Waarderingskamer

Feiten over de WOZ

Laatst gewijzigd 5 juli 2021

Onderwerp2021202020192018
Waardepeildatum1-1-20201-1-20191-1-20181-1-2017
Aantal onroerende zaken (WOZ-objecten) waarvoor waarde is bepaald9,1 miljoen9,0 miljoen8,9 miljoen8,8 miljoen
Percentage tijdig verzonden beschikkingen95,1%96,9%94,9%98,3%
Aantal gemeenten dat de WOZ-beschikkingen tijdig heeft verzonden346 (van de 352)348 (van de 355)346 (van de 355)374 (van de 380)
Percentage woningen onder bezwaar2,7% (apr 2021) *2,4% (apr. 2020) 2,9% (apr. 2021)2,1% (apr. 2019) 2,6% (apr 2020)1,5% (apr. 2018) 2,3% (apr. 2019)
Aantal woningen onder bezwaar210.000190.000160.000120.000
Aantal woningen onder bezwaar op basis van ncnp100.00079.00058.00041.000
Percentage ncnp48,1 %41,3 %36,0 %34,2 %
Percentage niet-woningen onder bezwaar4,6%(apr 2021) *3,8% (apr. 2020) 6,4% (apr. 2021)3,7% (apr. 2019) 5,7% (apr. 2020)3,7% (apr. 2018) 6,0% (apr. 2019)
Aantal niet-woningen onder bezwaar31.30030.40029.60031.000
Aantal niet-woningen onder bezwaar op basis ncnp12.60010.90010.90011.100
Percentage ncnp40,1 %36,9 %36,8 %35,7 %
Onderwerp2021202020192018
Woningen
Waardepeildatum1-1-20201-1-20191-1-20181-1-2017
Gemiddelde waarde-ontwikkeling WOZ-waarde **7,3%8,6 %8,3 %5,9 %
Percentage woningen onder bezwaar2,7%2,9 %2,6 %2,3 %
Percentage gehonoreerde bezwaren*38,7 %38,8 %40,9 %
waarvan waarde veranderd 36,2 %
waarvan WOZ-beschikking vernietigd 2,5 %
Percentage woningen dat een andere waarde heeft door heroverweging in bezwaar*1,1%1,0%0,9 %
Gemiddelde verandering van de waarde door bezwaar*9,4%10,6%10,1 %
Verandering van de waarde door bezwaar t.o.v.waarde alle woningen*0,18 %0,18 %0,18 %
Aantal beroepsprocedures woningen*6.5755.5754.900
Beroepsprocedures op basis ncnp 4.625
Niet-woningen
Gemiddelde waarde-ontwikkeling WOZ-waarde0 %1,4 %2,0 %0,5 %
Percentage niet-woningen onder bezwaar4,6%6,4 %5,7 %6,0 %
Percentage gehonoreerde bezwaren*40,5%42,9 %40,4 %
Percentage niet-woningen dat andere waarde heeft door heroverweging in bezwaar*2,6 %2,4 %2,4 %
Aantal beroepsprocedures niet-woningen*1.1251.2001.300
Beroepsprocedures op basis ncnp 875
Onderwerp2021202020192018
Financiële kengetallen
Uitvoeringskosten Wet WOZ € 171 miljoen€ 161 miljoen€ 141 miljoen
Kosten per WOZ-object € 18,80€ 17,80€ 15,80
Uitbetaalde proceskostenvergoedingen € 17,0 miljoen€ 12,0 miljoen€ 9,7 miljoen

ncnp = no cure no pay

*   Cijfers pas bekend na afronding bezwaarafhandeling 2021, gegevens komen beschikbaar mei 2022.