80€ 15,80€ 17,30
Uitbetaalde proceskostenvergoedingen € 12,0 miljoen€ 9,7 miljoen€ 7,3 miljoen

*     Percentage objecten onder bezwaar zal in de loop van het jaar nog toenemen.

**   Cijfers pas bekend na afronding bezwaarafhandeling, eind 2020.

*** Door een wijziging van de systematiek van de DAR-tarieven voor 2018 worden significant minder overheadkosten toegerekend aan de gemaakte personeelskosten