Waarderingskamer

Marktontwikkeling

Veel eigenaren van woningen zijn benieuwd naar het verschil van de nieuwe WOZ-waarde ten opzichte van de vorige en ten opzichte van de gemiddelde waardeontwikkeling. Hier leest u meer over de landelijke marktontwikkelingen in de laatste 3 jaar. De gemiddelde waardeontwikkeling in uw gemeente kunt u bekijken via het tabblad oordelen.

Overzicht marktontwikkelingen 2019-2020

Bijgewerkt per 28 september 2021

In januari en februari 2021 worden de WOZ-waarden naar waardepeildatum 1 januari 2020 verzonden. Het waardeverschil ten opzichte van de WOZ-waarde die in 2020 is gebruikt (waardepeildatum 1 januari 2019) is dus de marktontwikkeling gedurende het jaar 2019 dus tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2020.

Tussen de waardepeildatum 1 januari 2019 en de waardepeildatum 1 januari 2020 is sprake van een landelijk gemiddelde stijging van de woningwaarde met 7.3%. 

Op de pagina per gemeente is de marktontwikkeling tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2020 per gemeente weergegeven. Deze cijfers per gemeente zijn ook opgenomen in het overzicht marktontwikkeling per gemeente (pdf, 330 kB) in de vorm van een kaartje en een tabel.

Omdat de WOZ-waarde steeds per 1 januari wordt bepaald, kan per gemeente alleen de waardeontwikkeling per jaar worden weergegeven. Voor een meer gedetailleerd beeld in de tijd van de marktwaarde ontwikkeling van woningen kan gekeken worden naar de prijsindex van bestaande koopwoningen die wordt verzorgd door het CBS en het Kadaster.

marktontwikkeling tm september 2021