Waarderingskamer

Hoe wij beoordelen

Toelichting totstandkoming algemeen oordeel

Ons algemeen oordeel geeft ons meest recente oordeel over de uitvoering in die gemeente weer.  Bij het algemeen oordeel gaat het over alle werkzaamheden die gemeenten moeten verrichten voor de uitvoering van de Wet WOZ. Ons oordeel baseren wij op de volgende aandachtspunten:

  • De interne controle op de volledigheid van de WOZ-administratie. Oftewel of de gemeente afdoende controleert of haar WOZ-administratie volledig en correct is en of alle primaire en secundaire objectkenmerken die nodig zijn voor de taxatie actueel zijn.
  • De voortgang van WOZ-processen en de resultaten hiervan, zoals de verwerking van bouwmutaties en kadastrale mutaties, maar ook over de tijdigheid van de verzending van beschikkingen en de snelheid waarmee bezwaarschriften worden afgehandeld.
  • De kwaliteit van de taxaties en van de gegevens (objectkenmerken) die men gebruikt bij deze taxaties. Analyseert de gemeente de ontwikkelingen in de woningmarkt en andere soorten panden voldoende.

Het algemeen oordeel wordt gebaseerd op en geactualiseerd aan de hand van de door de gemeente verstrekte voortgangsinformatie en door de Waarderingskamer uitgevoerde inspecties. Dit algemeen oordeel wordt per gemeente (samenwerkingsverband van gemeenten) gepubliceerd onder het tabblad Oordelen.

Om meer inzicht te bieden in de feiten waarop ons oordeel is gebaseerd worden de managementsamenvatting van rapporten van bevindingen naar aanleiding van diverse soorten onderzoeken bij gemeenten eveneens gepubliceerd onder het tabblad Oordelen. Ook maken we op deze pagina bekend of de gemeente komend jaar de WOZ-beschikkingen mag verzenden.

Opgemerkt wordt ook nog dat het algemeen oordeel over de uitvoering, de stand van zaken op enig moment weergeeft. De gemeente kan wanneer er achterstand op een bepaald onderdeel van de werkzaamheden is gesignaleerd, deze achterstand inmiddels hebben weggewerkt. Pas wanneer de Waarderingskamer zelf in bijvoorbeeld een nieuwe inspectie heeft vastgesteld dat de tekortkomingen inderdaad zijn opgelost, zal het algemeen oordeel worden geactualiseerd.