Waarderingskamer

Invloed aanwezige reserve VVE op WOZ-taxaties

Inleiding

Het aandeel in de reserve van een vereniging van eigenaren (vve) behoort niet tot de marktwaarde van een appartement en daarmee niet tot de WOZ-waarde van een appartement. Bij het gebruiken van koopsommen van appartementen moet hiermee rekening worden gehouden. Dit betekent dat op grond van de jurisprudentie bij het gebruik van een koopsom van een appartementsrecht beoordeeld moet worden of in deze koopsom ook een bedrag zit voor "de overname van het aandeel in de reserves van de vve". Als dit het geval is moet dit bedrag op grond van de jurisprudentie worden afgetrokken van de koopsom, voordat deze koopsom gebruikt wordt voor de marktanalyse en de waardebepaling.

Achtergrond in de jurisprudentie

zaak en reserve

De Waarderingskamer onderschrijft volledig het in de jurisprudentie benadrukte feit dat de prijs die wordt betaald bij de aankoop van een appartement eigenlijk bestaat uit twee elementen, namelijk de prijs voor het appartement (en die is relevant voor het taxeren van de marktwaarde) en de prijs die men betaalt omdat men ook mede-eigenaar wordt van de reserve die de vve heeft.

Voor de overdrachtsbelasting blijft het deel van de koopsom dat betrekking heeft op het aandeel in de reserve buiten aanmerking. De maatstaf voor deze belasting is daarmee in beginsel een goed uitgangspunt voor de WOZ-taxatie.

Het Hof Den Haag legt dit eenvoudigweg uit als koopsom - VVE-reserve = WOZ-waarde. ECLI:NL:GHDHA:2019:2863.

Informatie over hoogte bedrag voor overdracht aandeel vve-reserve

De koopsom van een appartement zoals deze door het Kadaster wordt geregistreerd en ter beschikking komt bij de WOZ-taxateur van de gemeente betreft zowel de verkoop van het appartement als de overdracht van het aandeel in de reserve van de vve.

Wanneer er sprake is van de verkoop van een appartement en dus van een vve zal de WOZ-taxateur moeten vaststellen welk bedrag bij de betaling (dus de overdracht bij de notaris) betrekking heeft op "het overdragen van het aandeel in de reserve van de vve" en welk bedrag op "de overdracht van het appartement".

Een eerste bron van informatie hiervoor kan zijn de akte zoals de notaris deze heeft opgemaakt. In veel gevallen bevat de akte een indicatie van het aandeel in de reserve.