Waarderingskamer

Beoordelingsprotocollen

Gemeenten controleren zoveel mogelijk zelf de kwaliteit van de verschillende onderdelen van het WOZ-proces. Als handreiking voor deze kwaliteitsbeoordeling zijn beoordelingsprotocollen ontwikkeld. De bedoeling van het beoordelingsprotocol is dat de gemeente aan de hand van dat protocol op een systematische wijze de kwaliteit van een bepaald proces kan beoordelen.

De gemeente is niet verplicht om het protocol in zijn geheel te gebruiken, het is een hulpmiddel. Afhankelijk van de gemeentelijke organisatie en van keuzes in het waarderingsproces kan de gemeente er bijvoorbeeld voor kiezen om een selectie van de vragen in haar beoordeling te betrekken, aangevuld met eigen beoordelingstechnieken.

Er zijn beoordelingsprotocollen ontwikkeld voor de volgende onderdelen van het WOZ-proces:

Aansluiting Basisregistratie Kadaster

Aansluiting Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Woningen

Courante niet-woningen

Incourante niet-woningen

Agrarische objecten

Objectkenmerken

Bezwarenafhandeling