Waarderingskamer

Woningen in aanbouw

WOZ-waarde van woningen in aanbouw

Voor een woning in aanbouw moet de gemeente een WOZ-waarde vaststellen. Dit gebeurt op de manier waarop ook wel niet-woningen worden getaxeerd, namelijk volgens de gecorrigeerde vervangingswaarde. De gemeente gaat daarbij uit van de grondwaarde en de bouwkosten die gemaakt zijn en dus niet van verkoopprijzen van in aanbouw zijnde woningen. Voor de grondwaarde en de bouwkosten is het prijspeil rond de waardepeildatum maatgevend.

Voor het inschatten van de bouwkosten wordt gekeken naar de totale bouwkosten van de woning. Deze totale bouwkosten worden vermenigvuldigd met een voortgangspercentage van de bouw. Voor belastingjaar 2019 is bijvoorbeeld de voortgang van de bouw op 1 januari 2019 bepalend. Het bepalen van het voortgangspercentage gebeurt zoveel mogelijk op basis van ge├╝niformeerde bouwstadia.

Voortgangspercentages bouw

Voortgangspercentage
appartementeengezinswoning
ruwe laagste vloer complex gereed 10%
ruwe begane grondvloer gereed 20%
ruwe vloer appartement gereed25%
alle ruwe verdiepingsvloeren gereed 40%
dak (complex) waterdicht60%60%

WOZ-waarde van nieuwbouwwoningen

Wanneer een nieuwbouwwoning in de loop van 2018 is opgeleverd, wordt de waarde bepaald naar de toestand van die woning op 1 januari 2019 (toestandspeildatum). De waardepeildatum voor 2019 is namelijk 1 januari 2018 en op 1 januari 2018 was de woning nog niet klaar.