Waarderingskamer

04 WOZ Journaal (2021) Oktober 2021

Nieuwsbrief Waarderingskamer over de Wet Waardering Onroerende Zaken

In deze nieuwsbrief aandacht voor hulpmiddelen om bij het afhandelen van bezwaren efficiënter te kunnen werken. Dat is zeker van belang, want met de huidige onstuimige ontwikkelingen op de woningmarkt is het goed mogelijk dat het aantal bezwaren zal stijgen. De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen periode goede ervaringen opgedaan en met succes deze moderne tools geïmplementeerd. De afhandeling van WOZ-bezwaren is één van de meest arbeidsintensieve werkprocessen voor de WOZ-uitvoering en tot nu toe was voor deze afhandeling nog weinig ondersteunende, geautomatiseerde functionaliteit beschikbaar.  

Verder zijn de gegevens in de Benchmark-verkenner geactualiseerd met onder andere de gegevens over de WOZ-kosten in 2020. Het nieuwe WOZ-taxatieverslag voor woningen komt langzamerhand in een pilotfase. Verder krijgen ook diverse andere actuele publicaties en ontwikkelingen aandacht.

1e diploma WOZ Gegevensbeheerder

Diploma Ggegevensbeheerder

Sinds 2019 is het nieuwe systeem van WOZ-examen beschikbaar. Sinds die tijd hebben al heel wat WOZ-medewerkers hun vakbekwaamheid aangetoond door het succesvol doen van het basisexamen voor WOZ-medewerker. Maar het nieuwe systeem voor WOZ-examen biedt ook de mogelijkheid om na dit basisexamen een examen te doen op het terrein van een bepaalde specialisatie. Er zijn aparte examens voor onder meer WOZ-coördinator, taxateur (woningen en niet-woningen) en gegevensbeheerder. Na dit specialisatie examen op de theorie volgt nog een toetsing op de vakvaardigheden en dan kan men een echt diploma krijgen.

Op 16 juli 2021 kon voor het eerst een diploma WOZ-Gegevensbeheerder worden uitgereikt aan Harry van Emmerik van HWS Nederland BV. Tijd om bij Harry na te vragen hoe dit traject is verlopen.

"In eerste instantie vond ik het een vreemd idee om weer examen te gaan doen" zegt Harry. "Je hebt immers al een WOZ-diploma en ruim 20 jaar ervaring. Maar ik zag al snel in dat je dat kan omdenken: met al die kennis en ervaring kan je ook snel slagen. En dat bleek te kloppen. Maar ik heb ook weer veel geleerd in dit traject en ik ben blij dat ik het heb gedaan!’

Het traject naar het diploma WOZ-gegevensbeheerder begint met het examen Basismodule WOZ. Dat zijn meerkeuzevragen over basiskennis die bij iedereen die in de WOZ werkt mag worden verwacht. Daarna volgt de specialisatie WOZ-gegevensbeheer. Ook dit is een meerkeuze-examen waarin je theoretische kennis wordt getoetst. Nu met vragen over de WOZ-administratie en de koppeling met de LV WOZ en met de basisregistraties BRK, BRP, BGT en HR." Qua voorbereiding hierop zegt Harry: "Als je de Waarderingsinstructie goed kent en je zorgt dat je via het WOZ-datacenter en de Waarderingskamer op de hoogte bent van nieuwe dingen, de beoordelingsprotocollen etc. dan kom je voor dit examen al een heel eind".

Het derde deel van het traject naar het diploma bestaat uit een werkstuk en een mondelinge presentatie. "Mijn werkstuk is uiteindelijk 200 pagina’s geworden", vertelt Harry. "en ik vond dit ook het leukste om te doen. Uitgedaagd door de examenvragen heb ik vrijwel overal een zinnige nieuwe controle bedacht die we ook meteen bij bronhouders van de Basisregistratie WOZ konden toepassen. Zo kunnen we nu in de administraties waar we mijn ideeën hebben toegepast, geautomatiseerd ‘rekenen’ met de oppervlakte van het kadastrale perceel en daarmee vanuit de kaart foute administratieve oppervlaktes opsporen. Het mooiste van een controle is toch als je die controle geautomatiseerd over je hele bestand kan doen."

Nadat voor het werkstuk een voldoende is gehaald, mag de cursist een presentatie geven. "Ik heb dat zelfs twee keer gedaan", vertelt Harry, "omdat in de instructie een presentatie voor belanghebbenden wordt gevraagd. Voor burgers houd je natuurlijk een op de leek toegesneden verhaal en die ging dus niet zo diep in op de inhoud. Maar de examencommissie besloot dat toch een meer inhoudelijk presentatie nodig was, een van de onduidelijkheden in het traject, waar je als eerste deelnemer tegenaan loopt. Voor de tweede inhoudelijk presentatie kreeg ik maar liefst een 9.4.

Het mooie van deze leergang is dat je voor jezelf een stok achter de deur hebt om je kennis weer eens op te frissen. Uiteraard blijf je altijd wel ‘bij’, maar wie durft te zeggen dat zij of hij nu zonder voorbereiding opnieuw zou slagen voor het theorie-examen voor je rijbewijs. In de WOZ is het net zo. Je rijdt al tijden, maar soms is het goed om even de tijd te nemen om kennis op te halen en te zien wat er veranderd is.

"Trek voor een succesvolle leergang wel voldoende tijd uit", is het advies nog dat Harry aan andere kandidaten mee wil geven. "Vooraf dacht ik: ik doe ze allemaal wel even. Nu ben ik heel blij met dit diploma en is het ook een mooie aanvulling op het diploma Register Taxateur. Ons werkveld is ontzettend breed en zeer kennisintensief. Vooral het werkstuk om het diploma te krijgen, kost heel veel tijd. Plan het goed in! Maar als je de ideeën die je hebt opgeschreven in het werkstuk, echt kunt toepassen en daarna dingen efficiënter lopen en bijvoorbeeld minder discussie vergen, verdien je die tijdsinvestering in het werkstuk met elkaar ook heel snel weer terug".

Resultaten Benchmark 2020

Dashboard WOZ-benchmark

Medio september is het dashboard WOZ-benchmark aangevuld met nieuwe gegevens over:

  • Werkzaamheden en kosten van de uitvoering van de Wet WOZ in 2020;
  • Kengetallen uit de aprilinventarisatie van 2021 over bijvoorbeeld de beschikkingen, bezwaren en marktontwikkeling naar waardepeildatum 2020 en over de afhandeling van bezwaren naar waardepeildatum 2019;
  • Achtergrondgegevens van het CBS, zoals aantal inwoners, woningen naar eigendom. 

De geactualiseerde gegevens in het  dashboard bieden alle uitvoeringsorganisaties weer de mogelijkheid om op basis van deze verzamelde gegevens de WOZ-processen in hun eigen organisatie te vergelijken met de WOZ-uitvoering in andere organisaties.

Op onze site kun je het instructiefilmpje over de werking van het dashboard raadplegen om eenvoudig te helpen bij het gebruik van het dashboard om in de praktijk relevante vergelijkingen te kunnen doen. Deze instructie is ook geconcretiseerd door over vier inhoudelijke analyses een apart filmpje te maken. Deze voorbeelden gaan over:

  • Aanbesteding nieuw softwarepakket;
  • Bezwaarafhandeling;
  • Personeelsbestand WOZ-uitvoering;
  • Proces- en griffiekosten.

Naast de detailgegevens die heel nuttig zijn voor uitvoeringsorganisaties om onderlinge vergelijkingen te maken (benchlearning) is ook weer een rapportage verschenen over de totale landelijke uitvoeringskosten voor de WOZ. De WOZ-uitvoeringskosten in 2020 waren met circa € 171 miljoen enkele procenten hoger dan het jaar ervoor.

Beleef de WOZ benchmark

Op 30 september 2021 heeft ook een eerste (online) bijeenkomst "Beleef de WOZ benchmark"  plaatsgevonden. Ruim 80 personen hebben hieraan deelgenomen. Deelnemers hebben onderling ervaringen uitgewisseld en deelnemers hebben nieuwe ideeën opgedaan om gegevens uit het dashboard te gebruiken en zijn ook (extra) gemotiveerd om de gegevens over de WOZ-kosten in hun organisatie beschikbaar te maken via de benchmark vragenlijst.

De WOZ-benchmark wordt breed gezien als een belangrijk instrument om aan zowel kwaliteit als doelmatigheid van de WOZ-uitvoering te werken. Dat dit laatst ook succesvol blijkt te zijn blijkt als je de ontwikkeling van de WOZ-kosten de afgelopen jaren afzet tegen de inflatie.

Vergelijking WOZ-kosten met inflatie

Afscheid Pieter Landstra

Han Polman -Pieter Landstra

In de Waarderingskamervergadering van 23 september 2021 heeft Pieter Landstra afscheid genomen. Pieter was lid van de Waarderingskamer namens de Unie van Waterschappen. Bijzonder daarbij was dat de vergadering van de Waarderingskamer plaats vond op de allerlaatste werkdag van Pieter Landstra voor hij met pensioen ging. Voorzitter Han Polman heeft met het traditionele cadeau Pieter hartelijk bedankt voor zijn inbreng de afgelopen jaren. De opvolger van Pieter Landstra in de Waarderingskamer is nog niet bekend, maar de inbreng vanuit de Unie zal worden gecontinueerd.

Bezwaarafhandeling Amsterdam, innovatie met de menselijke maat

Een werkvoorraad van 36.000 WOZ-bezwaren, hoe werk je die op een zorgvuldige en efficiënte manier weg? Dat was de uitdaging die Belastingen Amsterdam drie jaar geleden had. Rodney Frederiks, manager Waardering, Heffing en Toezicht vertelt over de periode die hierop volgde: “In eerste instantie denk je: meer mensen erbij en harder werken. Vaak blijft het daarbij. Maar nu pakten we het anders aan. Met een clubje collega’s zochten we naar de bron. Hoe komt het dat er zoveel achterstand is? Kunnen werkzaamheden efficiënter? Kan de moderne techniek ons niet helpen? Naast het nadenken in het eigen clubje, hadden we veel contact met de buitenwereld.”

De aanpak die uiteindelijk gewerkt heeft, bestaat uit een aantal componenten.

Maak samenwerkingsafspraken

Jasper Euser, procescoördinator Bezwaar & Beroep: “Een groot aantal bezwaren kwam van no-cure-no-pay-bureaus (NCNP). Ik heb hen altijd serieus genomen. Zij hebben een belangrijke rol, want veel belanghebbenden vinden het indienen van bezwaar toch moeilijk of contact met de overheid "eng". Ik heb contact gezocht met deze bureaus om samenwerkingsafspraken te maken. Bijvoorbeeld over het taxatieproces en welke kenmerken we gebruiken voor de onderbouwing van de taxaties. Ook gebruiken we nu het gemachtigdenportaal voor de communicatie met deze bureaus. Dit is voor ons beide een verbetering. De NCNP-bureaus zien via het portaal direct de taxatieverslagen voor de WOZ-objecten waarvoor zij een bezwaar indienen. Wij hoeven die taxatieverslagen dan niet meer één voor één te mailen. Door deze verbeterde samenwerking nemen ook onderlinge irritaties af. Er is beter contact en bijvoorbeeld in de planning van de hoorzittingen denken we met elkaar mee. De Bezwarenscanner is ook een innovatie van ons. Hiermee is een aantal stappen in de beoordeling van een WOZ-bezwaar geautomatiseerd. Dit scheelt ons enorm veel tijd.”

Doe datagedreven analyses

Robert van Meurs, teamleider Ontwikkeling & Processturing en Data science: Herwaarderen van objecten in het kader van een bezwaar deden we altijd individueel en objectgericht. Nu doen we meer datagedreven analyses op basis van de ontvangen bezwaren en bekijken we vanuit de resultaten van deze analyses waar nog individuele aandacht nodig is. Om die analyses te doen gebruiken we nieuwe systemen van softwareleveranciers, zoals de MWMC-module (Modelmatige Waardering, Modelmatige Controle). Maar ook hebben we zelf diverse tools ontwikkeld, bijvoorbeeld voor de permanente marktanalyse woningen waarmee we onze databases slimmer gebruiken en veel meer analyses zowel in het kader van de marktanalyse als in het kader van de bezwaarafhandeling in bulk afhandelen. Belangrijk is om in goed contact met leveranciers te blijven, zodat je aangehaakt blijft bij nieuwe ontwikkelingen en hierin ook je eigen visie kunt meegeven.”

Amsterdamse straat

 

Zorg voor uniforme processen

Raymond Nihot, teamleider Heffing: “Door processen te standaardiseren kunnen we intern makkelijk elkaars werk overnemen. Hierdoor zijn we als afdeling veel efficiënter gaan werken. Ook zorgt het voor een brede inzetbaarheid. In het begin was het even wennen, maar medewerkers vonden de afwisseling al snel prettig, het zorgt voor meer saamhorigheid en meer begrip. We vertrouwen op elkaars vakmanschap, doen geen drie dubbele controles meer en dragen nu samen de verantwoordelijkheid.“

Ook vanuit het bestuur is er aandacht voor de uitvoering van de WOZ

Victor Everhardt, wethouder Belastingen Amsterdam: “De uitvoering van de WOZ is een belangrijk proces voor de gemeente Amsterdam. Met grote inzet van de dienst Belastingen wordt die uitvoering door innovaties steeds verder verbeterd.” 

Denk buiten de kaders

Een laatste tip en handreiking voor organisaties die ook innovatiever willen werken wil Rodney Frederiks nog meegeven: Denk buiten de kaders, en kijk ook om je heen. Sta open voor innovaties. We zijn altijd bereid om met je mee te denken, mail ons als je vragen hebt: belastingen@amsterdam.nl.

Kwantitatief onderzoek NCNP-bezwaren

Laagdrempelige toegang tot rechtsbescherming is een belangrijk uitgangspunt van de Wet WOZ. Naast de formele regels in de Wet WOZ die een bezwaar en zelfs beroepsprocedure voor een belanghebbenden relatief eenvoudig maken, proberen gemeenten en uitvoeringsorganisaties drempels nog lager te maken door het aanbieden van informeel contact om mogelijke vragen over de WOZ-waarde te bespreken en eventuele fouten op te lossen. Toch is voor veel belanghebbende een contact met de overheid nog niet vanzelfsprekend. Zij verkiezen daarom steeds vaker om gebruik te maken van de diensten van een bureau dat voor hen werkt op basis van no cure no pay.

Voor de belanghebbenden zijn in de regel geen kosten verbonden voor deze dienstverlening. De gemeenten moeten deze bureaus een proceskostenvergoeding betalen, wanneer een bezwaar gehonoreerd wordt, of wanneer het bureau in een beroepsprocedure in het gelijk wordt gesteld.

In een kwantitatief onderzoek heeft de Waarderingskamer gekeken naar de mate waarin deze bureaus succesvol zijn in hun procedures en hoeveel tijd de procedures nemen (hoe lang de belanghebbende moet wachten op duidelijkheid). Deze kengetallen over de no-cure-no-pay-procedures worden steeds vergeleken met de overige procedures.

De resultaten worden weergegeven in het Rapport Kwantitatief Onderzoek (no-cure-no-pay) WOZ-bezwaren (pdf 620 kB). Dit onderzoek was mogelijk door enerzijds gegevens uit de Landelijke Voorziening WOZ te gebruiken. Maar daarnaast hebben alle gemeenten en uitvoeringsorganisaties bijgedragen aan dit onderzoek door gegevens aan te dragen over welke procedures werden gevoerd door no-cure-no-pay-bureaus.

Het onderzoek is gedaan en gepubliceerd als bouwsteen voor de lopende discussie naar aanleiding van het eerder dit jaar gepubliceerde rapport van het WODC over de werkwijze van no-cure-no-pay-bureaus in het WOZ-domein.

Luc Hermans wint prijs van IAAO

Plaatje IAAO, Luc Hermans

Onze collega Luc Hermans heeft de Bernard L. Barnard Award gewonnen. Deze prijs wordt door de International Association of Assessing Officers (IAAO) jaarlijks uitgereikt aan de persoon die het beste artikel heeft geschreven over technische innovaties op het terrein van belastingheffing op onroerend goed. Hiermee wil de IAAO, de internationale beroepsvereniging van lokale belastingheffers, stimuleren dat het vakgebied zich blijft ontwikkelen.

In het artikel “Implementation of geographically weighted regression in automated valuation models in The Netherlands” beschrijft Luc onder welke voorwaarden het zinvol is om ruimtelijke gegevens te gebruiken in taxatiemodellen. Het artikel is gepubliceerd in het “Journal of Property Tax Assessment & Administration”. Vanzelfsprekend is de Waarderingskamer erg blij met dit succes van Luc. Het onderzoek van Luc en het artikel dat hij daarover heeft geschreven past ook in de doelstelling van de organisatie om een bijdrage te leveren aan het verder door ontwikkelen van methoden om modelmatige waardebepaling uit te voeren.

Dankzij deze publicatie en de gewonnen prijs staat het systeem van de Wet WOZ weer internationaal goed op de kaart. Maar ook in Nederland is het onderzoek naar, het publiceren over en het kennis nemen van innovaties in taxatiemodellen van groot belang om kwaliteit en doelmatigheid van de WOZ-taxaties permanent te verbeteren.

Start WOZ in ENSIA

Iedereen die werkzaam is op het terrein van de WOZ kent de zelfevaluaties over de diverse onderdelen van het werk en de vragenlijsten over deze zelfevaluaties die WOZ-uitvoeringsorganisaties in april, oktober en na het afronden van de taxaties invullen om aan de Waarderingskamer te rapporteren. Gemeenten dienen dit soort rapportages ook in voor andere toezichthouders. Bijvoorbeeld voor toezicht op de Basisregistratie Personen (BRP) en Reisdocumenten, Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI).

De verantwoording in het kader van de genoemde terreinen gebeurt via ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit).De systematiek van ENSIA bestaat niet alleen uit (een tool voor het invullen van) een vragenlijst, maar ook uit een bestuurlijke verantwoordingsrapportage.

Om zoveel mogelijk naar uniformiteit te streven en ook omdat WOZ-werkzaamheden in de praktijk vaak steeds meer verweven raken met activiteiten voor andere basisregistraties kan het voor gemeenten (uitvoeringsorganisaties) praktisch zijn om ook voor de WOZ-vragenlijst gebruik te maken van de ENSIA-tool.

Met ingang van dit jaar vraagt daarom de Waarderingskamer het onderdeel "Systeembeheer over informatiebeveiliging en informatie-architectuur" uit de WOZ-zelfevaluaties via ENSIA. De ENSIA-vragenlijst waarin deze WOZ-vragen zijn opgenomen is in 6 september beschikbaar gekomen. Elke gemeente moet een ENSIA-vragenlijst inleveren. Daarom zijn er voorzieningen getroffen zodat een WOZ-samenwerkingsorganisatie de vragen maar één keer hoeft in te vullen en de gegeven antwoorden door alle participerende gemeenten ingediend kunnen worden.

De WOZ-onderwerpen die nu via ENSIA worden bevraagd, zijn onderwerpen die in het verleden stonden in de oktobervragenlijst in het gemeenteportaal van de Waarderingskamer. Dit jaar komen deze onderwerpen niet meer voor in de oktobervragenlijst. Het zijn dus geen extra vragen, maar de plaats waar u deze zelfevaluatie invult, verschuift.

Wellicht dat in de toekomst ook nog andere zelfevaluaties over de WOZ verschuiven naar het ENSIA-systeem. WOZ-uitvoeringsorganisaties zullen nog altijd direct blijven rapporteren aan de Waarderingskamer. Dat hangt samen met de systematiek van ENSIA waardoor er een zeer ruime termijn is voor invullen van de vragen. De WOZ-zelfevaluatie gericht op de beoordeling van de nieuwe taxatiewaarden moet echter juist een heel korte doorlooptijd hebben, omdat uitvoeringsorganisatie behoefte hebben aan snelle duidelijkheid over het kunnen bekend maken van de nieuwe WOZ-waarden.

Hoe staat het met het nieuwe taxatieverslag?

Er wordt al enige tijd gesproken over de wenselijkheid om een uitgebreider WOZ-taxatieverslag voor woningen te gaan gebruiken. Door meer transparantie te bieden en ook een presentatievorm te kiezen met "meer plaatjes" kan naar verwachting een voor de belanghebbende meer overtuigende onderbouwing worden gegeven. Met deze extra transparantie wordt ernaar gestreefd dat de belanghebbende minder behoefte heeft om vragen te stellen en/of bezwaar te maken.  

Bij het ontwerp van het nieuwe taxatieverslag is geprobeerd om alle gegevens die als "op de zaak betrekking hebbende stukken" verstrekt moeten worden in een bezwaarprocedure direct in het taxatieverslag op te nemen. Verder is meer informatie opgenomen over de omgeving waarin de woning is gelegen en de marktontwikkelingen.

De inhoud van het nieuwe WOZ-taxatieverslag kent een aantal lagen. De eerste pagina geeft een globaal beeld van de ontwikkelingen etc. Voor iemand die alleen globaal geïnteresseerd is, zal deze eerste pagina wellicht al genoeg zijn. De tweede laag bestaat uit de volgende drie pagina, waarin de onderbouwende marktgegevens staan, een toelichting op modelmatige waardebepaling en diverse kenmerken van de directe omgeving. Tenslotte is het de bedoeling dat het taxatieverslag ook een link bevat naar het verantwoordingsdocument. In het verantwoordingsdocument kan de gemeente of uitvoeringsorganisatie een algehele toelichting geven op de uitgevoerde herwaardering met vermelding van onder meer de gegevens die het meest bepalend zijn voor de waarde, de bevindingen uit de kwaliteitscontroles en de samenstelling van het team (welke disciplines) dat de herwaardering heeft verzorgd. Dit verantwoordingsdocument is daarmee eigenlijk de derde laag van de onderbouwing van de taxatie.

Het vernieuwde taxatieverslag bevat veel meer dan de tot nu toe gebruikte taxatieverslagen ook foto's, grafieken, kaartjes etc. Dat betekent dat het (massaal) vervaardigen van dit taxatieverslag andere functionaliteit vraagt van de gebruikte taxatie-applicatie. Daarom wordt er begin 2022 in een aantal gemeenten een pilot gedaan met het nieuwe WOZ-taxatieverslag woningen. Met deze pilot willen we niet alleen kijken hoe het nieuwe taxatieverslag wordt gewaardeerd door belanghebbenden, maar ook of het massaal vervaardigen van deze taxatieverslagen en het ter beschikking stellen van deze verslagen, onder andere via MijnOverheid, lukt. Met deze versie van het WOZ-taxatieverslag woningen wordt deze pilot uitgevoerd.

Uniformering typering WOZ-objecten

Voor het taxeren van een woning is het type woning erg belangrijk. Dat geldt ook voor alle andere soort WOZ-objecten. Daarom is voor de WOZ-taxatie de soort-objectcode al jaren van groot belang. Het feit dat de typering van WOZ-objecten nu nog niet landelijk uniform is, is soms lastig. Bijvoorbeeld bij het samenvoegen van administraties in geval van gemeentelijke herindeling of bij het aangaan van een samenwerkingsverband. Maar ook bij de inrichting van een taxatiemodel is het voor degene die het model moet inrichten vaak lastig dat niet elke gemeente dezelfde codering gebruikt.

Uniformering wordt nog belangrijker wanneer we de typering van WOZ-objecten ook landelijk beschikbaar gaan maken. En het is inderdaad de bedoeling om deze typering de komende tijd ook te gaan opnemen in de Landelijke Voorziening WOZ en uiteindelijk ook op het WOZ-waardeloket.

Daarom heeft de Waarderingskamer de afgelopen maanden samen met het team "Samen Organiseren" van de VNG gewerkt aan voorstellen om te komen tot uniformering van de typering van WOZ-objecten. Via het WOZ-datacenter heeft er tweemaal een consultatie plaatsgevonden over de voorstellen en op die manier is er een breed draagvlak ontstaan voor de voorstellen.

Het beoogde nieuwe systeem voor een uniforme typering van WOZ-objecten is inmiddels uitgewerkt. Bij deze uitwerking heeft ook afstemming plaatsgevonden met de voorbereiding van de Samenhangende Objectenregistratie, zodat het beoogde systeem ook klaar is voor de toekomst.

Het systeem betekent wel dat een aantal afzonderlijk kenmerken (bijvoorbeeld of het object "in aanbouw" is) geregistreerd gaan worden in een afzonderlijk attribuut. Daarom is overschakelen naar het nieuwe systeem voor typeren pas echt mogelijk, wanneer ook de WOZ-database in de gemeente daarvoor gereed is. Op de pagina Objectcodering op onze site staat alle informatie over het nieuwe systeem voor typering van de WOZ-objecten. Daar staat ook een voorbeeld voor de transponeringstabel uitgaande van de huidige code volgens de Fotowijzer woningen en de uniforme soort-objectcodelijst.

Op deze pagina kunt u ook lezen dat de uniformering van de typering niet alleen gericht is op het typeren van WOZ-objecten, maar ook op de typering van de WOZ-deelobjecten. Heeft u vragen over deze invoering van de uniforme typering dan kunt u die richten aan info@waarderingskamer.nl.