Waarderingskamer

Marktontwikkeling

Veel eigenaren van woningen zijn benieuwd naar het verschil van de nieuwe WOZ-waarde ten opzichte van de vorige en ten opzichte van de gemiddelde waardeontwikkeling. Hier leest u meer over de landelijke marktontwikkelingen in de laatste 3 jaar. De gemiddelde waardeontwikkeling in uw gemeente kunt u bekijken via de homepagina "Hoe voert uw gemeente de WOZ uit?

Overzicht marktontwikkelingen 2020-2021

Bijgewerkt per 2 november 2022

In januari en februari 2022 zijn de WOZ-waarden naar waardepeildatum 1 januari 2021 verzonden. Het waardeverschil ten opzichte van de WOZ-waarde die in 2021 is gebruikt (waardepeildatum 1 januari 2020) is dus de marktontwikkeling gedurende het jaar 2020 dus tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2021.

Tussen de waardepeildatum 1 januari 2020 en de waardepeildatum 1 januari 2021 is sprake van een landelijk gemiddelde stijging van de woningwaarde met 9.5%. 

Op de pagina per gemeente (u kunt op deze pagina de naam van de voor u interessante gemeente intypen) is de marktontwikkeling tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2021 per gemeente weergegeven. 

Een overzicht met alle gemeenten in Nederland in een overzichtkaart en een tabel vindu u in dit: Overzicht marktontwikkeling woningen tussen 1-1-2020 en 1-1-2021.

Inmiddels zijn gemeenten de WOZ-waarden naar waardepeildatum 1 januari 2022 aan het voorbereiden die begin 2023 bekend gemaakt zullen worden. Naar verwachting zal gemiddeld de WOZ-waarde van woningen in 2023 (dus naar de waardepeildatum 1 januarii 2022) ongeveer 15 % à 16 % hoger zijn dan in 2022.

Omdat de WOZ-waarde steeds per 1 januari wordt bepaald, kan per gemeente alleen de waardeontwikkeling per jaar worden weergegeven. Voor een meer gedetailleerd beeld in de tijd van de marktwaarde ontwikkeling van woningen kan gekeken worden naar de prijsindex van bestaande koopwoningen die wordt verzorgd door het CBS en het Kadaster. Ook deze laat de verwachte stijging van de WOZ-waarden tussen waardepeildatum 1 januari 2021 en 1 januari 2022 duidelijk zien.

Ontwikkeling WOZ-waarden