Waarderingskamer

5 WOZ Journaal (2022) December 2022

Nieuwsbrief Waarderingskamer over de Wet Waardering Onroerende Zaken

Het einde van het jaar nadert en de feestdagen staan weer voor de deur. Vele WOZ-collega’s zijn waarschijnlijk druk bezig met de laatste loodjes van de herwaardering. Dit alles om ervoor te zorgen dat de nieuwe WOZ-waarden begin 2023 bekend gemaakt kunnen worden. De cijfers uit de oktoberinventarisatie laten zien dat de WOZ-waarden van woningen landelijk gemiddeld stijgen met 17%. Dit terwijl we zien dat de huidige prijzen op de woningmarkt stabiliseren of zelfs dalen. De verwachting is dat dit vragen oproept bij belanghebbenden. Om hierop in te spelen is communicatie met belanghebbenden erg belangrijk. Daarom in dit WOZ-journaal extra aandacht voor communicatie.  

Communicatie over nieuwe WOZ-waarden

Uit berichten van het Kadaster blijkt dat de prijzen op de woningmarkt stabiliseren of aan het dalen zijn, dit terwijl de WOZ-waarden van woningen landelijk gemiddeld stijgen met 17%. Door deze aandacht denken wij dat belanghebbenden sneller bezwaar (laten) maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Om hierop in te spelen, adviseren wij om in de communicatie naar belanghebbenden uitleg te geven over:

  • hoe WOZ-waarden worden bepaald binnen jouw gemeente;
  • dat de huidige marktontwikkeling anders is dan de marktontwikkeling een jaar geleden en dat de stijging van de WOZ-waarden wordt veroorzaakt door de marktontwikkeling in 2021;
  • dat de waardestijging van een individuele woning af kan wijken van de gemiddelde waardestijging in jouw gemeente;
  • dat er geen beleidsvrijheid is over de hoogte van de WOZ-waarden. En dat de WOZ-waarden  gebaseerd zijn op gerealiseerde verkoopcijfers rondom de waardepeildatum. Rondom de waardepeildatum was de woningmarkt overspannen en dat leidde tot extreme verkoopcijfers;
  • wat de gevolgen zijn van de stijging van de WOZ-waarden voor het te betalen belastingbedrag in jouw gemeente.

Communicatie afstemmen op doelgroepen
Naast de algemene communicatie rondom de waardebepaling in bijvoorbeeld de bijsluiter, op de eigen website of in de plaatselijke krant adviseren we ook om extra aandacht te besteden aan bepaalde doelgroepen. Dit kan door naar deze doelgroepen een voormelding te versturen met daarop de objectgegevens inclusief de WOZ-waarde. En met het verzoek om de gegevens te controleren en bij twijfel contact op te nemen. De doelgroepen waar je aan kunt denken zijn:

  • belanghebbenden waarvan de woning (veel) meer stijgt dan het gemiddelde in de gemeente;
  • eigenaren van nieuwbouwwoningen;
  • eigenaren die het afgelopen jaar hun woning hebben verbouwd;
  • belanghebbenden die het afgelopen jaar bezwaar hebben aangetekend tegen de WOZ-beschikking.

Wij wensen jullie alvast veel succes met het verzenden van de WOZ-beschikkingen en hopen dat de goede communicatie rondom het verzenden van de WOZ-beschikkingen vragen kan wegnemen en bezwaren kan voorkomen.

Vragen?
Heb je een vraag of opmerking? Stuur een e-mail naar: info@waarderingskamer.nl

Deel je goede communicatievoorbeelden op het WOZ-datacenter

Heeft jouw gemeente goede voorbeelden van duidelijke communicatie naar belanghebbenden over de WOZ? Deel het op het WOZ-datacenter via de pagina “Communicatie”. De VNG heeft op het WOZ-datacenter de pagina “Communicatie” aangemaakt, zodat we elkaar kunnen helpen met goede voorbeelden. Denk aan:  (web)teksten, animatiefilmpjes, infographics etc.

Doel duidelijke communicatie
Het doel van duidelijke communicatie over de Wet WOZ is: dat belanghebbenden meer vertrouwen hebben in de vastgestelde WOZ-waarde en sneller contact opnemen met de gemeente wanneer ze vragen hebben of het niet eens zijn met hun WOZ-waarde.

Kennis delen
Wil je communicatiemiddelen delen? Stuur een mail naar: info@wozdatacenter.nl

Meld wijzigingen in dagtekening WOZ-beschikking en WOZ-waardeloket

In de oktobervragenlijst hebben we gemeenten en samenwerkingsverbanden gevraagd naar de geplande dagtekening voor het verzenden van de WOZ-beschikkingen met waardepeildatum 1 januari 2022. We hebben ook gevraagd vanaf welke datum de nieuwe WOZ-waarde zichtbaar mag zijn op het WOZ-waardeloket.

De dagtekening is gepubliceerd op onze website. Als de dagtekening die aangegeven is in de oktobervragenlijst wijzigt laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Als de datum waarop wij de nieuwe WOZ-waarden mogen tonen gewijzigd is dan horen wij dat ook graag.

Vragen?
Heb je een vraag of opmerking? Stuur een e-mail naar: info@waarderingskamer.nl

Doe ook mee met de WOZ-benchmark

Nieuwsgierig naar hoe jouw gemeente scoort op de uitvoering van de Wet WOZ? Doe dan mee met de WOZ-benchmark! De WOZ-benchmark is namelijk een heel goed instrument voor gemeenten en samenwerkingsverbanden om de WOZ-werkzaamheden in de eigen organisatie te vergelijken met die in andere organisaties.

Wat is de benchmark?
De WOZ benchmark bestaat uit een vragenlijst, het dashboard en de benchlearningsgesprekken. Jaarlijks vragen wij aan uitvoeringsorganisaties (gemeenten of samenwerkingsverbanden) om de benchmarkvragenlijst in te vullen. Op deze manier verzamelen wij  informatie over de kosten van de uitvoering van de Wet WOZ.

Deze informatie wordt samen met  de gegevens uit de voortgangsinventarisaties en het CBS verwerkt in het dashboard (https://wozbenchmark.databank.nl/dashboard/dashboard). In het dashboard vind je alle gegevens terug over jouw organisatie. Deze gegevens kun je gebruiken om jezelf te vergelijken (benchmarken) met andere organisaties.

Kennisdelen ofwel benchlearning
Als je hebt meegewerkt aan de WOZ-benchmark word je uitgenodigd voor de benchlearningsgesprekken. Het doel van deze gesprekken is dat organisaties van elkaar kunnen leren en best practices van elkaar overnemen. Want waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden? Organisaties die op elkaar lijken worden aan elkaar gekoppeld, waarna er een informeel gesprek plaatsvindt over opvallende zaken met betrekking tot de uitvoering van de WOZ. Heel leuk, en leerzaam!

Hoe doe ik mee met de benchmark?
Tussen 1 januari en 1 april wordt in het gemeenteportaal de benchmarkvragenlijst opengezet. Alle organisaties kunnen meedoen met de vragenlijst.

Meer informatie?
Bij vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met de Waarderingskamer via: info@waarderingskamer.nl

Softwarerobots helpen met verwerken van WOZ-bezwaren

Wil jij de administratieve last bij de afhandeling van binnengekomen bezwaarschriften tegen de hoogte van de WOZ-waarde verlagen? Zodat je kosten bespaart en meer tijd hebt voor persoonlijke dienstverlening aan inwoners? Dat kan! Maar hoe? Om deze vraag te beantwoorden hebben we Linda Berends geïnterviewd. Linda is kwaliteitsmedewerker belastingen bij gemeente Ede en lid van de commissie digitalisering en datagedreven werken.

Hoe ben je op het idee gekomen om softwarerobots in te zetten?
Linda vertelt: “Vorig jaar was het erg druk op de afdeling bezwarenafhandeling. Om mijn collega’s te helpen ben ik aan de slag met het ontgrieven van de WOZ-bezwaren. Ontgrieven is trouwens geen officieel Nederlands woord, maar wordt veel gebruikt door WOZ-medewerkers. Het betekent niks anders dan alle redenen, die in het bezwaarschrift worden genoemd, systematisch op een rijtje te zetten. Hierdoor is helder is wie bij de heroverweging van deze waarde betrokken moet worden, welke beoordeling gemaakt moet worden en welke argumenten in de uitspraak op het bezwaar genoemd moeten worden. Tijdens deze klus viel het me op dat vaak dezelfde redenen worden genoemd en dat veel WOZ-bezwaren erg op elkaar lijken.

Het kostte mij erg veel tijd om steeds dezelfde teksten over te typen in de waarderingsapplicatie. Ik dacht: dat moet anders kunnen. Als kwaliteitsmedewerker is het tenslotte mijn taak om ervoor te zorgen dat processen efficiënter gaan. Ik ben toen het gesprek aangegaan met onze RPA specialist, waarmee we eerder een pilot hadden gedaan met softwarerobots. Samen hebben we gekeken of het mogelijk was om softwarerobots in te zetten bij het ontgrieven. En dat bleek inderdaad mogelijk te zijn.”

Wat heeft de robot jullie tot nu toe opgeleverd?
“Dit jaar hebben de robots ongeveer 700 WOZ-bezwaren ontgriefd. Dat betekent dat het bezwaarschrift automatisch is ingelezen en de uit de tekst van het bezwaarschrift afgeleide argumenten systematisch zijn opgenomen in onze WOZ-applicatie. De taxateurs konden hiermee direct aan de slag voor de herbeoordeling. Deze geautomatiseerde verwerking leverde een besparing van ruim 500 manuren op jaarbasis. Door deze besparing hebben we nu meer tijd voor persoonlijk contact met de inwoners. Nog een voordeel is dat de kwaliteit is verbeterd. Het overtypen van teksten was behoorlijk foutgevoelig, omdat mensen nu eenmaal fouten maken. Robots doen dat niet. En nog een belangrijk voordeel is dat het werk leuker is geworden!

Hoe lang duurt de implementatiefase van een softwarerobot?
“Het ligt eraan of er binnen je gemeente al processen gerobotiseerd zijn. Als je voor het eerst aan de slag gaat met robotisering dan kun je het beste eerst een pilot opzetten. In die periode moet je onder andere de robot(s) programmeren en testen. Los van noodzakelijke voorbereidingswerkzaamheden duurt de implementatie van een softwarerobot tussen 1 en 3 weken (afhankelijk van de omvang van het proces).

Interesse in robotisering?
Wil jij meer weten over de inzet van softwarerobots? Neem dan gerust contact op met Linda Berends door een e-mail te sturen naar: linda.berends@ede.nl.

Controleer koppeling MijnOverheid naar taxatieverslag

Belanghebbenden (eigenaren, gebruikers en mede-eigenaren) van een WOZ-object kunnen via Mijn Overheid de recente WOZ-waarde en de WOZ-waarde van het voorgaande jaar raadplegen. MijnOverheid haalt die gegevens direct uit de LV WOZ. Bij de meeste gemeenten kan deze belanghebbende ook het taxatieverslag raadplegen die hoort bij de getoonde WOZ-waarde. Wanneer een gebruiker van MijnOverheid een taxatieverslag wil inzien, wordt dit taxatieverslag opgehaald bij de site die de gemeente daarvoor beschikbaar heeft. De taxatieverslagen zijn dus niet beschikbaar in de LV WOZ.

Vragen belanghebbenden
Regelmatig krijgen wij, na het massaal verzenden van de nieuwe beschikkingen, vragen van belanghebbenden waarom zij via MijnOverheid het taxatieverslag niet meer kunnen bereiken. Dit komt meestal doordat er iets veranderd is in de omgeving waarin de gemeente de taxatieverslagen beschikbaar stelt. Dit komt bijvoorbeeld doordat een andere dienstverlener de publicatie van het taxatieverslag verzorgt of omdat het IP adres (waar MijnOverheid het taxatieverslag ophaalt) is gewijzigd.

Advies
Wij adviseren gemeenten daarom met regelmaat te controleren of de verbinding tussen MijnOverheid en het gemeentelijk taxatieverslag nog werkt. Wanneer je een woning in de betreffende gemeente hebt kun je dit controleren door in te loggen in MijnOverheid en naar de pagina met de WOZ-gegevens gaan. Je kunt dan snel zien of de link naar het taxatieverslag zichtbaar is en of deze goed werkt. Wanneer je zelf in de betreffende gemeente geen woning hebt, kun je natuurlijk altijd aan een collega die wel in de gemeente een woning heeft, vragen om deze controle uit te voeren.

Vragen?
Voor vragen of correcties in de WOZ-verwijstabel kun je via het algemene contactformulier contact opnemen met Logius: https://logius.nl/contact. Heb je een  algemene vraag over het tonen van taxatieverslagen via MijnOverheid dan kan je ook contact met ons opnemen: info@waarderingskamer.nl.

Even voorstellen: Diana Rutgrink, beleidsadviseur

Ons team is uitgebreid. Diana Rutgrink is 1 november jl. gestart als beleidsadviseur. Graag stelt zij zich aan jullie voor.

Ik ben Diana Rutgrink, ik ben opgegroeid in Den Haag, maar woon al meer dan twintig jaar in het mooie Land van Maas en Waal. Ik ben getrouwd en moeder van een prachtige dochter. Thuis hebben we een hond, een kat en twee valkparkieten. Daarnaast zijn we de trotse eigenaren van Jack, een 8-jarig paard. Jack staat niet bij ons thuis, maar op een pensionstal in Brabant waar ik vaak in mijn vrije tijd te vinden ben. Naast mijn paard vind ik toneel en cabaret ook leuk, maar het allermeest hou ik van musical.

Als het even kan, ga ik samen met onze dochter naar Londen of New York waar we dan een aantal shows bezoeken. Ons laatste theaterreisje was afgelopen oktober. Dit keer zijn we weer naar New York gegaan en hebben we  de shows Beetlejuice, Hadestown en Moulin Rouge gezien.

Verder eet ik graag spruitjes en ook boerenkool met spekjes en worst sla ik niet af. Wie dan denkt dat ik van echt Hollands eten hou komt bedrogen uit, want met een haring doe je me absoluut geen plezier.

Over mijn carrière kan ik zeggen dat ik  sinds 1998 in de WOZ werk. Dat heb ik in dienstverband gedaan, maar ook als zelfstandig ondernemer. Dat heeft gemaakt dat mijn ervaring met de WOZ breed is. Ik heb namelijk bij gemeenten/samenwerkingsverbanden, taxatiebureau ’s en softwareleveranciers gewerkt. 

Voor mij blijft de WOZ interessant. In de tijd dat ik begon, werd er om de vier jaar beschikt. Inmiddels zijn we van project naar proces gegaan en is de WOZ-waarde niet alleen meer van belang voor belastingen zoals bijvoorbeeld de OZB, maar ook voor de huurpunten en de risico-opslag bij hypotheken. De jaarlijkse WOZ-beschikking maakt dat de WOZ een actueel onderwerp blijft.

In mijn functie als beleidsadviseur heb ik een breed takenpakket. Eén daarvan is het inhoudelijke beleid. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de waarderingsinstructie en de vraagbaak. Kortom, genoeg leuke dingen te doen!