Waarderingskamer

Feiten over de WOZ

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt volgend jaar met 7,5 tot 9,5%. Dat schrijft de Waarderingskamer (de toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)) in een brief aan de staatssecretaris van Financiën. De WOZ-waarde die men volgend jaar ontvangt, geeft de marktontwikkeling tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018 weer. 

Onderwerp2018201720162015
Waardepeildatum1-1-20171-1-20161-1-20151-1-2014
Aantal onroerende zaken (WOZ-objecten) waarvoor waarde is bepaald8,9 miljoen8,8 miljoen8,7 miljoen8,6 miljoen
Aantal verzonden geschriften met één of meer WOZ-beschikkingen8,1 miljoen7,6 miljoen7,6 miljoen6,2 miljoen
Percentage tijdig verzonden beschikkingen96,7%95,8%98,0%95,6%
Aantal gemeenten dat de WOZ-beschikkingen tijdig heeft verzonden374 (van de 380)368 (van de 388)386 (van de 390)377 (van de 393)
Aantal ingediende WOZ-bezwaarschriften122.000104.00087.00079.000
Percentage bezwaarschriften1,5%1,4%1,1%1,3%
Aantal ingediende WOZ-bezwaarschriften op basis van "no cure no pay"40.00023.00019.000***26.500***
Percentage bezwaarschriften op basis van "no cure no pay"32,4%22,1%23,0%***20,8%***
Percentage woningen onder bezwaar1,6% (apr) 2,2% (okt)1,5% (apr.) 2,1% (okt.)1,3% (april) 1,8% (okt.)1,3% (april) 1,8% (okt.)
Waarvan op basis van "no cure no pay"36,1%27,7%29,3%***19,6%***
Percentage niet-woningen onder bezwaar3,8% (apr) 5,3% (okt)4,2% (apr.) 6,0% (okt.)4,0% (apr.) 6,1% (okt.)4,9% (apr.) 6,1% (okt.)
Waarvan op basis van "no cure no pay"38,9%30,6%29,9%***23,5%***
Onderwerp2018201720162015
Woningen
Waardepeildatum1-1-20171-1-20161-1-20151-1-2014
Gemiddelde waarde-ontwikkeling WOZ-waarde5,9%3,3%1,2%-2,8%
Percentage woningen onder bezwaar2,2%2,1%1,8%1,8%
Percentage gehonoreerde bezwaren**43,3%51,1%57,2%
Percentage woningen dat een andere waarde heeft door heroverweging in bezwaar**0,9%1,0%1,1%
Gemiddelde verandering van de waarde door bezwaar**12,6%11,3%10,8%
Verandering van de waarde door bezwaar t.o.v.waarde alle woningen**0,13%0,13%0,15%
Aantal beroepsprocedures woningen**4.7004.2505.200
Niet-woningen
Gemiddelde waarde-ontwikkeling WOZ-waarde0,5%-1,5%-1,9%-2,7%
Percentage niet-woningen onder bezwaar3,8%*6,0%6,1%6,1%
Percentage gehonoreerde bezwaren**51,1%53,2%49,6%
Percentage niet-woningen dat andere waarde heeft door heroverweging in bezwaar**3,3%3,8%3,4%
Aantal beroepsprocedures niet-woningen**1.6002.5001.600
Onderwerp2018201720162015
Financiële kengetallen
Uitvoeringskosten Wet WOZ € 153 miljoen€ 150 miljoen€ 147 miljoen
Kosten per WOZ-object € 17,30€ 16,90€ 16,50
Uitbetaalde proceskostenvergoedingen € 7,3 miljoen€ 6,4 miljoen€ 6,8 miljoen

*     Percentage objecten onder bezwaar zal in de loop van het jaar nog toenemen.

**   Cijfers pas bekend na afronding bezwaarafhandeling, eind 2018.

*** Niet alle gemeenten konden de uitsplitsing maken.