Waarderingskamer

De WOZ-benchmark

Sinds 1999 organiseert de Waarderingskamer een benchmark op het terrein van de uitvoering van de Wet WOZ. Oorspronkelijk lag het accent volledig op de kosten van de Wet WOZ, maar inmiddels biedt de benchmark ook de mogelijkheid om op diverse andere aspecten van de uitvoering van de Wet WOZ, de ene uitvoeringsorganisatie (gemeente of samenwerkingsverband) met de andere te vergelijken. Door deze vergelijkingsmogelijkheid zijn benchmarks een goed instrument om de kwaliteit en doelmatigheid van de uitvoering van werkzaamheden te verbeteren.

 

Deze benchmark ondersteunt organisaties bij het optimaliseren van de WOZ-werkzaamheden. Binnen het domein van de WOZ-uitvoering hanteert onze WOZ-benchmark het uitgangspunt van leren van elkaar.

 

Dashboard WOZ-benchmark

De resultaten van de WOZ-benchmark worden getoond in het dashboard WOZ-benchmark. Aan de hand van acht themategels wordt er ingezoomd op specifieke WOZ-onderwerpen.

Om het gebruik van de WOZ-benchmarkgegevens te stimuleren zijn deze openbaar en beschikbaar vanaf het jaar 2014. Vergelijken is mogelijk op basis van gemaakte kosten, maar ook op basis van algemene kengetallen van de gemeente (of samenwerkingsverband) en kengetallen die inzicht gegeven in de bereikte resultaten. Ook de organisatie van werkzaamheden en de inzet van medewerkers komt in het dashboard WOZ-benchmark tot uitdrukking.

De WOZ-benchmark in beeld

De WOZ-benchmark is een nuttig instrument voor gemeenten en samenwerkingsverbanden om de WOZ-werkzaamheden in de eigen organisatie te vergelijken met die in andere organisaties. In de film Beter met benchmark vertellen een wethouder, directeur van een samenwerkingsverband, hoofd belastingen en een WOZ-medewerker waarom zij de WOZ-benchmark van belang vinden.

Naar aanleiding van vragen hebben we besloten om de werking van de dashboard WOZ-benchmark via een aantal video's te verduidelijken.

WOZ-uitvoering in andere benchmarks

Benchmarking stelt een organisatie in staat te leren van andere organisaties en gevonden best practices over te nemen. Een gemeente die actief bezig is met het leren van de ervaringen van andere gemeenten, laat zien dat men streeft naar optimale prestaties. Daarmee kan een benchmark ook een belangrijk instrument zijn om te laten zien (verantwoorden) hoe organisaties bezig zijn uitvoering en efficiency continu te verbeteren.

Een voorbeeld waarin gemeenten laten zien dat ze op diverse terreinen bezig zijn te leren van elkaar is de website www.waarstaatjegemeente.nl. Deze site is een initiatief van de projectgroep Benchmarking van de VNG.