Waarderingskamer

De WOZ-kosten

De uitvoering van de Wet WOZ kost ongeveer € 150 miljoen per jaar. Deze kosten worden door gemeenten, waterschappen en het Rijk gedragen. De totale opbrengst van de met de WOZ-waarde geheven belastingen beloopt ongeveer € 10,7 miljard. Daarnaast worden de WOZ-waarden steeds meer ook voor andere toepassingen gebruikt. De Waarderingskamer verzamelt de gegevens over de uitvoeringskosten van de Wet WOZ en gebruikt deze als onderdeel van de WOZ-benchmark.

Landelijk overzicht van de WOZ-kosten

De resultaten van de benchmark WOZ-kosten geven een beeld van de totale WOZ-kosten in Nederland. Uit de cijfers over 2018 blijkt, dat landelijk aan de WOZ-uitvoering ongeveer € 141 miljoen wordt uitgegeven. Deze totaalkosten komen overeen met gemiddeld circa € 15,75 per WOZ-object (en daarmee per taxatie). Dit kunt u lezen in de rapportage Benchmark WOZ-kosten 2017-2018 (PDF, 1,0 MB)). De kosten zijn ten opzichte van 2017 gedaald. Deze daling komt echter door een wijziging van de systematiek van de DAR-tarieven die worden gebruikt om op een objectieve manier de salariskosten te betalen. Zonder deze systeemwijziging zijn de landelijke WOZ-kosten nagenoeg gelijk aan de kosten in 2017.
De WOZ-kosten kunnen worden vergeleken met de geschatte directe belastingopbrengsten op basis van de WOZ-waarden van bijna € 10,7 miljard. Daarnaast worden WOZ-waarden steeds meer gebruikt voor andere toepassingen.

Dat er veel bereikt is op het terrein van de optimalisering van de efficiency, blijkt wanneer we de huidige kosten vergelijken met de jaarlijkse WOZ-kosten in de jaren rond 2000. In die periode werd elk jaar meer dan € 190 miljoen uitgegeven aan de WOZ-werkzaamheden.

Voor de actuele gegevens kunt u naar het dashboard WOZ-benchmark.

Historische cijfers

Bent u geïnteresseerd in eerdere rapportages over benchmarkresultaten, dan kunt u deze bekijken in een van onderstaande rapportages.