Waarderingskamer

Feiten over de WOZ

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt volgend jaar met 8,6 %. De WOZ-waarde die men volgend jaar ontvangt, geeft de marktontwikkeling tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 weer. 

Onderwerp2019201820172016
Waardepeildatum1-1-20181-1-20171-1-20161-1-2015
Aantal onroerende zaken (WOZ-objecten) waarvoor waarde is bepaald8,9 miljoen8,9 miljoen8,8 miljoen8,7 miljoen
Aantal verzonden geschriften met één of meer WOZ-beschikkingen7,3 miljoen8,1 miljoen7,6 miljoen7,6 miljoen
Percentage tijdig verzonden beschikkingen94,9%96,7%95,8%98,0%
Aantal gemeenten dat de WOZ-beschikkingen tijdig heeft verzonden346 (van de 355)374 (van de 380)368 (van de 388)386 (van de 390)
Aantal ingediende WOZ-bezwaarschriften149.000122.000104.00087.000
Percentage bezwaarschriften2,0%1,5%1,4%1,1%
Aantal ingediende WOZ-bezwaarschriften op basis van "no cure no pay"51.00040.00023.00019.000***
Percentage bezwaarschriften op basis van "no cure no pay"34,4%32,4%22,1%23,0%***
Percentage woningen onder bezwaar2,1% (apr) 2,5% (okt.)1,6% (apr.) 2,2% (okt.)1,5% (april) 2,1% (okt.)1,3% (april) 1,8% (okt.)
Waarvan op basis van "no cure no pay"35,9%33,5%27,7%29,3%***
Percentage niet-woningen onder bezwaar3,7% (apr) 5,4% (okt.)3,7% (apr.) 5,4% (okt.)4,2% (apr.) 6,0% (okt.)4,0% (apr.) 6,1% (okt.)
Waarvan op basis van "no cure no pay"36,6%35,3%30,6%29,9%***
Onderwerp2019201820172016
Woningen
Waardepeildatum1-1-20181-1-20171-1-20161-1-2015
Gemiddelde waarde-ontwikkeling WOZ-waarde8,3%5,9%3,3%1,2%
Percentage woningen onder bezwaar2,5%2,2%2,1%1,8%
Percentage gehonoreerde bezwaren**40,9%43,2%51,1%
Percentage woningen dat een andere waarde heeft door heroverweging in bezwaar**0,9%0,9%1,0%
Gemiddelde verandering van de waarde door bezwaar**10,1%10,2%11,3%
Verandering van de waarde door bezwaar t.o.v.waarde alle woningen**0,19%0,17%0,13%
Aantal beroepsprocedures woningen**5.0004.7004.250
Niet-woningen
Gemiddelde waarde-ontwikkeling WOZ-waarde2,0%0,5%-1,5%-1,9%
Percentage niet-woningen onder bezwaar5,4%5,4%6,0%6,1%
Percentage gehonoreerde bezwaren**40,4%51,1%53,2%
Percentage niet-woningen dat andere waarde heeft door heroverweging in bezwaar**2,2%3,3%3,8%
Aantal beroepsprocedures niet-woningen**1.3001.6002.500
Onderwerp2019201820172016
Financiële kengetallen
Uitvoeringskosten Wet WOZ € 141 miljoen ****€ 153 miljoen€ 150 miljoen
Kosten per WOZ-object € 15,80€ 17,30€ 16,90
Uitbetaalde proceskostenvergoedingen € 9,7 miljoen€ 7,3 miljoen€ 6,4 miljoen

*     Percentage objecten onder bezwaar zal in de loop van het jaar nog toenemen.

**   Cijfers pas bekend na afronding bezwaarafhandeling, eind 2019.

***  Niet alle gemeenten konden de uitsplitsing maken.

**** Door een wijziging van de systematiek van de DAR-tarieven voor 2018 worden significant minder overheadkosten toegerekend aan de gemaakte personeelskosten