Waarderingskamer

Marktontwikkeling

Veel eigenaren van woningen zijn benieuwd naar het verschil van de nieuwe WOZ-waarde ten opzichte van de vorige en ten opzichte van de gemiddelde waardeontwikkeling. Hier leest u meer over de landelijke marktontwikkelingen in de laatste 3 jaar. De gemiddelde waardeontwikkeling in uw gemeente kunt u bekijken via het tabblad oordelen.

Overzicht marktontwikkelingen 2017-2018

In januari en februari 2019 worden de WOZ-waarden naar waardepeildatum 1 januari 2018 verzonden. Het waardeverschil ten opzichte van de WOZ-waarde die in 2018 is gebruikt (waardepeildatum 1 januari 2017) is dus de marktontwikkeling gedurende het jaar 2017, dus tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018.

Tussen de waardepeildatum 1 januari 2017 en de waardepeildatum 1 januari 2018 is sprake van een landelijk gemiddelde stijging van de woningwaarde met 8.3%. 

In bijgevoegd overzicht (PDF, 178 kB) staat deze marktontwikkeling tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018 per gemeente weergegeven in een tabel en een kaartje.

Omdat de WOZ-waarde steeds per 1 januari wordt bepaald, kan alleen de waardeontwikkeling per jaar worden weergegeven. Voor een meer gedetailleerd beeld in de tijd van de marktwaarde ontwikkeling van woningen kan gekeken worden naar de prijsindex van bestaande koopwoningen die wordt verzorgd door het CBS en het Kadaster.

Prijsindexwoningen (landelijk) - marktontwikkeling tot en met augustus 2019