Waarderingskamer

Marktontwikkeling

Veel eigenaren van woningen zijn benieuwd naar het verschil van de nieuwe WOZ-waarde ten opzichte van de vorige en ten opzichte van de gemiddelde waardeontwikkeling. Hier leest u meer over de landelijke marktontwikkelingen in de laatste 3 jaar. De gemiddelde waardeontwikkeling in uw gemeente kunt u bekijken via de homepagina "Hoe voert uw gemeente de WOZ uit?

Overzicht marktontwikkelingen 2021 - 2022

Bijgewerkt per 1 augustus 2023

In januari en februari 2023 zijn de WOZ-waarden naar waardepeildatum 1 januari 2022 bekend gemaakt. Het waardeverschil ten opzichte van de WOZ-waarde die in 2022 is gebruikt (waardepeildatum 1 januari 2021) is dus de marktontwikkeling gedurende het jaar 2021 dus tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022.

Tussen de waardepeildatum 1 januari 2021 en de waardepeildatum 1 januari 2022 is sprake van een landelijk gemiddelde stijging van de WOZ-woningwaarde met 17,0 %.

Maar voor de meeste woningen zal de verandering van de WOZ-waarde afwijken van dit landelijk gemiddelde. Deels komt dit door regionale verschillen. Deze regionale verschillen blijken ook wanneer we kijken naar de gemiddelde verandering van de WOZ-waarde per gemeente. 

Op de pagina per gemeente (u kunt op deze pagina de naam van de voor u interessante gemeente intypen) is de marktontwikkeling tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022 per gemeente weergegeven. 

De gemiddelde marktontwikkeling per gemeente in Nederland vindt u in dit document: Overzicht marktontwikkeling woningen tussen 1-1-2021 en 1-1-2022 (PDF, 360 kB).

Maar ook deze cijfers zijn steeds alleen een gemiddelde per gemeente en binnen de gemeente zullen er weer verschillen zijn voor bijvoorbeeld buurten, typen woningen etc.

Omdat de WOZ-waarde steeds per 1 januari wordt bepaald, kan per gemeente alleen de waardeontwikkeling per jaar worden weergegeven. Voor een meer gedetailleerd beeld in de tijd van de marktwaarde ontwikkeling van woningen kan gekeken worden naar de prijsindex van bestaande koopwoningen die wordt verzorgd door het CBS en het Kadaster. Ook deze laat de stijging van de WOZ-waarden tussen waardepeildatum 1 januari 2021 en 1 januari 2022 duidelijk zien.

Overigens laat deze prijsindex ook duidelijk zijn dat het verschil in WOZ-waarden tussen de waardepeildatum 1 januari 2022 en 1 januari 2023 veel kleiner zal zijn. De top van de verkoopprijzen van woningen lag in het jaar 2022. Maar deze echte top zal niet in de WOZ-waarden tot uitdrukking komen, omdat voor de WOZ-taxatie steeds gekeken wordt naar de markt rond 1 januari.

Ontwikkeling WOZ-waarden