Waarderingskamer

De WOZ-kosten

De uitvoering van de Wet WOZ kost ongeveer € 170 miljoen per jaar. Deze kosten worden door gemeenten, waterschappen en het Rijk gedragen. De totale opbrengst van de met de WOZ-waarde geheven belastingen beloopt ongeveer € 11 miljard. Daarnaast worden de WOZ-waarden steeds meer ook voor andere toepassingen gebruikt. De Waarderingskamer verzamelt de gegevens over de uitvoeringskosten van de Wet WOZ en gebruikt deze als onderdeel van de WOZ-benchmark.

Landelijk overzicht van de WOZ-kosten

De resultaten van de benchmark WOZ-kosten geven een beeld van de totale WOZ-kosten in Nederland. Uit de cijfers over 2020 blijkt, dat landelijk aan de WOZ-uitvoering ongeveer € 171 miljoen wordt uitgegeven. Deze totaalkosten komen overeen met gemiddeld circa € 18,80 per WOZ-object (en daarmee per taxatie). 

Dit kunt u lezen in de rapportage Benchmark WOZ-kosten 2021 (PDF, 550 kB). De stijging van de WOZ-kosten met circa € 10 miljoen in 2020 ten opzichte van de WOZ-kosten in 2019 komt neer op een stijging van 5,6 % voor de kosten per object. De stijging is vooral veroorzaakt door de stijging van personeelskosten (inclusief overhead) als gevolg van de stijging van de Handleiding Overheidstarieven en de stijging van de uitbetaalde proceskostenvergoedingen (circa € 6 miljoen).

Voor de actuele gegevens kunt u naar het dashboard WOZ-benchmark.

Historische cijfers

Bent u geïnteresseerd in eerdere rapportages over benchmarkresultaten, dan kunt u deze bekijken in een van onderstaande rapportages.