Waarderingskamer

De WOZ-kosten

De uitvoering van de Wet WOZ kost ongeveer € 160 miljoen per jaar. Deze kosten worden door gemeenten, waterschappen en het Rijk gedragen. De totale opbrengst van de met de WOZ-waarde geheven belastingen beloopt ongeveer € 10,7 miljard. Daarnaast worden de WOZ-waarden steeds meer ook voor andere toepassingen gebruikt. De Waarderingskamer verzamelt de gegevens over de uitvoeringskosten van de Wet WOZ en gebruikt deze als onderdeel van de WOZ-benchmark.

Landelijk overzicht van de WOZ-kosten

De resultaten van de benchmark WOZ-kosten geven een beeld van de totale WOZ-kosten in Nederland. Uit de cijfers over 2019 blijkt, dat landelijk aan de WOZ-uitvoering ongeveer € 161 miljoen wordt uitgegeven. Deze totaalkosten komen overeen met gemiddeld circa € 17,80 per WOZ-object (en daarmee per taxatie).  Dit kunt u lezen in de rapportage Benchmark WOZ-kosten 2019 (PDF, 550 kB). De stijging van de WOZ-kosten met circa € 20 miljoen in 2019 ten opzichte van de WOZ-kosten in 2018 komt neer op een stijging van 13,1 % voor de kosten per object. De stijging is vooral veroorzaakt door de stijging van personeelskosten (inclusief overhead) als gevolg van de stijging van de DAR-tarieven (circa € 8,5 miljoen) en de stijging van de uitbetaalde proceskostenvergoedingen (circa € 3 miljoen).

Voor de actuele gegevens kunt u naar het dashboard WOZ-benchmark.

Historische cijfers

Bent u geïnteresseerd in eerdere rapportages over benchmarkresultaten, dan kunt u deze bekijken in een van onderstaande rapportages.